Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 11:17:12
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Zgłoszenie sprzedaży pojazdu [KT-9]
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek dot. Zawiadomienia o zbyciu 2. Dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu. 3. Dowód osobisty 4. Dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa
Miejsce złożenia:
Wydział Komunikacji i Transportu
Oplaty:
Podanie i czynność administracyjna nie podlegają opłatom.
Termin i załatwianie:
30 dni
Podstawa prawna:
Art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 - tekst jednolity z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Nie ma zastosowania.
Informacje:
Po złożeniu podania, usługa realizowana jest niezwłocznie.
Pliki:
kt-2.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34