Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2021 rok

Aktualizacja akapitu
2021-05-04 14:39:28
Katarzyna Burdacka
Treść:

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane

 


Data zgłoszenia: 01.03.2021r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 50/16
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Edyta Sroka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 01.03.2021r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 331/2, 374/2, 374/16, 374/17, 375/8, 375/13
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 01.03.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 121/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jarosław Leśniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 01.03.2021r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 66/1, 66/4, 66/3, 71/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i gazowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 01.03.2021r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 143/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika Janusz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 02.03.2021r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 92/16, 117, 118/6, 118/5, 118/4, 118/3, 118/2, 118/1, 119/6, 119/5, 119/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 02.03.2021r.
Adres  obiektu: Milik - dz. nr 337/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marzena Pierzchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 02.03.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 596/9, 596/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 02.03.2021r.
Adres  obiektu: Popowice - dz. nr 181/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Nowak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 05.03.2021r.
Adres  obiektu:  Łazy Biegonickie - dz. nr 76/5, 319, 318, 310/4, 310/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 05.03.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 52/3, 54/2, 56/7, 58/6, 59/13, 63/13, 64/5, 65/5, 66/5, 67/5, 68/5, 70/5, 71/5, 72/5, 74/5, 76/5, 77/5, 78/5, 79/5, 80/5, 81/5, 82/5, 83/5, 84/5, 85/5, 86/5, 87/5, 88/5, 89/10, 89/14, 90/6, 139/5, 3981/2, 4267/10
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sądeckie Wodociągi sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.03.2021r.
Adres  obiektu:  Kadcza - dz. nr 138,181, 182 183/2 184/1, 185/2, 185/4, 193, 194/1, 194/2, 194/5, 194/6, 194/8, 195/4, 196/2, 197, 198/1, 199/6, 199/4, 199/2, 200/1, 200/3, 200/4, 200/6, 201/1, 202, 204, 205/5, 205/6, 207, 208, 209, 210/4, 211, 212/7, 212/5, 212/6,212/3, 214, 215, 216/3, 216/4, 217/3, 217/4, 217/1, 218/12, 219, 220/5, 220/4, 220/3, 221, 225, 226, 227/1, 227/5, 228, 229, 230, 231, 232/2, 232/1, 233, 235/4, 236, 237, 238, 239, 240/6, 239, 240/6, 241/1, 242, 245/3, 245/2, 246/3, 243/1, 246/4, 250/1, 251/1, 251/2, 251/3, 253, 254, 255/1, 256/1, 257/2, 261,262/1, 262/6, 262/12, 263/1, 263/2, 264/2, 264/1, 266, 270/3, 270/4, 271/1, 272, 273, 274/1, 289, 290, 291, 292, 294/3, 296/3, 296/9, 296/8, 297, 302, 303/1, 214/2, 315, 323/4, 324/1, 324/5, 328/1, 329/2, 330/2, 331/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/14, 333/12, 333/16, 335/2, 335/1, 336/4, 337/2, 337/1, 342, 343/2, 343/1, 344, 552, 356, 410, 411, 420, 421, 422, 426/7, 427/2, 427/1, 427/8, 428/7, 433, 434, 435, 436, 438/1, 439, 441, 442/4, 443/7, 446/6447/4, 447/3, 448, 449/5, 449/1, 450/11, 450/3, 451, 452, 453, 454/1, 455/8, 455/6, 459, 461, 464, 466, 467, 468, 469/1, 472/2,472/3, 473/2, 474, 475, 490, 491, 492/1, 492/2, 493/7, 493/5, 493/6, 493/8, 493/2, 495/3, 495/5, 495/1, 497/3, 497/4, 501, 502/6, 503/1, 503/2, 504/34, 504/3, 504/28, 504/30, 504/11, 504/46, 504/47, 504/48, 504/49, 512, 513, 514, 520, 521/5, 524, 533/3, 534/4, 535/3, 536/7, 537, 538, 539/1, 539/3, 539/2, 563, 573/1, 573/2, 574/1, 576, 577, 578, 579, 580, 581/3, 581/1, 582, 585, 586, 587, 588/3, 588/7, 588/6, 588/5, 588/4, 589, 590/2, 603, 604/1, 605/2, 611, 612/1, 615, 616/2, 617/1, 617/2, 623, 633/2, 636/2, 637/2, 637/1, 639/1, 639/8, 639/10, 639/12, 647, 648
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łącko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.03.2021r.
Adres  obiektu:  Chełmiec -dz. nr 525/5, 525/6, 525/7, 525/8, 533, 543/3
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Klimek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:26.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.03.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 354, 355
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.03.2021r.
Adres  obiektu: Piorunka -dz. nr 65/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Urbaś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.03.2021r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 241, 239/1, 239/6, 239/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:30.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.03.2021r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 534, 537, 536, 535,  604, 615
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 09.03.2021r.
Adres  obiektu: Królowa Polska - dz. nr 231/3, 450, 385/5, 385/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.03.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 932, 931/1, 725, 773, 710, 929, 927, 942/1, 945/1, 945/3, 945/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.03.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 620/18, 620/13, 620/12,  620/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 09.03.2021r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 496/1, 498/2, 500/3, 500/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.03.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1414/10, 4318/2, 4318/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.03.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 804
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Domicela Garwol
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.03.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa-  dz. nr 1/3, 1/1, 3/3, 6/1, 7/6, 37/12, 37/6, 38/6, 38/2, 38/12, 38/3, 38/4, 38/13, 38/11                                                                                                                                                             Nowy Sącz - obr. 16 - dz. nr 834, 835/4, 835/5, 
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  10.03.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 445/2, 446/6, 446/9, 446/15, 446/19, 446/16, 446/18, 446/17
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.03.2021r.
Adres  obiektu: Polna - dz. nr 419/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz Kalamaszek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.03.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica -dz. nr 767/3, 737/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.03.2021r.
Adres  obiektu: Krynica -Zdrój - dz. nr 689/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Durałek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.03.2021r.
Adres  obiektu: Januszowa - dz. nr 89, 163, 377/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.03.2021r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 274/1, 274/4, 274/7, 274/9, 275/2, 277/6, 277/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.03.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 530/1, 782/6, 784, 808/2, 1295/2, 1295/1, 1315, 812, 822, 831/4, 834/3, 853, 1301/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.03.20211r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 27/5, 27/7, 26/2, 22/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.03.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 690/7, 690/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 15.03.2021r.
Adres  obiektu: Łęki - dz. nr 305/22, 305/29
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.03.2021r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 613/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maciej Okrąglak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  16.03.2021r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 36/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.03.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 414, 415/5, 415/7, 415/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.03.2021r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 491, 493/2, 493/3, 508/3, 508/1, 508/2, 509, 522/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.03.2021r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 316/4, 318/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.03.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 444/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.03.2021r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 739/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Halina Piątkiewicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.03.2021r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 7/2, 7/4, 7/6, 7/7, 7/8
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa wodociągu rozdzielczego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.03.2021r.
Adres  obiektu:  Królowa Górna - dz. nr 125/1, 982, 130/1, 130/9, 130/8, 130/4, 130/5, 130/37/4, 7/6, 7/7, 7/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.03.2021r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz.nr 424/10
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Rolka 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.03.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.03.2021r.
Adres  obiektu: Librantowa - dz.nr 420/7, 420/54/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.03.2021r.
Adres  obiektu: Polany - dz.nr 9/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Wilisowska 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.03.2021r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz.nr  566, 568, 5979/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.03.2021r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka  - dz.nr 264/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kinga Rasztar  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 19.03.2021r.
Adres  obiektu: Chodorowa  - dz.nr 117
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata Wolak  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 19.03.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz  - dz.nr  3073/3, 3073/8, 3113117
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.03.2021r.
Adres  obiektu: Myślec - dz.nr  75/7, 74/5, 74/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.03.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 412/17, 412/26, 412/27, 412/28
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.03.2021r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 492/1, 496, 501/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.03.2021r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 818
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wioletta Rak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  22.03.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 809/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Szewczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  22.03.2021r.
Adres  obiektu: Klimkówka - dz. nr 203/6, 203/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa wodociągu rozdzielczego z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: FHU Euro-Inwest Gerard Strojny
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.03.2021r.
Adres  obiektu:  Korzenna - dz. nr 578/3, 578/1, 577/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 23.03.2021r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 285/5, 284/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 23.03.2021r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 420/12, 420/13
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 23.03.2021r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 271/8
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika Agnieszka Grybel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.03.2021r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 294, 186 oraz Mostki - dz. nr 280
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miasto i Gmina Stary Sącz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.03.2021r.
Adres  obiektu:  Znamirowice - dz. nr 137, 193, 194, 197, 242
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa wodociągu rozdzielczego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łososina Dolna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.03.2021r.
Adres  obiektu:  Siedlce - dz.nr 369/1, 369/3
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci gazowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 24.03.2021r.
Adres  obiektu:  Kamionka Mała - dz. nr 3188/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Witnik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.03.2021r.
Adres  obiektu: Radajowice - dz. nr 140
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie zewnętrznej podziemnej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Mróz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 25.03.2021r.
Adres  obiektu:  Tylicz - dz. nr 1438/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie zewnętrznej podziemnej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wojciech Pagacz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  08.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.03.2021r.
Adres  obiektu:  Jasienna - dz. nr 557/1, 555/3
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  14.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.03.2021r.
Adres  obiektu:  Czaczów - dz. nr 77/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie zewnętrznej podziemnej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Lisowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.03.2021r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 523/2, 523/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.03.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 939/10, 939/18, 939/19, 944/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 26.03.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 102/10, 101/5, 100/14, 100/15
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 26.03.2021r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 672/5, 656/2, 670/7, 670/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.03.2021r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 170/1, 171/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 26.03.2021r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 255/2, 255/1, 125, 236/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 29.03.2021r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 391/1, 391/3, 391/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 29.03.2021r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna -dz nr 220/10, 219/14, 219/13, 219/11, 219/10, 219/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia:  29.03.2021r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 458/6, 458/4, 458/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 29.03.2021r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 203/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 29.03.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3862/14
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 29.03.2021r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 293/2, 293/3, 293/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 29.03.2021r.
Adres  obiektu: Lipie - dz. nr 135/2, 134, 132/7, 136/6, 136/2, 136/3, 136/4, 136/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 29.03.2021r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 623
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimiera Górska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 29.03.2021r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 170/3, 169, 168/1, 168/2, 167/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 29.03.2021r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 273/15, 273/6, 126/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 30.03.2021r.
Adres  obiektu: Jasienna - dz. nr 602/7, 602/8, 602/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marta Bobakowska-Kruk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 31.03.2021r.
Adres  obiektu: Chodorowa - dz. nr 261,  Siołkowa - dz. nr 182,  Stróże - dz. nr 671/2, 676/9, 677/3, 677/4, 677/5, 677/6, 678, 681/2, 681/3, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689/1, 689/2, 690, 691, 692/2, 697, 698, 699, 700, 701, 702/1, 702/2, 703, 704, 705, 707/1, 709, 710, 711, 715, 721, 722/3, 722/5, 722/6, 723
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 31.03.2021r.
Adres  obiektu: Czaczów - dz. nr 81/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Mirek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 01.04.2021r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 694/4, 566, 424/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 01.04.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 839/3, 839/9, 839/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 01.04.2021r.
Adres  obiektu: Binczarowa - dz. nr 74/12, 474
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 02.04.2021r.
Adres  obiektu: Moszczenica Wyżna - dz. nr 372
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Garwol
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  02.04.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 557
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam i Alina Pogwizd
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia: 02.04.2021r.
Adres  obiektu: Czaczów - dz. nr 208/8, 208/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia: 06.04.2021r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 59/11, 59/13,  58/18, 58/3, 58/2, 58/1, 57/8
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.04.2021r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 59/11, 59/13, 58/18, 58/3, 58/2, 58/1, 57/8
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Justyna Suczyńska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.04.2021r.
Adres  obiektu: Maciejowa  - dz. nr 95/4, 96, 99/15
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia: 06.04.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 458/6, 458/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia: 07.04.2021r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 592/1, 311, 687/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.04.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1548, 1566/1, 1823/1, 1820
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia: 07.04.2021r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 110/2, 257, 111, 112/4, 112/3
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia: 07.04.2021r.
Adres  obiektu: Olszana - dz. nr 113
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tokarczyk Stanisław
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 07.04.2021r.
Adres  obiektu: Cyganowice - dz. nr 3855/12
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika Szczurek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.04.2021r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 79/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimierz Dłubacz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.04.2021r.
Adres  obiektu: Witowice Górne - dz. nr 192/6, 200/4, 200/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 08.04.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2276, 2590/1
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociagowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urszula Sekuła
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:27.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.04.2021r.
Adres  obiektu: Złockie - dz. nr 353/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Poręba
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia: 12.04.2021r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1631/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z instalacją gazową w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka i Artur Ochoda  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.04.2021r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 812/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z instalacją gazową w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta i Grzegorz Gorczowscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.04.2021r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 560/2, 560/1, 559/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.04.2021r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 272, 75, 2851
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.04.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 133/1, 134, 136
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 13.04.2021r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 547/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wojciech Faron
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 13.04.2021r.
Adres  obiektu: Kynica-Zdrój - dz. nr 243/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Artur Nosal
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.04.2021r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 211/7, 211/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Kozik 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.04.2021r.
Adres  obiektu: Gaboń - dz. nr 149
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Pawlik Jarosław Jakub
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 13.04.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 613, 614
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Leszek Kałuziński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 13.04.2021r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 104/17, 105/2, 104/16, 104/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 14.04.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 161/3, 161/5, 161/6, 161/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:28.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 15.04.2021r.
Adres  obiektu:  Januszowa - dz. nr 363/2, 219, 323, Piątkowa - dz. nr 260/11, 260/10, 260/7, 260/5, 260/4, 333/3, 333/7, 333/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.04.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 710/1, 724/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 15.04.2021r.
Adres  obiektu:  Mystków - dz. nr 456/7, 456/8, 456/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:28.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 15.04.2021r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 438/1, 439, 440/1, 440/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.04.2021r.
Adres  obiektu: Polany - dz. nr 61/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Ogórek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.04.2021r.
Adres  obiektu: Maciejowa - dz. nr 290/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Danuta Frączek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:26.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.04.2021r.
Adres  obiektu: Rytro - dz. nr 745/8, 703, 747/1, 1099/5, 1099/8, 1099/4, 1098, 700,  658, 1099/3, 1099/2, 1099/7, 1099/6, 749/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociagowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wojciech Słowik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.04.2021r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 126/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bożena i Zbigniew Żychowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 19.04.2021r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 36/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janina i Krzysztof Kołodziej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 19.04.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr  1901, 1902, 3702, 1910/3, 1910/2, 1910/1, 3704, 1890/2, 1890/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.04.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa- dz. nr 312/3, 310/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:27.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.04.2021r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 96/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Mucha
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.04.2021r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 2344/2, 1444/2, 2395/1, 2395/2, 2399/1, 2398/4, 2400/4, 2400/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.04.2021r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 158/3, 159, 160/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa wodociągu rozdzielczego 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Chełmiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.04.2021r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 327/3, 329/1, 461
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.04.2021r.
Adres  obiektu: Podole Górowa - dz. nr 111/26, 111/18, 111/21
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:30.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.04.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 264, 265,    Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 10/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 22.04.2021r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 22/21, 22/23, 22/25, 22/26, 19, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 5/1, 7/15
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 22.04.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 880, 878/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.04.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - 76/8, 76/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.04.2021r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr  70/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Daniel Oleksy 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.04.2021r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 70/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wacław Gargula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.04.2021r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 165/11, 165/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 26.04.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 40/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kinga Poręba
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 26.04.2021r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 207/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Freindl
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 26.04.2021r.
Adres  obiektu: Kamionka Mała - dz. nr 3029/6, 3024/5, 3024/6, 3024/7, 3083, 3085, 3082/5, 3082/4, 3082/6, 3087
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.04.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1979
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Danuta Sojka-Zańko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.04.2021r.
Adres  obiektu: Krynica Wieś - dz. nr 1387/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Szlachcic
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.04.2021r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 660/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Natalia Szczecina
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.04.2021r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 50/46
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Iwona Araźny Lelito
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.04.2021r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 28/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tobiasz Myjak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34