Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 11:16:21
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Zatwierdzanie statutów spółek wodnych [ORL-47]
Wymagane dokumenty:
Wniosek o zatwierdzenie statutu który powinien zawierać: -uchwalony statut spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki (powinien spełnić wymogi zawarte w art. 166 ustawy Prawo wodne) -wybrane organy spółki (zarząd ,komisja rewizyjna) -dowód zapłaty
Miejsce złożenia:
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Gospodarki Wodnej
Oplaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.
Termin i załatwianie:
1 miesiąc
Podstawa prawna:
Art. 165 ust 3 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.
Informacje:
Brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34