Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości
2011-08-03 11:16:33
Beata Zięcina-Kasieczka
Data rozpoczęcia:
03-08-2011
Data dezaktywacji wiadomości:
11-08-2011
Tytuł:
AD-II.272.8.2011 Przetarg nieograniczony na usługi przygotowania do druku, druk i dostawę wydawnictw promocyjnych
Krótki opis:
AD-II.272.8.2011 Przetarg nieograniczony na usługi przygotowania do druku, druk i dostawę wydawnictw promocyjnych powiatu nowosądeckiego i papieru firmowego
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34