Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Uregulowania prawne

Modyfikacja listy plików
2011-09-22 12:34:44
Michał Rak
Pliki:
ustawa_dnia_26_kwietnia_2007.pdf

regulamin_powiatowego_zespolu_zarzadzania_kryzysowego.pdf

zs__20_2011.pdf
Zarządzenie nr 20/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2010 r.

cwiczenia_magazyny_2011.pdf
Zarządzenie nr 18/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Powiatowych Ćwiczeń Ratowniczo-Gaśniczych pk. \"MAGAZYNY 2011\"

radiacja_2011.pdf
Zarządzenie nr 15/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 02 maja 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń wojewódzkich pk. \"RADIACJA 2011\".

plan_operacyjny_funkcjonowania_powiatu_nowosadeckiego_w_warunkach_zewnetrznego_zagrozenia_bezpieczenstwa_i_w_czasie_wojny.pdf
Zarządzenie nr 9/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie opracowania \"Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny\".

zs-54-2010.pdf
Zarządzenie nr 54/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia1 grudnia 2010 r. w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.

zs-48-2010.pdf
Zarządzenie nr 48/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powołania, składu, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

zarzadzenie_w_sprawie_wprowadzenia_planu_zarzadzania_krysyowego.pdf
Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Planu Zarzadzania Kryzysowego dla Powiatu Nowosądeckiego.

uchwala_w_sprawie_powiatowego_magazynu_przeciwpowodziowego_i_oborny_cywilnej.pdf
Uchwała Nr 161/2011 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zasad i kryteriów bezterminowego uzyczenia sprzętu z powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i oborny cywilnej

zarzadzenie_w_sprawie_dzialania_powiatowego_magazynu_przeciwpowodziowego_i_oborny_cywilnej.pdf
Zarządzenie Nr 23/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie działalności powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i oborny cywilnej dla jednostek OSP z terenu Powiatu.
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34