Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 11:15:56
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska [ORL-48]
Wymagane dokumenty:
Wniosek odpowiadający wymogom art.53 ust. 2 ustawy o odpadach.
Miejsce złożenia:
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska
Oplaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska 505 zł.
Termin i załatwianie:
1 miesiąc
Podstawa prawna:
Art. 53 ustawy o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zmianami).
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego
Informacje:
Brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34