Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:38:35
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu [KT-10]
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o dokonanie wpisu adnotacji, 2. Dowód rejestracyjny pojazdu, 3. Karta pojazdu i odpowiednio w przypadkach: • zastaw rejestrowy na pojeździe celem wpisu adnotacji wymagane jest postanowienie sądu o ustanowieniu zastawu rejestrowego, celem wykreślenia adnotacji niezbędne jest okazanie prawomocnego postanowienia sądu o wygaśnięciu rejestru zastawów. • hak, vat celem wpisu adnotacji wymagane jest okazanie zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, • LPG/CNG wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd o zasilania gazem, faktura za montaż instalacji gazowej Ponadto należy przedstawić: · ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia · dowód osobisty · dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa
Miejsce złożenia:
Wydział Komunikacji i Transportu
Oplaty:
Podanie i czynność administracyjna nie podlegają opłatom.
Termin i załatwianie:
30 dni
Podstawa prawna:
Art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 - tekst jednolity z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.
Informacje:
Po złożeniu podania, usługa realizowana jest niezwłocznie.
Pliki:
kt-3.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34