Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Ogłoszenia i zawiadomienia / Geodezja - zawiadomienia

Dodanie nowej wiadomości
2021-01-21 15:31:04
Monika Pasiut
Data rozpoczęcia:
21-01-2021
Data dezaktywacji wiadomości:
05-02-2021
Tytuł:
Zawiadomienie
Krótki opis:
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 670 obr.0015, jedn. ewid. Stary Sącz z działką sąsiednią nr 669/2.
Pliki:
51-2021.pdf
treść zawiadomienia
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34