Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego / Plan pracy

Aktualizacja akapitu
2011-08-08 11:04:59
Michał Rak
Tytuł:
Plan Pracy Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego na 2011 rok.
Treść:

 

 

Lp. Tematyka Termin realizacji
1

Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2011 rok

I kwartał

2

Przyjęcie i realizacja "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości"

I kwartał

3

Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu za rok 2010 oraz zaopiniowania Programu Działania na rok 2011

I kwartał

4

Okresowa informacjia Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu o stanie przestępczości na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

I kwartał

5

Analiza wypadków drogowych za rok 2010 oraz program działań prewencyjnych na rok 2011 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach Sądecczyzny

I kwartał

6

Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu za 2010 rok oraz zaopiniowanie Programu Działania na rok 2011

I kwartał

7

Stan przygotowania do ferii zimowych w ramach:

a) zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków

b) zabezpieczenie stanu sanitarnego obiektów o charakterze turystycznym

c) zapewnienie pomocy ratowniczo - medycznej na trasach i szlakach turystycznych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

I kwartał

8

Ocena projektu "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości"

cały rok

9

Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarnego na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

cały rok

10

Informacja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

cały rok

11

Informacje na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

cały rok

12

Informacja na temat oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Nowego Sacza i Powiatu Nowosądeckiego za I półrocze 2011 roku

cały rok

13

Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wynikających na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

cały rok

14

Opiniowanie projektów prawa miejscowego i innych dokumentów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

cały rok

15

Ocena bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w aspekcie działań podejmowanych przez Policję oraz nowych rozwiązań komunikacyjnych realizowanych przez administratorów dróg

cały rok

16

Opiniowanie projektów budżetu miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego w zakresie porzadku publicznego i bezpieczeństwa

IV kwartał

17

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2011 rok

IV kwartał

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34