Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2021 rok

Aktualizacja akapitu
2021-02-25 13:15:22
Katarzyna Burdacka
Treść:

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane

 

Data zgłoszenia: 05.01.2021r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 716
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dawid Gargula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 


Data zgłoszenia: 07.01.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3796/5, 3796/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.01.2021r.
Adres  obiektu: Librantowa - dz. nr 453/9, 453/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 08.01.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 401, 408/2, 408/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.01.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3375/4, 3376, 3539/11
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 08.01.2021r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 380/1, 380/7, 380/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.01.2021r.
Adres  obiektu: Juraszowa - dz. nr 9/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z instalacją gazową w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jacek Zielonka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 12.01.2021r.
Adres  obiektu:  Chełmiec - dz. nr 722/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Halina Sułkowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.01.2021r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 274/5, 274/14, 274/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 13.01.2021r.
Adres  obiektu: Czaczów - dz. nr 81/6, 81/10, 81/11
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:. 14.01.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2541, 3148/4, 3150/9, 3150/10, 3156/12, 3158/11, 3166/1, 3168/3, 3169/1, 3170, 3240, 3241
Opis zgłaszanego obiektu: budowa stacji transformatorowej kontenerowej i sieci elektroenergetycznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  25.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 14.01.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3259/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Sowiński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 15.01.2021r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 280; Gołkowice Dolne - dz. nr  136/3, 136/4, 143/1, 144/3, 146, 149/2, 150, 151, 260/1, 292/2, 293/1, 294, 295/1, 304/3, 307/1, 312/9, 315/1, 315/2
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 15.01.2021r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 548/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Faron
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 15.01.2021r.
Adres  obiektu: Wola Kosnowa - dz. nr 916/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego z instalacjami i infrastrukturą techniczną
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Kasperkowiak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.01.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 43/10, 43/7, 43/3, 43/2, 43/1, 44/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 15.01.2021r.
Adres  obiektu: Witowice Dolne - dz. nr 272/6, 272/5, 272/3, 272/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.01.2021r
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 428
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Henryk Homoncik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.01.2021r.
Adres  obiektu: Trzycierz - dz. nr 235, 65, 60/3, 60/5, 60/4, 59/3, 59/2, 59/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 20.01.2021r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 617, 1230, 1228/2, 1228/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 


Data zgłoszenia: 20.01.2021r.
Adres  obiektu: Świniarsko  - dz. nr 27, 30/1, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 57, 61/5, 61/6, 61/10, 61/14, 61/17, 61/22, 61/23, 61/24, 61/25, 61/27, 62/4, 62/7, 62/9, 63/6, 63/7, 65/4, 1374
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.01.2021r.
Adres  obiektu: Krynica Wieś - dz. nr 261/1, 319/4, 319/5, 319/2, 319/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.01.2021r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 259/6, 259/5, 259/4, 259/3, 259/2, 259/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.01.2021r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 69/1, 70/3, 71/10, 71/11,  Chełmiec - dz. nr 678/2, 678/4
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 


Data zgłoszenia: 21.01.2021r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 423, 426, 428, 407/25, 408/8, 408/9, 421, 422, 420
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej do stanowisk spawalniczych
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiśniowski sp. z o.o. S.K.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.01.2021r.
Adres  obiektu: Jamnica - dz. nr 641/2, 312, 313/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.01.2021r.
Adres  obiektu: Podole-Górowa - dz. nr 103/4, 10, 91/5, 91/4, 91/3, 91/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 22.01.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 1352/22
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.01.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 67/11, 67/13, 67/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.01.2021r.
Adres  obiektu: Jamnica - dz. nr 319, 312, 639/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.01.2021r.
Adres  obiektu: Zawadka - dz. nr 91/3, 94/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.01.2021r.
Adres  obiektu: Świdnik - dz. nr 190, 74, 198/2, 198/4, 199/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.01.2021r.
Adres  obiektu: Gaboń - dz. nr 661, 690, 691, 693, 696, 697, 698, 699/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 26.01.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1154/8, 1150/4, 226/7, 226/6, 186
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.01.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1885/2, 1884/8, 1884/7, 1883, 1889/1, 1888, 3704, 1913/1, 1332/1, 1932/2, 1932/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.01.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 180/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alicja Błachuta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 28.01.2021r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 66/3, 66/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 28.01.2021r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 716
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dawid Gargula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 01.02.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3073/3, 3073/8, 3114/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 01.02.2021r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 227/11
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 01.02.2021r.
Adres  obiektu: Świdnik - dz. nr 389/1, 389/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 02.02.2021r.
Adres  obiektu: Łososnia Dolna - dz. nr 327/1, 328, 329, 330, 331/2, 331/1, 332/3, 332/4, 332/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 02.02.2021r.
Adres  obiektu: Zawadka - dz. nr 61/6, 61/3, 61/9, 61/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 02.02.2021r.
Adres  obiektu: Zawadka - dz. nr 125/2, 125/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 02.02.2021r.
Adres  obiektu: świniarsko - dz. nr 7/2, 7/4, 7/6, 7/7, 7/8
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa wodociągu rozdzielczego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 03.02.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3649, 3652, 3651/7, 1147/15, 145/11, 1477/1, 1492/3, 1492/4, 1434,    Złockie- dz. nr 244, 245/4, 245/5, 246/2, 247/1, 250/12, 255/1,         242/1, 242/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa wodociągu technologicznego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: ZPHU "INEX" sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.02.2021r.
Adres  obiektu: Maszkowice - dz. nr 521/1, 522/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Czop
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.02.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 131/9, 131/11, 132/3, 132/1, 133/2, 133/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.02.2021r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 720/1, 721/6, 721/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.02.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2064
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jacek Gumulak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.02.2021r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 96, 346, 347, 349, 350/2, 350/3, 670/3
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociagowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.02.2021r.
Adres  obiektu: Polna - dz. nr 354, 357, 360, 359/4, 359/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.02.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 424/14, 424/4, 424/3, 423, 425, 426
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.02.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 207/2, 207/3, 207/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.02.2021r.
Adres  obiektu: Chochorowice - dz. nr 145, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 202, 205/2, 206/1, 206/2, 206/3, 207
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociagowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.02.2021r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 58
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Władysław Garwol
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.02.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 258/10, 258/12, 257/10, 256/8, 3927/5, 254
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.02.2021r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 10/13, 10/15, 10/4, 10/14, 11/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.02.2021r.
Adres  obiektu: Gaboń - dz. nr 27/7, 27/8, 27/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.02.2021r.
Adres  obiektu: Przydonica- dz. nr 56/2, 36, 23
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 09.02.2021r.
Adres  obiektu: Bącza Kunina - 14/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wraz z posadowieniem naziemnego zbiornika na gaz LPG
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Stącel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 09.02.2021r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 217/3, 217/12, 217/15, 215/7, 215/11
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.02.2021r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 173/3, 168/10, 168/6, 173/7, 173/6, 176, 177/1, 177/2, 178/2, 179/15, 179/16, 179/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 09.02.2021r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 25/1, 25/3, 93, 94/2, 94/3, 94/11, 94/12, 94/15, 96/2, 98/1, 99/1, 102/1, 102/3, 104/3, 104/10, 104/12, 104/13, 105, 107/3, 107/4, 107/7, 108/3, 108/4, 108/7, 150/1, 151, 153/3, 155, 158/4, 158/5, 283, 284, 285, 286, 289                      Wielogłowy - dz. nr 71, 131/3, 131/4, 131/6, 131/7, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 132/2, 132/3, 132/5, 132/7, 133, 136/1, 137, 140, 141/5, 142/1, 142/2, 142/4, 142/5, 142/6, 142/13, 144, 149, 160/1, 181, 185/1, 190, 204, 205/1, 205/2, 206, 207, 209/3, 216/1, 216/2, 216/9, 216/11, 217/16, 219/1, 219/13, 219/14, 220, 221/1, 221/2, 223, 227, 231, 272/5, 302/2, 331/21, 331/22, 669/1, 669/2, 669/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 09.02.2021r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 122/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.02.2021r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 49, 50/20, 50/22
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.02.2021r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 696/3, 696/6, 696/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.02.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 52/3, 54/2, 56/7, 58/6, 59/13, 63/13, 64/5, 65/5, 66/5, 67/5, 68/5, 70/5, 71/5, 72/5, 74/5, 76/5, 77/5, 78/5, 79/5, 80/5, 81/5, 82/5, 83/5, 84/5, 85/5, 86/5, 87/5, 88/5, 89/10, 89/14, 90/5, 90/6, 91/4, 92/4, 93/3, 139/5, 148/6, 153/1, 154/3, 155/4, 156/6, 3981/2, 4267/10
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.02.2021r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 130/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalacja  gazu z zewnętrznym odcinkiem dla budynku mieszkalnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Przemysław Furkawy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.02.2021r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 1334/2, 1302, 1287, 1289, 1291/1, 1293/4, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 1292/1, 1292/2, 1292/3, 1334/4, 1335, 1336/1, 1336/2, 1336/3, 1336/4, 1337/2, 1338/3, 1338/4, 1338/2, 1339/1, 1340, 1465/3, 1341/3
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociagowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.02.2021r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 236/4, 580/1, 582/8, 582/12, 582/15, 582/16, 582/20, 583/3, 584, 585/2, 585/3, 585/4, 586/4, 587, 588, 589/1, 591, 592, 593, 594, 758
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.02.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 125/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Leśnik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 15.02.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 140/14, 138, 136/1, 135, 134/4, 134/5, 134/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.02.2021r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1654/7, 1654/6, 1654/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.02.2021r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 1006/1, 1006/3, 1006/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.02.2021r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 1197/6, 1197/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.02.2021r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 676/20, 680, 682, 683/1, 681/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.02.2021r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 267
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Pawlik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.02.2021r.
Adres  obiektu: Maciejowa - dz. nr 199/18, 406/4, 250, 251/2, 278, 251/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.01.2021r.
Adres  obiektu: Wola Kosnowa - dz. nr 916/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego z instalacjami i infrastrukturą techniczną
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Kasperkowiak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.02.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 312/9
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Leszek Wróbel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.02.2021r.
Adres  obiektu: Białawoda - dz. nr 37/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sylwester Bocheński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.02.2021r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 96/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Mucha
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.02.2021r.
Adres  obiektu: Janczowa - dz. nr 10/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marian Zieliński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.02.2021r.
Adres  obiektu: Łyczana - dz. nr 135/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Matusik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.02.2021r.
Adres  obiektu: Żegiestów - dz. nr 70
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janina Tokarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.02.2021r.
Adres  obiektu: Moszczenica Wyżna - dz. nr 84/1, 84/2, 83, 82/2, 82/1, 81/2, 81/1, 80, 79, 78, 76, 52, 51, 77, 74/1, 74/2,
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.02.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 742
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Witold Horowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.02.2021r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 224/13, 223/8, 223/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 22.02.2021r.
Adres  obiektu: Klęczany - dz. nr 33/4, Chomranice - dz. nr 205/1, 206, 209/3, 209/5, 209/8, 209/9, 209/7, 209/12, 212/5, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 213, 215/3, 216/1, 217, 218/10, 218/1, 218/3, 218/7, 218/8, 220, 226/3, 227/1, 228/1, 230, 232/1, 232/4, 233, 234, 235, 236/7, 236/5, 236/6, 236/4, 236/2, 236/3, 236/1, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 248, 250, 251, 252, 253, 254/6, 254/3, 254/5, 254/1, 256, 257, 258, 259/3, 259/4, 259/1, 261/12, 261/13, 261/8, 261/2, 261/11, 262, 263/3, 264/1, 264/2, 265, 266, 267, 268/2, 268/1, 269, 271, 272/1, 272/2, 341/2, 341/1, 342, 345/1, 345/4, 345/3, 346/1, 346/4, 346/5, 346/2, 346/3, 374, 348, 349, 350/3, 350/2, 350/1, 351/3, 351/4, 352/1, 353, 354, 355/4, 355/3, 356, 358, 359, 360, 361/8, 361/12, 361/12, 361/11, 361/14, 361/1, 362/2, 362/4, 415/7, 415/8, 415/1, 415/4, 417, 418/2, 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 419/3, 420, 421, 422, 423/7, 425, 426, 427, 428, 438/3, 438/4, 438/1, 440/2, 440/3, 440/1, 441, 442
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap I
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 22.02.2021r.
Adres  obiektu: Roztpka-Brzeziny - dz. nr 92, 97, 168/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34