Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 11:16:49
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza [ORL-49]
Wymagane dokumenty:
Wniosek i dane określone w art. 152 ust. 2 w/w ustawy.
Miejsce złożenia:
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska
Oplaty:
Opłata skarbowa w wysokości 120 zł.
Termin i załatwianie:
1 miesiąc
Podstawa prawna:
Art. 152 ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity Dz .U z 2008 roku. Nr25 poz.150 z późn.zm)
Tryb odwoławczy:
brak
Informacje:
brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34