Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:38:23
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest /eternit/ [ORL-3]
Wymagane dokumenty:
Wniosek wg określonego wzoru.
Miejsce złożenia:
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska
Oplaty:
Brak
Termin i załatwianie:
Uzależniony od posiadanych środków finansowych.
Podstawa prawna:
Art. 406 i 407 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz .U z 2008 roku. Nr 25 poz.150 z późn. zm.). Program usuwania odpadów zaw. azbest z terenu powiatu nowosądeckiego.
Tryb odwoławczy:
Brak
Informacje:
Brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34