Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 11:17:36
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Zwroty na rzecz byłych właścicieli lub następców prawnych [GB-N11]
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek poprzedniego właściciela, współwłaścicieli lub spadkobierców. 2. Dokumenty dotyczące przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (mapy, decyzje wywłaszczeniowe, akty notarialne).
Miejsce złożenia:
Wydział Geodezji i Budownictwa - Referat Nieruchomości, Siedziba: ul. Strzelecka 1, II piętro, pokój nr 305 Telefon: 18 41-41-855 E-mail: ko@starostwo.nowy-sacz.pl Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek –piątek: 7.30 - 15.30
Oplaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej
Termin i załatwianie:
2 miesiące od daty zebrania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje:
Brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34