Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Aktualizacja wiadomości
2011-09-14 12:17:51
Beata Zięcina-Kasieczka
Data rozpoczęcia:
2011-09-14
Data dezaktywacji wiadomości:
2011-09-24
Tytuł:
AD-II.272.12.2011 Przetarg nieograniczony na usługi polegające na usunięciu i przekazaniu do unieszkodliwienia odpadów
Krótki opis:
AD-II.272.12.2011 Przetarg nieograniczony na usługi polegające na usunięciu i przekazaniu do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05, zgromadzonych na terenie powiatu nowosądeckiego
Pliki:
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
ogłoszenie o zamówieniu

siwz_azbest.pdf
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34