Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:53:22
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Skierowanie do kształcenia specjalnego [EKS-4]
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek rodzica/ opiekuna prawnego/ osoby pełnoletniej o skierowanie do kształcenia specjalnego, 2. Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub specjalistycznej o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub indywidualnym nauczaniu i/lub potrzebie zajęć rewalidacyjnych,
Miejsce złożenia:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Oplaty:
bez opłaty
Termin i załatwianie:
niezwłocznie
Podstawa prawna:
Art.71 b ust.5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. Z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
Tryb odwoławczy:
bez trybu odwoławczego
Pliki:
eks-4.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34