Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 11:16:41
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Zezwalanie na pozyskanie drewna w ilości niezgodnej z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją określającą rozmiar pozyskania w lasach rozdrobnionych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa [ORL-25]
Wymagane dokumenty:
Wniosek.
Miejsce złożenia:
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Rolnictwa i Leśnictwa
Oplaty:
Opłata skarbowa 10 zł.
Termin i załatwianie:
1 miesiąc
Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 4 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U.Nr 45, poz. 453 z 2005r. z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.
Informacje:
Brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34