Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2021 rok

Aktualizacja akapitu
2021-01-21 12:01:21
Agnieszka Seryło
Treść:

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane

 

Data zgłoszenia: 05.01.2021r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 716
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dawid Gargula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 


Data zgłoszenia: 07.01.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3796/5, 3796/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.01.2021r.
Adres  obiektu: Librantowa - dz. nr 453/9, 453/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.01.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 401, 408/2, 408/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.01.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3375/4, 3376, 3539/11
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.01.2021r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 380/1, 380/7, 380/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.01.2021r.
Adres  obiektu: Juraszowa - dz. nr 9/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jacek Zielonka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.01.2021r.
Adres  obiektu:  Chełmiec - dz. nr 722/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Halina Sułkowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.01.2021r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 274/5, 274/14, 274/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 13.01.2021r.
Adres  obiektu: Czaczów - dz. nr 81/6, 81/10, 81/11
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:. 14.01.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2541, 3148/4, 3150/9, 3150/10, 3156/12, 3158/11, 3166/1, 3168/3, 3169/1, 3170, 3240, 3241
Opis zgłaszanego obiektu: budowa stacji transformatorowej kontenerowej i sieci elektroenergetycznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 14.01.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3259/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Sowiński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.01.2021r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 136/3, 136/4, 143/1, 144/3, 146, 149/2, 150, 151, 260/1, 292/2, 293/1, 294, 295/1, 304/3, 307/1, 312/9, 315/1, 315/2
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.01.2021r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 548/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Faron
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.01.2021r.
Adres  obiektu: Wola Kosnowa - dz. nr 916/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego z instalacjami i infrastrukturą techniczną
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Kasperkowiak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.01.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 43/10, 43/7, 43/3, 43/2, 43/1, 44/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.01.2021r.
Adres  obiektu: Witowice Dolne - dz. nr 272/6, 272/5, 272/3, 272/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34