Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:37:50
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Aktualizacja klasyfikacji gruntów [GB-G6]
Wymagane dokumenty:
- Wniosek o aktualizację klasyfikacji gruntów, - Tytuł własności, - Zlecenie wykonania dokumentacji, - Dokumentacja sporządzona przez uprawnionego klasyfikatora,
Miejsce złożenia:
Wydział Geodezji i Budownictwa Siedziba: 33-300 Nowy Sącz ul. Strzelecka 1 Telefon: 018-4141800 Fax: 018-4141888 Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30
Oplaty:
brak
Termin i załatwianie:
30 dni od daty złożenia wniosku przez uprawnionego klasyfikatora do zasobu geodezyjnego.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 240,poz. 2027), - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami.
Tryb odwoławczy:
Do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Informacje:
brak
Pliki:
gb-g6.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34