Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Ogłoszenia i zawiadomienia / Geodezja - zawiadomienia

Dodanie nowej wiadomości
2021-01-21 15:21:24
Monika Pasiut
Data rozpoczęcia:
21-01-2021
Data dezaktywacji wiadomości:
05-02-2021
Tytuł:
Zawiadomienie
Krótki opis:
o czynnościach ustalenia/przyjęcia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/1 w obr. 62 miasta Nowy Sącz z działkami sąsiednimi 6, 9/2, 123/4, 123/3.
Pliki:
55-2021.pdf
treść zawiadomienia
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34