Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 11:18:23
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Biuro Rzeczy Znalezionych [WSS-4]
Wymagane dokumenty:
1)Poświadczenie znalezienia rzeczy. 2)Oświadczenie o odbiorze rzeczy znalezionej
Miejsce złożenia:
Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
Oplaty:
brak opłat
Termin i załatwianie:
bez zbędnej zwłoki
Podstawa prawna:
1)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966r. w sprawie rzeczy znalezionych ( Dz. U. Nr 22, poz. 141, z późn. zm.), 2)Ustawa z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208 poz.1537), 3)Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz.296, z późn.zm.).
Tryb odwoławczy:
brak
Informacje:
Do biura rzeczy znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Nowosądeckiego, za wyjątkiem: rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego - wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego, sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego, karty powołania albo mapy wojskowej, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy oddać do najbliższego posterunku policji.
Pliki:
wss-4.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34