Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Ogłoszenia i zawiadomienia / Geodezja - zawiadomienia

Dodanie nowej wiadomości
2021-01-21 15:33:40
Monika Pasiut
Data rozpoczęcia:
21-01-2021
Data dezaktywacji wiadomości:
05-02-2021
Tytuł:
Zawiadomienie
Krótki opis:
o czynnościach ustalenia/wznowienia punktów granicznych działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 246/5 w obr. Łabowa, gm. Łabowa z działkami sąsiednimi: 244, 246/3, 246/4, 246/6, 246/7, 246/13 oraz 247.
Pliki:
50-2021.pdf
treść zawiadomienia
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34