Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:54:13
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Sprzedaż mieszkań na rzecz najemców [GB-N6]
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek najemcy, 2. Umowa najmu lokalu.
Miejsce złożenia:
Wydział Geodezji i Budownictwa, Referat Nieruchomości – Nowy Sącz ul. Strzelecka 1, II p. pok.306, tel. (0- 18) 41-41-866, 41-41-856 w godz. od 730 do 1530.
Oplaty:
1. Oplata notarialna (ustala i pobiera notariusz przy akcie notarialnym), 2. Opłata sądowa (ustala i pobiera notariusz przy akcie notarialnym).
Termin i załatwianie:
9 miesięcy
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z poźn. zm.), 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Informacje:
Brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34