Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:53:52
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Sporządzanie opinii do wniosku o dofinansowanie WFOŚiGW lub NFOŚiGW dla inwestycji proekologicznych [ORL-19]
Wymagane dokumenty:
Wniosek, karta informacyjna inwestycji.
Miejsce złożenia:
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska
Oplaty:
Brak
Termin i załatwianie:
2 tygodnie
Podstawa prawna:
Wymogi instytucji udzielającej dofinansowania.
Tryb odwoławczy:
Brak
Informacje:
Brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34