Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Rada / Uchwały Rady / VI kadencja / 2020

Usunięcie wiadomości
2021-02-25 15:38:03
Monika Pasiut
Data rozpoczęcia:
2021-02-25
Tytuł:
Uchwała Nr 204/XVIII/21 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia19 lutego 2021 r.
Numer:
NR 204/XVIII/21
Krótki opis:
w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego
Treść:

w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 282, z późn. zm.) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2020. poz.920) oraz art. 127 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. DzU. z 2019r, poz. 869 poźn.zm. ) i w związku z Uchwałą nr Nr 187/XVI/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego się co następuje:

§ 1. Z budżetu Powiatu Nowosądeckiego udziela się dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Z budżetu Powiatu Nowosądeckiego nie udziela się dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Środki na realizację uchwały zabezpieczono w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2021 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34