Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 11:17:47
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres do jednego roku [KT-25]
Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy - dowód wpłaty - dowód osobisty
Miejsce złożenia:
Wydział Komunikacji i Transportu
Oplaty:
10,00 zł – opłata skarbowa
Termin i załatwianie:
-
Podstawa prawna:
Art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 – tekst jednolity z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje:
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny jego zatrzymania.
Pliki:
kt-prawa-jazdy.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34