Rejestr zmian - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2019 rok

Aktualizacja akapitu
2019-09-12 09:42:59
Katarzyna Burdacka
Treść:
Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane


 
Data zgłoszenia  Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Adres  obiektu      Opis zgłaszanego obiektu   Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu
08.01.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Świniarsko - dz. nr 326/2, 331/1, 331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 331/9, 332/3, 332/4, 332/6, 332/7, 332/8, 332/9, 334/2, 334/4, 334/7, 334/8, 334/9, 335/1, 342, 343/1, 343/2, 346/2, 346/3, 346/5, 346/6, 346/8, 347/4,  347/6, 348/2, 348/3, 348/4, 348/5, 348/6, 349/1, 349/2, 349/4, 349/5, 350, 351/1, 351/2, 351/3, 351/7, 351/8, 351/9, 351/10, 351/11, 351/12, 353/11, 353/12, 353/13, 358/1, 358/3, 358/4, 358/5, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9, 358/10, 358/11, 358/12, 358/13, 358/19, 358/20, 358/22, 358/23, 358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 358/30, 358/31, 358/34, 358/35, 358/36, 358/37, 358/38, 358/39, 358/40, 358/41, 367, 376/10, 376/12, 376/14, 376/26, 376/31, 383, 400, 434/5, 435, 436/1, 436/2, 458/3, 458/5, 460, 461/1, 461/2,, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 462, 463, 465, 469, 473, 474/1, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 474/7, 475/3, 475/5, 476, 478/1, 4782, 478/3, 478/4, 478/11, 478/12, 479/1, 479/3, 480/4, 482/1, 483/2, 485, 492/1, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 494/2, 494/3, 500/3, 500/4, 500/9, 500/10, 500/11, 500/12, 500/14, 501/1, 502/4, 502/5, 502/6, 502/7, 502/8, 502/9, 502/10, 502/14, 503, 504/3, 504/4, 511/1, 511/2, 678/4, 857/2, 924/6, 924/8, 924/16, 924/21, 924/22, 982/1, 982/2, 982/4, 1001/3, 1001/4, 1002/2, 1003, 1004, 1006, 1007/1, 1009/2, 1009/6, 1109/1, 1109/3, 1117/2, 1177/11, 1177/18, 1177/20, 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1178/7, 1178/8, 1178/10, 1184/5, 1184/6, 1184/7, 1184/9, 1184/10, 1184/11, 1184/12, 1184/13, 1204, 1205, 1208/13, 1211/7, 1211/8, 1211/9, 1211/10, 1212/4, 1212/5, 1212/6, 1212/7, 1212/12, 1212/14, 1213/8, 1213/9, 1214/3, 1214/4, 1214/5, 1214/6, 1214/8, 1216/1, 1216/2, 1216/3, 1216/4, 1216/5, 1216/6, 1216/7, 1216/8, 1216/9, 1233/3, 1235/3, 1235/4, 1235/5, 1235/6, 1235/7, 1236/3, 1236/4, 1236/5, 1236/6, 1267/1, 1363/1, 1363/2, 1363/3, 1363/4, 1371/1, 1371/2, 1371/3, 1371/4, 1371/5, 1372/1, 1372/2, 1372/3, 1372/4, 1372/5

Podrzecze - dz. nr 146/5

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym - etap III 28.01.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
14.01.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Chełmcu Klęczany - dz. nr 85/2, 84, 110, 111, 116/8, 116/7, 116/6, 117/16, 117/9, 114, 113, 118/10 rozbudowa sieci wodociągowej 28.01.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
14.01.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Kunów - dz. nr 238/4, 238/3, 238/6, 238/12, 238/9, 238/14, 669,  rozbudowa kanalizacji sanitarnej 28.01.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.01.2019r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Muszyna - dz. nr 3803, 331/7, 1154/6, 236/3, 235/3, 333/4 budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej  
15.01.2019r. Dunajec sp. z o.o. Bartkowa Posadowa - dz. nr  653/1, 653/2, 653/3, 419/7, 653/17, 574, 575/8, 573/2, 566/6,  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 27.02.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.01.2019r. Tauron Dystrybucja S.A. Grybów - dz. nr 1459/3, 1460, 1234, 1461, 1459/2, 1459/1, 1167, 1168 budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 12.03.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.01.2019r. Gmina Chełmiec

Biczyce Górne - dz. nr 283/2, 282, 280/6, 280/3, 279/7, 279/11, 278/8, 284, 303/1, 300, 301, 302, 299, 298/2, 297/2, 296, 295/1, 294/1, 293/1, 293/2, 292/3

Biczyce Dolne - dz. nr 31, 30/8, 27/1, 26/2, 26/1, 25/8, 25/9, 24/2, 23, 22/3, 21/8, 21/13, 21/12, 20/4, 20/1, 19/14, 19/9, 18/1

budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego  
22.01.2019r. Gmina Chełmiec Niskowa - dz. nr 343, 344, 346/1, 349/2, 377, 400, 405/1, 405/2, 407/4, 428/2, 428/3, 427, 426, 425, 424, 423, 422/1, 422/2, 120, 596/1 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego 05.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
23.01.2019r. Dunajec sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem - dz. nr 85/4, 85/1, 85/12, 85/10, 85/11, 84/2 budowa sieci kanalziacji sanitarnej 26.02.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
29.01.2019r. Masspol sp. z o.o. Zubrzyk - dz. nr 61/1, 61/3, 63/2, 64, 65, 74 budowa sieci wody mineralnej 05.04.2019r.-decyzja sprzeciwu 
14.02.2019r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 1697/2, 1696, 1694, 1693, 1692, 1634/8, 1633/13, 1633/12, 1632/6, 1631/9, 1630/6, 1631/8, 1630/5, 1691, 1631/6, 1631/5, 1631/4, 1631/3, 1631/2, 1630/1, 1630/2, 1630/3, 16304 rozbudowa sieci wodociągowej 03.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.02.2019r. Anna Jarecka Florynka - dz. nr 321/1, 324/3, 325/1 budowa sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączem 25.02.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.02.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 602/7, 602/6, 608/2, 608/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 04.03.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.02.2019r. PSG sp. z o.o. Janczowa - dz. nr 401, 396 budowa sieci gazowej z przyłączem 27.02.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.02.2019r. Andrzej Bochenek Bogusza - dz. nr 130/11, 121/12, 121/10, 121/9 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza 07.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.02.2019r. PSG sp. z o.o. Paszyn - dz. nr 1034, 1010, 989/3, 990 budowa sieci gazowej z przyłączem 05.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.02.2019r. PSG sp. z o.o. Bartkowa-Posadowa - dz. nr 168/4, 167, 166/6, 166/5, 166/4, 166/7, 179, 182/5, 182/1, 185/1, 181, 180/7, 180/5, 180/6, 166/11, 166/9, 166/10, 165 budowa sieci gazowej z przyłączem 07.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.02.2019r. PSG sp. z o.o.  Nawojowa - dz. , 687/12, 687/9, 687/6, 687/11, 688, 689, 681, 755/11, 755/10, 753/12,  753/14, 753/17, 753/15, 753/16, 755/1, 756/1, 756/2, 756/3,  755/5, 760/8, 760/6, 760/7, 760/10, 760/2, 756/4, 758/3, 758/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 05.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.02.2019r. PSG sp. z o.o.

Łazy Biegonickie - dz. nr 137/2, 145, 142/2, 142/3, 265

Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 1/4

budowa sieci gazowej z przyłączem 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.02.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 4254/4, 3566/17 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.02.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3585, 3577/3, 3579/14, 3579/15, 3579/16, 3579/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.02.2019r. PSG sp. z o.o. Tropie - dz. nr 133, 2/2, 403/3, 403/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 07.03.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
28.02.2019r. Małgorzata Szymańska  Zawadka - dz. nr 74/5 budowa budynku mieszkalnego  
01.03.2019r. PSG sp. z o.o. Świniarskko - dz. nr 715/4, 715/3, 716/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
01.03.2019r. PSG sp. z o.o. Wielogłowy - dz. nr 623/1, 539, 625/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
01.03.2019r. PSG sp.  z o.o. Gołkowice Dolne - dz. nr 152/9, 152/8 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.03.2019r. PSG sp. z o.o. Janczowa - dz. nr 174, 173/1, 173/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 07.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.03.2019r. PSG sp. z o.o. Piątkowa - dz. nr 543/2, 543/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 14.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.03.2019r. PSG sp. z o.o. Radajowice  - dz. nr 78, 77/1, 77/5, 77/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 19.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Krużlowa Niżna - dz. nr 296/2, 296/4, 322, 325 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.04.2019r.-decyzja sprzeciwu 
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Cieniawa - dz. nr 1190/5, 1191/1, 1199/8, 1199/10 budowa sieci gazowej z przyłączem 18.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 408, 406, 407/1, 407/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 19.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 1674, 1673/1, 1673/2, 1670 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.03.2019r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 670/4, 669/2, 754, 784 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
08.03.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - dz. nr 174, 255/3, 255/4, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 255/10, 255/12, 255/13, 255/14, 255/15, 255/16, 255/18, 256/16, 256/17, 256/18, 257/6, 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 257/12, 257/13 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
08.03.2019r. Gmina Łososina Dolna Zawadka - 191/1, 216, 179/1, 191/5, 223/1, 222/2, 221/2, 217/2 rozbudowa sieci wodociągowej 25.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.03.2019r. PSG sp. z o.o. Chełmiec - dz. nr 461/21, 461/22, 461/24, 461/10 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.03.2019r. PSG sp. z o.o. Żbikowice - dz. nr 216/6, 217/8 budowa sieci gazowej z przyłączem  
13.03.2019r. PSG sp. z o.o. Łęki - dz. nr 277, 284/3, 284/4, 284/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 26.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
13.03.2019r. PSG sp. z o.o. Łososina Dolna - dz. nr 133/13, 133/12, 133/9, 133/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 26.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.03.2019r. Gmina Chełmiec Wielogłowy - dz. nr 307/1, 307/2, 309, 310, 313, 315/37, 315/39, 315/47, 317, 647, 648, 545/4, 545/7, 545/9, 549,, 570, 571/3 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego "Kapilczka-Sklep" 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.03.2019r. Gmina Chełmiec Piątkowa - dz. nr 68, 428/4, 493/2, 496/2, 496/3, 498 budowa sieci elektroenetgetycznej oświetlenia ulicznego "Pod Wysuczkę" 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.03.2019r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 263/15, 263/14, 263/13, 263/3, 263/5, 263/4, 263/7, 263/9, 263/8, 263/10, 263/6 budowa sieci kanalizacji sanitarnj i wodociągowej  
18.03.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 2557/3, 2553 budowa sieci gazowej z przyłączem 27.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.03.2019r. PSG sp. z o.o. Barcice - dz. nr 926/6, 926/13, 926/11, 926/9, 926/14 budowa sieci gazowej z przyłączem 27.03.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
20.03.2019r. Wawrzyniec Radziak Florynka - dz. nr 18/1 nadbudowa budynku mieszkalnego 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
21.03.2019r. Tauron Dystrybucja SA Świdnik - dz. nr 423/1, 424/1, 396/1, 396/2, 395, 393/8, 394, 358/1, 359/2, 359/9, 360/5, 360/7, 316/17, 360/23, 360/9, 350, 345/4, 447/1, 363, 362/2, 362/1, 365/1, 406/13, 406/21, 366/1, 366/2, 367/2, 368/2, 369/2, 358/1, 419/1, 419/3 budowa sieci elektroenergetycznej 30.05.2019r.-decyzja sprzeciwu 
21.03.2019r. Gmina Chełmiec Librantowa - dz. nr 255/2, 255/1, 275, 419/7, 420/1, 420/2, 420/6, 420/7, 420/8, 420/10, 275, 270, 271/5, 430/7, 433, 475/4, 274/1, 484, 476, 478, 479/8, 479/5, 487 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych 01.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.03.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 680/2, 680/4, 681/4 rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami 10.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.03.2019r. Tauron Dystrybucja SA Piątkowa - dz. nr 492/4, 491/2, 491/1, 68, 490, 489/4, 489/6, 489/8, 489/7, 479/5 budowa i przebudowa sieci energetycznej 08.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.03.2019r. Gmina Chełmiec Kunów - dz. nr 37/2, 48/5, 48/6, 643, 17 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej "Kąty" 08.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.03.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Paszyn - dz. nr 1392/2, 1399/12 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 07.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.03.2019r. Gmina Gródek nad Dunajcem

Roztoka-Brzeziny - dz. nr 1, 2/3, 2/5, 2/6, 2/8, 8, 9/5, 38, 121/4, 124/2, 126, 132, 133/1, 134, 493

Tropie - dz. nr 41, 50/5, 51/1, 81, 352, 355/1, 355/2, 355/3, 355/4, 356, 357, 358, 362, 366/2, 366/3, 367/6, 367/7, 367/8, 367/10, 367/12, 367/14, 368/1, 427/2

przebudowa i rozbudowa sieci wododciągowej 15.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.03.2019r. Gmina Stary Sącz Stary Sącz - dz. nr 2551, 2560/8, 2560/4 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 12.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
29.03.2019r. PSG sp. z o.o. Wojnarowa - dz. nr 83, 81/4, 81/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 05.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
29.03.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 323/2, 324, 327, 328, 330, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 345, 347, 349, 350/9, 350/10, 357/1, 359, 360, 361, 362, 365/1, 365/2, 366, 367, 368, 372, 373/5, 373/6, 373/7, 373/8, 373/10, 373/11, 373/12, 373/16, 375/1, 375/2 rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 16.05.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
03.04.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Kurów - dz. nr 89, 102/1, 103

Dąbrowa - dz. nr 189, 291

rozbudowa sieci wodociągowej 16.05.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.04.2019. Krystyna i Tomasz Malczak Krużlowa Wyżna - dz. nr 917/6,  917/9 budowa budynku mieszkalnego 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.04.2019. PSG sp. z o.o. Wola Kurowska - dz. nr 300, 299, 298 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.04.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3755/1, 3754/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.04.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3156/11, 3156/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.04.2019r. PSG sp. z o.o. Moszczenica Niżna - dz. nr 275/2, 275/1, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
08.04.2019r. PSG sp. z o.o. Tęgoborze - dz. nr 173, 169, 170/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
09.04.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 129/2, 129/5, 130/3 budowa sieci gazowej z przyłączem

15.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

09.04.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 604/5, 604/7, 605, 1280, 606 budowa sieci gazowej z przyłączem 15.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.04.2019r. Gmina Chełmiec Chomranice - dz. nr 396/4, 396/3, 396/1, 336, 339, 395/2 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej "Nad torami" 26.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.04.2019r. Gmina Chełmiec Chomranice - dz. nr 166/2, 278, 279/5, 279/7, 280, 274,  283/1 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej "Łazy-Rozdziele" 26.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.04.2019r. Gmina Chełmiec

Klęczany - dz. nr 100/1, 102, 99, 101/1, 90, 104, 105/4

budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej "Koseckówka" 26.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.04.2019r. Gmina Chełmiec Wielogłowy - dz. nr 539, 540/7, 540/8, 540/9, 557/11, 557/12, 557/13, 558, 592/4, 568/1, 596/3, 596/10, 596/11, 598, 603, 606, 609, 610/1, 610/3, 610/4, 614/1, 617, 627/4, 627/10, 631, 632, 636/2 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej "Zalesie" 23.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.04.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 154/4, 155/4, 156/3, 156/4, 156/2, 156/1, 157/22, 157/9, 183, 182/2, 182/3, 197, 139/3, 140/5, 140/4, 139/7, 141/1, 139/5, 140/7, 181/8 budowa sieci gazowej z przyłączem 24.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.04.2019r. PSG sp. z o.o. Biała Niżna - dz. nr 452/26, 452/25, 452/33, 452/34, 452/35, 452/40, 452/42, 452/43 budowa sieci gazowej z przyłączem 24.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  
15.04.2019r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 389/3, 389/6, 375, 387/7, 387/8 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Słowikowa - dz. nr 218/5, 218/4, 218/3 budowa sieci gazowej z przyłączem

19.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa  - dz. nr  196/1, 197, 146/10, 146/8, 146/7, 146/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 197, 148, 146/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 181/8, 181/7, 137, 180/5, 180/1, 180/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Tęgoborze - dz. nr 173, 172, 171 budowa sieci gazowej z przyłączem 24.04.2019r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Stróże - dz. nr 914, 911, 913, 912, 916 budowa sieci gazowej z przyłączem 24.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
16.04.2019r. PSG sp. z o.o. Stróże - dz. nr 424,  425, 426, 427, 428, 597, 599/1, 599/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
16.04.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 219/1, 219/2, 219/4, 219/10, 220/1, 220/2, 220/3, 220/8, 221/10, 221/12 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
18.04.2019r. Województwo Małopolskie -  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zabrzeż - dz. nr 1207/3 budowa sieci elektroenergetycznej  
18.04.2019r. Gmina Chełmiec Klęczany dz. nr 340, 326, 331, 339, 346/2, 338/3, 327/8, 327/9, 328, 337/4, 337/3, 337/2, 337/1, 345/2, 359, 345/1, 360/3, 361, 362/1, 362/3, 364, 365/7, 365/8, 365/3, 350, 365/2, 366, 367/1, 368, 113, 391/1, 391/3, 390, 363/2, 391/4, 392, 387/2, 393, 384/1, 384/2, 383/5, 383/2, 397, 382/10, 382/9, 382/8, 378/10, 378/9, 378/7, 378/6 budowa sieci elektroenergetyccznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych „Półrolek”, „Do Brdeja”, „Rola” 07.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.04.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - dz. nr 1176/15, 1176/16, 1176/18 budowa sieci kanalizacji sanitarnej 29.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.04.2019r. ZPHU "INEX" sp. z o.o. Muszyna - dz. nr 1147/21 budowa wodociągu technologicznego wraz z kablem energetycznym 09.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
19.04.2019r. PSG sp. z o.o. Biała NIżna - dz. nr 2237/3, 2272, 2385/3, 2299/9, 2299/6, 2300/2, 2301, 2303/1, 2303/2, 2303/3, 2307/1, 2525/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
23.04.2019r. PSG sp. z o.o.  Wojnarowa – dz. nr 457/6, 457/4, 457/2, 877/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 09.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
24.04.2019r. PSG sp. z o.o. Świdnik  – dz. nr 420, 419/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.04.2019r. Gmina Chełmiec  Paszyn - dz. nr 1227/4, 1236, 1826, 1226/4, 1226/6, 1225/2, 1225/1, 1224/1, 1224/3, 1436/7, 1445/4, 1445/3, 1445/9, 1484/1, 1504, 1516, 1517/3, 1517/4, 1709, 1518/6, 1518/4, 1541/15, 1541/2, 1541/2, 1541/16, 1541/17, 1541/9, 1544, 1564/2, 1565 budowa sieci elektroenergetyccznej oświetlenia ulicznego drogi  gminnej „Góry” 07.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.04.2019r. Gmina Chełmiec Klęczany - dz. nr 194, 233, 234/3, 234/1, 235, 297/7, 231/2, 230/2, 227, 246/1, 247/2, 278/1, 278/2, 283, 279/3, 279/1, 299/7, 299/6, 299/8, 300, 301/8, 301/6, 301/1, 271/2, 271/1, 270/4, 270/5 budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego "Zagórze", "Zagórze-do lasu" 07.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.04.2019r. PSG sp. z o.o. Mostki - dz. nr 147, 162/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.04.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 802/9, 802/7, 800/3, 798/5, 793/2, 793/3, 793/7, 793/8, 793/10 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.04.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
26.04.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Dąbrowa - dz. nr 160/9, 160/10, 160/11, 186/10, 186/18, 186/20 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 08.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
30.04.2019r. Gmina Chełmiec Marcinkowice - dz. nr 148/3, 148/2, 148/1, 150, 151, 152 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Na Dzioły” w Marcinkowicach  14.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
30.04.2019r. Gmina Chełmiec Rdziostów - dz. nr 143/9, 143/12, 144/1, 145/1, 93 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Dżykowa” w Rdziostowie  14.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
30.04.2019r. Gmina Chełmiec Chomranice - dz. nr 42/3, 42/4, 42/5, 49/2, 59, 107, 127, 111/1, 110/6, 110/2, 110/1, 121/4, 138/1, 139, 143, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Podchełmie” w Chomranicach 23.07.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
30.04.2019r. Gmina Chełmiec Piątkowa - dz. nr 158/3, 120, 144, 117, 116/8, 80, 139, 68, 149, 162, 169, 146, 192, 221/9, 221/10, 225, 256, 250, 272 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej „Wieś” w Piątkowej 29.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
30.04.2019r. Gmina Chełmiec Paszyn - dz. nr 970/1, 938, 1005/3, 112, 1005/4, 1005/2, 1006, 1009/2, 1010, 1051/2, 1055, 1082, 1083, 1030, 1313, 1321, 1322/3, 1323/5, 1324/2, 1328/1, 1329/1, 1331/3 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej „Potoki” w Paszynie  29.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
06.05.2019r. Gmina Chełmiec Wola  Kurowska - dz. nr 19, 47, 65, 118, 165, 322, 321, 320/3, 320/2, 320/1, 270/4 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Wola Kurowska-Ubiad” 04.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
08.05.2019r. Roman Majerski Biczyce Dolne - dz. nr 26/2, 31, 46, 44/1, 44/4, 44/10, 48/2 rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami 21.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
08.05.2019r. Marek Kaleta, Maciej Kaleta Stary Sącz - dz. nr 38/3, 38/2, 44/3, 45/3, 45/2, 39/3, 44/2, 39/2, 39/5, 44/5, 45/5, 36/63, 47/8 budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z budową sieci elektroenergetycznej   
08.05.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 662, 661, 660, 659, 658 budowa sieci gazowej z przyłączem 27.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
09.05.2019r. Gmina Grybów Binczarowa - dz. nr 127 przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika  
10.05.2019r. PSG sp. z o.o. Lipnica Wielka - dz. nr  681, 843, 721/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 16.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.05.2019r. PSG sp. z o.o. Mogilno - dz. nr 253/5, 253/13, 253/11 budowa sieci gazowej z przyłączem 16.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.05.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 446/107, 446/106, 446/104 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.05.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 623/3, 623/5, 622/1, 622/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 27.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
13.05.2019r. Gmina Chełmiec Ubiad - dz. nr 355/6, 235/8, 235/7, 236, 237/1, 237/6, 237/5, 235/4, 255, 256 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Dziołek do Wieczorka” 11.09.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
13.03.2019r. Gmina Chełmiec Ubiad - dz. nr 71, 72/3, 72/2, 72/1, 73/3, 73/4, 73/5, 73/6, 74, 153/2, 153/1, 166, 154, 186, 187/15, 187/14, 187/16, 187/12, 187/11, 187/4, 187/10, 187/1, 200, 201/2, 201/3, 159/15, 159/18, 652/1, 201/4 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż dróg gminnych „Wola Kurowska-Ubiad”, „Na Góry  04.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
14.05.2019r. Tauron Dystrybucja S.A. Paszyn - dz. nr 1781/1, 1805/10, 1805/3, 1780, 1778, 1774 budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 27.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
21.05.2019r. PSG sp. z o.o. Wyskitna - dz. nr 148/4, 149/3, 1504, 150/3, 153/5, 153/7, 153/9 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.05.2019r. PSG sp. z o.o. Chełmiec - dz. nr 785/7, 785/8, 785/9 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.05.2019r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 1509, 1507/2, 1507/1, 1501/1, 1501/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 31.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.05.2019r. PSG sp. z o.o. Mystków - dz. nr 971/2, 969, 968 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.05.2019r. PSG sp. z o.o. Mszalnica - dz. nr 561/1, 623, 589/11, 589/8 budowa sieci gazowej z przyłączem 29.05.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
22.05.2019r. PSG sp. z o.o. Mystków - dz. nr 369/7, 369/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 04.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
24.05.2019r. Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chełmiec - dz. nr 447, 548/7, 548/9, 548/10, 548/11, 548/12, 548/13, 548/14, 569/3, 569/4, 569/5, 598

Świniarsko - dz. nr 27, 39/17, 39/18, 39/19, 39/22, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 57, 58/3,58/4, 58/5, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 59/1, 59/4, 59/7, 59/8, 59/10, 59/11, 59/13, 59/17, 59/18, 59/20

rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej 11.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
27.05.2019r. PSG sp. z o.o.

Łyczanka - dz. nr 264/1

Skrzętla-Rojówka - dz. 270, 272, 271/2

budowa sieci gazowej z przyłączem 11.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  
27.05.2019r. PSG sp. z o.o. Tabaszowa - dz. nr 181/4, 181/1, 180, 176/4, 176/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
27.05.2019r. Gmina Chełmiec Marcinkowice - dz. nr 317/6, 317/7, 314, 318/7, 318/8, 318/9, 318/5, 318/6, 347, 352/2, 352/3, 353/2, 354, 355/1, 355/2 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Dąbrówki” 02.09.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
27.05.2019r. Andrzej Kociołek Mystków - dz. nr 970/2, 970/4 budowa odcinka sieci gazowej i budowa odcinka sieci wodociągowej 23.07.2019r.-decyzja sprzeciwu 
27.05.2019r. Gmina Chełmiec Klimkówka - dz. nr 48/1, 48/2, 71, 55, 85/3 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż dróg gminnych „Ubiad-Librantowa” „Librantowa-Ubiad” 04.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
27.05.2019r. PSG sp. z o.o. Cieniawa - dz. nr 612/4, 612/3, 614/4, 604, 529/1, 614/5, 614/1, 686, 615 budowa sieci gazowej z przyłączem 12.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
28.05.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 88/3, 88/4, 88/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
29.05.2019r. Gmina Chełmiec Januszowa - dz. nr 89, 163, 378, 230/6, 230/7, 231, 232, 236/1, 236/2, 237/2, 237/1, 240, 241/1, 138, 140/1, 249, 301, 279/1, 333, 334. 379, 335/5, 339, 90, 92/2, 93/7, 150/6, 148/2 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż dróg gminnych „Chruślice” i „Magazyn”

07.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 

30.05.2019r. Gmina Łososina Dolna

Białawoda - dz. nr 11, 22, 36, 12/1, 6/2, 12/3, 13/5, 13/6, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4

Bilsko - dz. nr 356, 371, 445, 366/1, 366/2, 366/3, 366/4, 372/1, 372/15, 372/2, 372/3, 375/4, 3476/5, 377/1, 383/1, 383/2

Łososina Dolna - dz. nr 424/3, 425/2, 425/4, 425/5

Świdnik - dz. nr 343, 363, 444, 299/1, 342/3, 342/4, 344/5, 344/8, 359/5, 359/6, 359/8, 360/13, 360/18, 360/19, 360/20, 360/23, 360/4, 360/5, 360/7, 362/1, 362/2, 406/22, 406/23, 406/24, 407/3, 408/1, 408/2, 412/2, 413/2, 414/2, 414/6, 414/7, 414/8, 414/9, 418/11, 418/2, 447/3, 447/4, 447/5, 447/6, 78/1, 78/2, 78/4, 78/5, 80/2, 80/6, 87/20, 87/26, 87/29, 87/9

Tabaszowa - dz. nr 39, 181/4, 183/1, 183/4, 184/4, 41/1, 41/4, 49/1, 49/3, 49/6

Tęgoborze - dz. nr 274, 325, 375, 376, 392, 272/15, 321/19, 321/20, 333/10. 333/11, 333/14, 378/13, 378/4, 378/6, 378/7, 395/1, 395/2, 395/3, 396/1, 396/3, 396/4, 396/5

Zawadka - dz. nr 169, 170, 172, 173/3

Znamirowice - dz. nr 34, 25/1, 24/2, 26/2, 24/4, 21/7, 144/1, 144/3, 144/4, 25/15, 25/16, 

rozbudowa wodociągu rozdzielczego 19.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
31.05.2019r. Gmina Grybów Stróże - dz. nr 476, 1089/2, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101/3, 1101/4, 1102/1, 1102/2, 1103/2, 1104, 1105/1, 1105/3, 1106, 1113/1, 1113/2, 1114, 1115, 1116, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1235, 1237, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1255, 1256, 1257, 1262, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269/1, 1269/2, 1269/3, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1281, 1282, 1285/2, 1287, 1302, 1303, 1304, 1305/2, 1306, 1307, 1308, 1309, 1311/3, 1312, 1313, 1314, 1315/1, 1315/2, 1316, 1317, 1318, 1319/7, 1319/8, 1320/1, 1320/2, 1320/3, 1320/4, 1320/5, 1320/6, 1320/7, 1320/8, 1320/9, 1320/10, 1320/11, 1321, 1322/2, 1322/3, 1322/4, 1322/5, 1323, 1326/1, 1326/2, 1327, 1329, 1332/1, 1332/2, 1332/3, 1332/4, 1333, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1386, 1394/1, 1394/2, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400/1, 1402, 1403, 1404, 1405, 1457/1 rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami

18.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

31.05.2019r. Gmina Grybów Biała Niżna - dz. nr 470, 613/16, 613/17, 613/9, 619, 620/3, 627/4, 627/5, 627/7, 630, 635/2, 635/3, 636/2, 636/3, 637/2, 637/3, 638/2, 638/3, 639/2, 675/3, 675/4, 675/5, 676/4, 677, 678, 679, 680/2, 681/3, 681/5, 681/6, 681/7, 683, 684/2, 685/3, 685/6, 685/7, 693, 694, 695/2, 695/3, 695/4, 698/2, 720, 721, 774, 775/1, 775/7, 776/10, 776/11, 776/12, 776/14, 776/8, 777/1, 777/3, 778/8, 779/3, 781/1, 783, 784/1, 784/2, 785, 787/2, 788/1, 790, 797, 798/1, 798/2, 798/6, 799, 800, 801, 802/1, 802/2, 802/3, 802/4, 802/5, 803, 804/3, 804/5, 804/6, 805/3, 805/4. 806/1, 806/2, 807/3, 808, 809/3, 809/4, 810, 811, 812, 813/1, 813/3, 813/4, 814/3, 814/4, 815/1, 816, 817, 821/2, 825/1, 825/2, 826/3827, 830/2, 830/3, 830/4, 831, 832, 833/2, 833/4, 835, 836/2, 837, 838, 840, 841/3, 842/2, 842/3, 842/6, 842/7, 844/10, 844/7, 844/9, 845/3, 845/4, 847/2, 849/1, 849/3, 850/1, 850/2, 850/3, 852, 853, 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 858/1, 856, 858/2, 867/2, 868/1, 869/2, 969/3, 869/5, 869/6, 869/7, 1969/1, 1971, 2006/1, 2008/2, 2009, 2054/9, 2054/10 rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami 18.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
31.05.2019r. PSG sp. z o.o. Dąbrowa - dz. nr 61/8, 61/7, 61/6, 61/9, 84, 131/6, 134, 135/2, 135/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  
31.05.2019r. PSG sp. z o.o. Piątkowa - dz. nr 633/5, 633/4, 634/3, 634/2, 615/1, 616/1 budowa sieci gazowej z przyłączem  
31.05.2019r.  Masspol sp. z o.o.  Zubrzyk - dz. nr 61/1, 61/3, 63/2, 64, 65, 74 budowa sieci wody mineralnej z kablem sterowniczym 19.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
31.05.2019r. PSG sp.  z o.o. Przysietnica - dz. nr 162/7, 162/8, 477, 486/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 13.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
31.05.2019r. PSG sp. z o.o. Moszczenica Niżna - dz. nr 171/2, 107/14, 107/29 budowa sieci gazowej z przyłączem 18.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
03.06.2019r. PSG sp. z o.o. Paszyn - dz. nr 51/1, 112, 375/4, 375/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
05.06.2019r. PSG sp. z o.o. Przysietnica - dz. nr 302, 304/1, 241, 305/1 budowa sieci gazowej z przyłączem

12.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

05.06.2019r. PSG sp. z o.o. Barcice - dz. nr 343/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 12.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.06.2019r. Gmina Chełmiec

Biczyce Górne - dz. nr 101/2, 101/1, 140, 227, 103/1, 201

Biczyce Dolne - dz. nr 123

budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Stara Droga ”  
05.06.2019r. PSG sp. z o.o. Bogusza - dz. nr 557/2, 141/6, 141/10, 141/9 budowa sieci gazowej z przyłączem 18.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.06.2019r. PSG sp. z o.o. Królowa Górna- dz. nr 2030, 535, 534/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 18.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
06.06.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3327, 3328/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 12.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.06.2019r. PSG sp. z o.o. Maciejowa - dz. nr 11/11, 11/9 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.06.2019r. PSG sp. z o.o. Łabowa - dz. nr 438/40, 437, 435/37, 435/15 budowa sieci gazowej z przyłączem 26.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
07.06.2019r. Szymon Cygal Mostki - dz. nr 322/2 przebudowa budynku mieszkalnego 26.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
11.06..2019r. Tauron Dystrybucja S.A. Jelna - dz. nr 213/6, 199, 196, 192, 183, 195/8, 195/1, 195/7, 195/11 budowa sieci napowietrzno-kablowej nn  27.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
11.06.2019r. Gmina Chełmiec

Trzetrzewina - dz. nr 132/1, 151, 132/4, 132/5, 131/2, 130/1, 130/2, 129, 128/3, 150, 154, 155/4, 156, 197/1, 153, 169, 180/2, 180/1, 181, 182/1, 185/7, 185/12, 185/5, 185/1, 186/1, 197/30, 199, 197/18, 208, 209/13

Biczyce Górne - dz. nr 40/2, 15, 44, 37/6, 89/2, 140, 90, 147/8, 147/11, 1485

budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż dróg gminnych „Klęczany”, Stara Droga ”, „Podlesie-Folwark”  
11.06.2019r. Gmina Chełmiec Dąbrowa - dz. nr 166/3, 165/3, 165/2, 164/4, 164/1, 154/3, 150, 152/1, 152/2 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Sklep-Zapadlisko”  23.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.06.2019r. Gmina Chełmiec

Januszowa - dz. nr 314, 316, 315/12, 315/11, 315/10, 315/1, 315/4

Piątkowa - dz. nr 206, 209/1, 210/6, 210/1, 211/15

budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Piątkowa-Koniuszowa” 18.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.06.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 931/6, 935/4, 956, 948/1, 948/5, 937, 931/1, 939/1, 939/2, 939/3, 1291/2, 1291/1, 957/1, 959/3, 958/3, 958/2, 959/5, 943/1, 945/1, 945/2, 962/7 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
14.06.2019r. Gmina Łącko Jazowsko - dz. nr 434/4, 593/1 budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej  
14.06.2019r. Gmina Łącko Obidza - dz. nr 621, 632, 631, 630/6, 630/1, 630/5, 630/3, 635, 637/1, 627, 646/4, 633, 634/3, 646/2 budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej  
14.06.2019r. Gmina Łącko Zagorzyn - dz. nr 978, 1045/2, 1071, 1074 budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej  
14.06.2019r. Gmina Łącko Kicznia - dz. nr 759/2, 759/1, 757, 585, 586, 587, 588, 167, 527/6, 589/1, 589/2, 590/12, 526, 452 budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej  
14.06.2019r. Gmina Łącko Kadcza - dz. nr 419/1, 421, 425, 426/1, 426/6, 427/7, 429/1, 430, 431/1, 437, 438/2, 439, 440, 442/1, 444, 445, 446/4, 446/2, 447/2, 448, 451, 452, 453, 459, 461, 472/3, 712/2, 469/1, 473/1, 474, 475 budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej  
14.06.2019r. Gmina Łącko Łazy Brzyńskie - dz. nr 73/1, 73/2, 74/3, 74/5, 106, 107, 127 budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej  
14.06.2019r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 197, 678 budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej  
14.06.2019r. Gmina Łącko Maszkowice - dz. nr 505/1, 506 budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej  
14.06.2019r. Gmina Łącko Łącko - dz. nr 63, 198, 678, 679/1, 679/2 budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej  
18.06.2019r. Tauron Dystrybucja S.A. Sucha Struga - dz. nr 525/1, 532/1, 533/1, 456/1, 455/4 budowa sieci elektroenergetycznej  
18.06.2019r. Gmina Chełmiec Trzetrzewina - dz. nr 15, 530/19, 530/7, 530/5, 531, 553, 576/1, 576/2, 577, 579/1, 579/2, 590, 602, 606, 659/6, 660/1, 660/2, 492/4, 499, 503, 504, 505/1, 505/2, 506, 508, 516/1, 516/2, 527, 526, 525/1, 525/2, 528/4, 528/5, 528/1, 824, 825, 826/1, 857, 865, 866, 869/1, 870, 871 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Trzetrzewina Podrzecze” 05.08.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  
18.06.2019r. Gmina Chełmiec Paszyn - dz. nr 1417/1, 1417/2, 1417/3, 1821/1, 1821/2, 1821/3, 1431/1, 1122, 1086, 1172, 1174, 1173, 1171, 1175, 1170/2 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Biała Droga” 27.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
18.06.2019r. PSG sp. z o.o. Rożnów - dz. nr 323/17, 320/4, 320/1, 320/2 budowa sieci gazowej z przyłączem  
18..06.2019r. PSG sp. z o.o. Bilsko - dz. nr 371, 372/10, 372/11 budowa sieci gazowej z przyłączem 28.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
24.06.2019r. PSG sp. z o.o. Januszowa - dz. nr 97, 111, 121 budowa sieci gazowej z przyłączem 28.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
24.06.2019r. PSG sp. z o.o. Gołkowice Dolne - dz. nr 172/2, 169, 168/1, 164/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 28.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
24.06.2019r. PSG sp. z o.o. Mostki - dz. nr 203/1, 203/2, 203/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 05.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
24.06.2019r. PSG sp. z o.o. Moszczenica Niżna  - dz. nr 300/5, 301/33, 301/32 budowa sieci gazowej z przyłączem 28.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
24.06.2019r. PSG sp. z o.o. Łazy Biegonickie - dz. nr 174, 191/1, 191/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 01.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  
24.06.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3865/8, 3862/11 budowa sieci gazowej z przyłączem 27.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  
25.06.2019r. PSG sp. z o.o. Popowice - dz. nr 193/2, 190/6, 188, 187/2, 190/2, 192/18, 192/17 budowa sieci gazowej z przyłączem 28.06.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
25.06.2019r. Tauron Dystrybucja S.A.

Miłkowa - dz. nr 115/1, 115/2

Przydonica - dz. nr 910/9, 910/8, 910/7, 910/5, 910/3, 910/1, 910/2, 909, 904/1, 903

budowa sieci elektroenergetycznej 05.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
28.06.2019r. PSG sp. z o.o. Mogilno - dz. nr 543/9 budowa sieci gazowej z przyłączem 04.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  
01.07.2019r.- Gmina Chełmiec Wielopole - dz. nr 3/2, 254, 35, 36/1, 2/1, 276, 55/7, 55/9, 7/2, 13/3, 13/1, 56, 253, 58/17, 58/3, 58/4, 58/5, 58/15 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej 05.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
02.07.2019r. Gmina Chełmiec

Klimkówka - dz. nr 23, 24/2

Wielogłowy - dz. nr 598, 628/2, 628/1, 628/3

Wielopole - dz. nr 250, 84, 83, 82/3, 82/4, 80/1, 128, 79/1, 75/1, 133, 46/1, 47, 252, 42, 41/2, 48/4, 48/7, 48/6, 48/10, 49, 58/41, 58/26, 58/14, 58/15, 154/1, 266/6

budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Wielopole-Klimkówka”  09.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
03.07.2019r. PSG sp. z o.o.

Barcice - dz. nr 1147/6, 1147/2, 1147/3, 1168

Rytro - dz. nr 794, 34/2, 39, 36

budowa sieci gazowej z przyłączem 24.07.2019r.-decyzja sprzeciwu 
04.07.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 71/4, 71/3, 71/6, 74/14 budowa sieci gazowej z przyłączem 23.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
08.07..2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 939/3, 941, 939/17, 939/18, 939/15, 939/24, 939/12, 939/10, 939/8 budowa sieci gazowej z przyłączem 26.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
09.07.2019r. PSG. sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 1596/1, 1596/2, 1592/3, 1592/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 09.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
10.07.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu  Piątkowa - dz. nr 490, 489/4, 489/6, 489/8, 479/5, 478, 473/1, 456, 454, 453/1, 453/2, 452, 451/1, 448 budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 22.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.07.2019r. PSG. sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 75/11, 75/5, 75/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.07.2019r. PSG. sp. z o.o. Klimkówka - dz. nr 201, 196, 205/20, 205/18, 198/1, 198/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 16.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
11.07.2019r. PSG. sp. z o.o. Wielogłowy - dz. nr 614/1, 614/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 16.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
12.07.2019. PSG. sp. z o.o. Szczawnik - dz. nr 340/2, 340/6, 444 budowa sieci gazowej z przyłączem 19.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
12.07.2019. PSG. sp. z o.o. Łabowiec - dz. nr 69/8, 8, 68/9 budowa sieci gazowej z przyłączem 29.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.07.2019. PSG. sp. z o.o. Nowa Wieś - dz. nr 445/11, 445/12, 445/4, 445/3, 445/2, 445/1, 446 budowa sieci gazowej z przyłączem 29.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.07.2019. PSG. sp. z o.o. Tęgoborze - dz. nr 268/5, 268/1, 267/8, 267/1, 266/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 19.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
15.07.2019r. PSG. sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 70/2, 70/5, 70/6, 70/12, 70/13, 70/18 budowa sieci gazowej z przyłączem 05.08.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
15.07.2019r. PSG. sp. z o.o. Łososina Dolna - dz. nr 296/2, 296/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 19.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
15.07.2019r. PSG. sp. z o.o. Januszowa - dz. nr 242/9, 242/4, 242/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 18.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
15.07.2019r. Gmina Chełmiec Rdziostów - dz. nr 120/5, 119/19, 119/21, 119/22 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Graniczna”  
15.07.2019r. Tauron Dystrybucja S.A. Łomnica-Zdrój - dz. nr 3766, 3635, 3670, 3764, 3763, 3762, 3761, 3655, 3668, 3669, 3667, 3666, 3665, 3664, 3755, 3754, 4002, 4000 budowa sieci elektroenergetycznej  
16.07.2019r. PSG. sp. z o.o. Łososina Dolna - dz. nr 268/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 19.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
17.07.2019r. Gmina Chełmiec Librantowa - dz. nr 526/2, 347 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Librantowa-Januszowa” 29.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
17.07.2019r. Gmina Chełmiec Marcinkowice - dz. nr 423, 363/12, 363/9, 363/1, 363/15, 266, 288, 263/3, 262/1, 289, 290, 291/1, 291/2, 291/3, 283/3, 283/2, 283/1, 280/3, 286/3, 286/1, 286/2 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Nad Stacją” i „Wężykówka”  28.07.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
17.07.2019r. Gmina Chełmiec

Rdziostów - dz. nr 93, 94/3, 94/5, 95/1

Marcinkowice - dz. nr 350, 558/21, 558/3, 558/4, 558/5, 558/7, 558/8, 558/27, 558/28, 558/39, 558/38, 558/30, 558/29, 563/6, 563/11

budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Dżykowa” 31.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.07.2019r. Tauron Dystrybucja S.A. Klimkówka - dz. nr 100, 23, 22, 18/1, 18/8, 18/7, 18/6, 18/5, 19/1, 19/6, 20, 21/5, 21/4 budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 2.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu 
19.07.2019r. Gmina Chełmiec Dąbrowa - dz. nr  113/19, 113/20, 114, 118/5, 118/7, 118/9, 118/1, 123/7, 123/5, 123/3, 123/2, 113/14, 113/6 budowa sieci elektroenergetycznej nn oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej  02.08.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
19.07.2019r. Gmina Chełmiec Dąbrowa - dz. nr 28/5, 54/2, 66, 62/11, 63/8, 63/7, 62/15, 62/5, 64/1, 69/5, 70/8 budowa sieci elektroenergetycznej nn oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż dróg gminnych  06.08.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
22.07.2019r. PSG sp. z o.o. Biała Niżna - dz. nr 525/1, 526/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.08.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
23.07.2019r. PSG sp. z o.o. Łososina Dolna - dz. nr 311/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 29.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
23.07.2019r. PSG sp. z o.o. Świniarsko - dz. nr 564/1, 564/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 31.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
23.07.2019r. BEN-ZIN sp. z o.o. Łososina Dolna - dz. nr 445/7, 445/23, 445/9 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.08.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
24.07.2019r. Gmina Chełmiec Kunów - dz. nr 121/14, 655, 122/3, 122/2, 122/3, 122/5, 129/13, 130/8, 130/7, 130/6, 130/5, 130/4, 131/7, 131/8, 131/5, 131/4, 132/8, 132/2, 132/1, 133, 644, 85/4, 87/6, 139/2, 139/1, 139/4, 658, 159, 162/2, 162/1, 163, 164/1, 165, 659, 194/4 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej 31.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.07.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 276, 226, 238/1, 238/2, 238/3, 238/4, 237/9, 237/10, 237/11, 237/12, 237/13, 237/14, 234/5, 237/15, 237/16, 237/4, 224/1 rozbudowa wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 22.08.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.07.2019r. PSG sp. z o.o. Świniarsko - dz. nr 683, 684, 681 budowa sieci gazowej z przyłączem 31.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.07.2019r. PSG sp. z o.o. Lipnica Wielka - dz. nr 676, 665/4, 665/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.07.2019r. PSG sp. z o.o. Siedlce - dz. nr 391/5, 391/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.07.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
25.07.2019r. Joanna Wiktorowska Posadowa Mogilska - dz. nr 25/4, 25/1, 26/2 budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem  
         
29.07.2019r. Gmina Chełmiec Marcinkowice - dz. nr 205/5, 203, 202, 206/1, 210/2, 199/2, 199/1, 198/2, 198/1, 197/1, 196/1, 196/7, 196/8, 196/9, 195/4, 195/3, 274/1, 266, 267/2, 277/1, 269, 270, 272, 528, 529 budowa sieci oświetlenia wzdłuż drogi gminnej  28.08.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
29.07.2019r. Gmina Chełmiec Piątkowa - dz. nr 794, 793/3, 707, 760/4, 760/3, 758, 791/1, 791/2, 789/4, 790, 756 budowa sieci oświetlenia ciągów pieszych  „Granice Piątkowskie” wzdłuż drogi gminnej  02.08.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
29.07.2019r. PSG sp. z o.o. Librantowa dz. nr 375, 374/9, 374/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 02.08.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
30.07.2019r. Zbigniew Banach Nawojowa - dz. nr 117/7, 10 budowa sieci wodociągowej  
30.07.2019r. PSG. sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 219/9, 219/8, 233, 433/1, 433/6, 433/3, 433/4, 434/6, 434/3, 434/4, 434/5, 211, 210, 209, 208, 430/7, 430/1, 429, 426/3, 428, 196/11, 196/5, 196/7, 196/4, 205, 195/7, 195/9, 194, 427, 425/1, 425/12, 425/5, 424/1, 423/1, 555/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
31.07.2019r. PSG. sp. z o.o. Michalczowa - dz. nr 72/6, 72/7, 141/1, 142/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 06.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
02.08.2019r. PSG sp. z o.o. Paszyn - dz. nr 1704/1, 1704/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 12.08.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
05.08.2019r. Mikołaj Mróz Barcice - dz. nr 321/1 rozbudowa budynku mieszkalnego  
06.08.2019r. Gmina Chełmiec Świniarsko - dz. nr 931, 1205, 993/2. 992/2, 968, 992/4, 992/3, 989/1, 989/2, 1014/5, 1013/1, 1012/1, 1011 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Kamieniec”  13.08.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
09.08.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Chełmiec - dz. nr 698/1, 698/6, 697, 696, 614/8, 613/8, 785/10, 785/9, 611/10

Świniarsko - dz. nr 70/1, 70/3, 71/1, 71/2, 71/8, 71/9

budowa odcinka sieci wodociągowej wraz          z przyłączami  
14.08.2019r. PSG sp. z o.o. Witowice Dolne - dz. nr 279/6, 279/7, 280 budowa sieci gazowej z przyłączem 28.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
14.08.2019r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - dz. nr 566/3, 566/4, 566/5, 548 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 11.09.2019r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
14.08.2019r. Gmina Chełmiec Trzetrzewina - dz. nr 248, 249/1, 252/4, 252/2, 253, 254/1, 255/2, 255/3, 257, 259, 260, 261, 263, 247, 266 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Zagroda”  09.09.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
19.08.2019r. PSG sp. z o.o. Przydonica - dz. nr 72/6, 72/9 budowa sieci gazowej z przyłączem 26.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
19.08.2019r. PSG sp. z o.o. Klimkówka - dz. nr 144/8, 144/7, 144/12, 144/11 budowa sieci gazowej z przyłączem 23.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
20.08.2019r. PSG sp. z o.o. Wielogłowy - dz. nr 609, 614/1, 539, 612/1, 611/3, 611/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 23.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu  
21.08.2019r. PSG sp. z o.o. Trzycierz - dz. nr 118/4, 153/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 23.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
21.08.2019r. PSG sp. z o.o.

Korzenna - dz. nr 786/14, 786/9

Wojnarowa - dz. nr 580/1, 580/3, 580/4

budowa sieci gazowej z przyłączem 23.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
21.08.2019r. Gmina Chełmiec

Kurów - dz. nr 1/1, 178, 127/2, 127/1, 128, 17/3

Dąbrowa - dz. nr 78, 13/2, 296/4

budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Wieś”   
22.08.2019r. PSG sp. z o.o. Łęka Siedlecka - dz. nr 79/3, 78, 77/5, 77/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 29.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
23.08.2019r. PSG sp. z o.o. Wielogłowy - dz. nr 136/5, 135/2, 135/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 28.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
23.08.2019r. PSG sp. z o.o. Świniarsko - dz. nr 271/9, 273/4, 275/3, 276/6, 275/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 28.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu 
26.08.2019r. PSG sp. z o.o. Przysietnica - dz. nr 451/1, 452/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
26.08.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 256/8, 257/10, 257/7, 258/10 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu 
26.08.2019r. PSG sp. z o.o.

Łazy Biegonickie - dz. nr 270/3, 270/6

budowa sieci gazowej z przyłączem 30.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
26.06.2019r. PSG sp. z o.o. Łazy Biegonickie - dz. nr   256/5, 257/18, 257/21, 257/11 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
26.08.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3755/1, 3755/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu 
26.08.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 793/3, 792/3, 792/8, 791/2, 791/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu 
26.08.2019r. Gmina Łososina Dolna Łososina Dolna - dz. nr 84/1, 103, 120/2, 121/2, 121/3, 122/3, 122/4, 123, 124/2, 124/4, 124/5, 124/6, 124/7, 124/8, 125/1, 125/2, 126, 127/1, 129/4, 132, 134, 135/4, 135/6, 236/1, 236/2, 607/1, 607/2, 607/5, 609, 618, 237/2 rozbudowa wodociągu rozdzielczego  10.09.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
26.08.2019r. PSG sp. z o.o. Tęgoborze - dz. nr 383/15, 383/6, 378/15, 383/3, 378/19, 383/9, 383/14, 383/8, 383/11 budowa sieci gazowej z przyłączem 02.09.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
26.08.2019r. PSG sp. z o.o. Dąbrowa - dz. nr 156/13, 156/14, 156/5, 156/9, 156/11, 156/10 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu 
27.08.2019r. PSG sp. z o.o. Gaboń - dz. nr 447/3, 447/2, 474, 488/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.08.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
27.08.2019r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 622/4, 622/3, 622/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 10.09.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
28.08.2019r. PSG sp. z o.o.

Łazy Biegonickie - dz. nr 35/5, 34, 33, 11, 32/2 

budowa sieci gazowej z przyłączem 05.09.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
28.08.2019r. PSG sp. z o.o. Librantowa -dz. nr 184/4, 184/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 02.09.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu 
29.08.2019r. Gmina Nawojowa Nawojowa - dz. nr 658, 657/9, 669/3, 680/10, 679 budowa sieci kanalizacji deszczowej  
30.08.2019r. PSG sp. z o.o.

Zbyszyce - dz. nr 109, 41, 99/5, 99/6, 100

Wola Kurowska - dz. nr 31/1, 31/2

budowa sieci gazowej z przyłączem  
30.08.2019r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Powroźnik - dz. nr 375/2, 387/5, 388/2, 418 sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami  
02.09.2019r. Gmina Chełmiec Paszyn - dz. nr  4/2, 13/1, 14, 15/10, 15/9, 15/3, 15/6, 40/6, 40/3, 40/10, 40/9, 12, 39/15, 39/14, 60, 39/16, 52, 39/19, 512, 61, 64, 59, 68, 72, 75, 53, 87, 98, 97, 96, 95, 99, 116/3, 375/4, 375/1, 376, 125, 565/2, 374, 377/2, 402, 407, 575/4, 575/3, 575/11, 575/13, 378, 379, 112, 404, 410, 418/3 budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Dział Kuklów”  
02.09.2019r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 1538/1, 1537/2, 1537/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 05.09.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu 
02.09.2019r. PSG sp. z o.o. Rąbkowa - dz. nr 30/1, 52/5, 52/7, 52/8, 53, 54/8, 54/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 10.09.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
03.09.2019r. PSG sp. z o.o. Łabowa - dz. nr 157/18, 157/20, 157/2. 157/1, 156/12, 156/17, 156/11, 156/10, 156/9, 156/8, 156/7, 156/6, 156/5, 156/4, 156/20, 156/19 budowa sieci gazowej z przyłączem  
03.09.2019r. PSG sp. z o.o. Muszyna - dz. nr 1154/8, 1150/4, 226/7, 226/6 budowa sieci gazowej z przyłączem  
04.09.2019r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 727/1, 732/4, 752/11, 752/14, 754/23, 755/2, 757/2, 758, 827/2, 829/1, 831, 833, 836/2, 838/1, 842, 846 budowa sieci wodociągowej z przył.  
04.09.2019r. PSG sp. z o.o. Dąbrowa - dz. nr 147/15, 147/16, 147/17 budowa sieci gazowej z przyłączem 10.09.2019r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
04.09.2019r. Renata i Marek Sowińscy Wielopole - dz. nr 273/14, 125/1, 125/4, 125/5, 125/6 budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
06.09.2019r. PSG sp. z o.o. Chełmiec - dz. nr 230/10, 230/12, 230/13, 230/20, 303/3 budowa sieci gazowej z przyłączem  
06.09.2019r. Gmina Chełmiec

Biczyce Górne - dz. nr 137

Biczyce Dolne - dz. nr 71/1, 97/1, 98, 73/1, 96, 74/13, 76/1, 100/1, 102/2, 102/4, 83, 109/2, 109/6, 109/3, 105, 110/7, 110/6, 111/1, 112/2

budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej „Banach”   

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34