Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego / Zakres działania

Aktualizacja akapitu
2011-08-08 12:30:58
Michał Rak
Treść:

 

 

 

 

Komisja działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).

 

Komisja powołana została w celu realizacji zadań określonych w ustawach
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli przez powiatowe służby, inspekcje i straże. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego działa w oparciu o Porozumienie zawarte między Starostą Nowosądeckim a Prezydentem Miasta Nowego Sącza w dniu 28 lipca 2003 roku. Za “Porozumieniem” przemawiało między innymi to, że na terenie zarówno Miasta Nowego Sącza jak i Powiatu Nowosądeckiego działają te same służby, inspekcje
i straże, które wykonują zadania z zakresu bezpieczeństwa porządku publicznego, tak na rzecz mieszkańców Miasta Nowego Sącza jak i Powiatu Nowosądeckiego.


Zgodnie z art. 38 a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) do zadań komisji należy:


 1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

 2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

 3. Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

 4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

 5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego
  i bezpieczeństwa obywateli;

 6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów
  w sprawach związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli;

 7. Opiniowanie, zleconych przez starostę, innych zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34