Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2021 rok

Aktualizacja akapitu
2021-11-25 13:23:30
Katarzyna Burdacka
Treść:

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane

                                       


Data zgłoszenia:  27.09.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 136
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Leśnik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  27.09.2021r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 426/1, 426/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Gruca
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.09.2021r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 385
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Groń, Jadwiga Groń 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  27.09.2021r.
Adres  obiektu: Kamionka wielka - dz. nr 1698
Opis zgłaszanego obiektu:instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jacek Frączek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  28.09.2021r.
Adres  obiektu: Jastrzębik - dz. nr 105/3, 105/4, 104/9, 104/3, 103/7, 103/8, 102, 129, 60/4, 59, 50, 49, 60/13, 60/14, 48, 47/8, 47/7, 43/2, 33/8, 33/2, 34/3, 34/1, 35, 39, 38, 37, 36
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  28.09.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 1352/22, 1352/21, 1511, 1352/43, 1352/39, 1350, 1348
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  28.09.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 486/12
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sabina Tomasiak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  29.09.2021r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 412/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Arkadiusz Dziedziak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.09.2021r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 150, 149/3, 149/2, 149/5, 149/11, 149/6, 149/7, 149/12, 149/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  29.09.2021r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 372/2, 373, 374/4, 374/5, 374/6, 374/7, 401, 431/1, 431/2, 431/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 1597/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni i Helena Król
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 69/12, 64/2, 49, 250
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 69/12
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata i Roman Turscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 693
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Leszek Dobosz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 419/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sławomir Kolat
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Krynica Wieś - dz. nr 2103/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Damian Piszczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-umorzenie postępowania 


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Polna - dz. nr 220/1, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 221/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  01.10.2021r.
Adres  obiektu: Maciejowa - dz. nr 199/7,  199/12, 199/16, 
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sabina i Janusz Barnach
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.10.2021r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 625, 382, 383, 384, 385, 401, 404/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.10.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 582/25
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Firma Handlowo-Usługowa GRÓD Zofia Czop w spadku
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.10.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 582/25
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Firma Handlowo-Usługowa GRÓD Zofia Czop w spadku
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.10.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 582/25
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Firma Handlowo-Usługowa GRÓD Zofia Czop w spadku
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.10.2021r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 56/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata Pękala-Żur
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.10.2021r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 122/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Musiał
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia:  04.10.2021r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 207/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kinga i Tomasz Rasińscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:  04.10.2021r.
Adres  obiektu: Złockie - dz. nr 84/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Wąchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  04.10.2021r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 471/14, 476, 478/3, 478/4, 478/5, 478/6, 478/7, 478/8, 478/12, 479/2, 480, 481/1, 481/2, 481/3, 482/2, 482/3, 484/2, 485/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.10.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 680/2, 681/1, 681/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  05.10.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 35/4, 35/7, 35/8, 35/10
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maciej Oleksy, Filip Olipra, Barbara Skowron
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.10.2021r. - decyzja umorzenia 


Data zgłoszenia:  06.10.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 666/4, 669/11
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.10.2021r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 93/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.10.2021r.
Adres  obiektu:  Chomranice - 188/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata Wójtowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:  06.10.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 188/7, 185/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimierz Plata
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:   06.10.2021r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 87/5, 87/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.10.2021r.
Adres  obiektu: Biczyce Górne - dz. nr 40/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jadwiga Kasieczka 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  06.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3444
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjne "Rolnik"
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:   06.10.2021r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 403/22
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Justyna Łukasik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 1358/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Wojciechowaska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 1358/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Daniel Kruczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 412
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marzena Grybel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 116/13
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Padula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 111/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tadeusz Maciuszek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 345/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Franciszek Białas
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3833/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Radosław Pasiut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3833/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kamil Pasiut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     MH


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3833/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka Prusaczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 493/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika Kwarcińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 111/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marian Maciuszek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 502
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka Romańska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 587
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Konstanty
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne -0 dz. nr 145
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Gizicka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 409/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Halina Kasprzyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Rdziostów - dz. nr 203/4, 203/7, 203/6, 203/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Niskowa - dz. nr 66
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 574/8, 592, 593/8, 372, 437/5, 436/1, 436/2, 436/5, 435, 438, 433, 434/1, 434/2, 428, 427, 572/3,, 572/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 479/4, 493/1, 494
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.11.2021r.-decyzja umorzenia 


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa  Wielka - dz. nr  173/3, 168/10, 168/6, 168/9, 173/7, 173/6, 176, 177/1, 177/2, 178/2, 179/15, 179/16, 179/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 932
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Mokrzycka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.10.2021r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 320/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Burnagiel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.10.2021r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 535/14
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Maciaś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.10.2021r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 69/18, 69/14, 5, 41/3, 41/5, 41/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.10.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 321
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Klimek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.10.2021r.
Adres  obiektu:  Krynica - Zdrój - dz. nr 2288, 2289, 2291, 2295, 2296, 2297, 2298, 2309, 2312, 2315, 2316, 2317/1, 2317/3, 2318, 2320, 2323, 2324, 2325, 2471, 2495
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  12.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3344
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Czajka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  12.10.2021r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 381/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Irena Pustułka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  12.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 321/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mirosław Posobiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  12.10.2021r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 273/15, 273/6, 126/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  13.10.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 587
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Konstanty
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.10.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1399/1, 1399/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesław Kachniarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.10.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1399/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni Kos
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.10.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1399/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Kachniarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.10.2021r.
Adres  obiektu: Polany - dz. nr 27/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jacek Chlipała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  14.10.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 526/3, 581/2, 582/11, 582/24, 582/10, 583, 582/8, 582/6, 582/27, 582/31, 
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.10.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 193/4, 199, 226/4, 226/3, 226/1, 221/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia:  15.10.2021r.
Adres  obiektu: Łyczana - dz. nr 83/1, 83/2, 82, Jasienna - dz. nr 631, 630, 600/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.10.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 130/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Henryk Gucwa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.10.2021r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 904, 928/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.10.2021r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr  1341, 1343, 1344, 1345, 1345, 1352, 1811
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.10.2021r.
Adres  obiektu: Librantowa - dz. nr 103
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Ruchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  18.10.2021r.
Adres  obiektu: Zbyszyce - dz. nr 296/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna Styczyńska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  19.10.2021r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 472/7, 499/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  19.10.2021r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 163/3, 163/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 821/5, 821/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.10.2021r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 423/3, 712, 715
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.10.2021r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 370/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lucyna Wrona
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.10.2021r.
Adres  obiektu: Kamionka Mała - dz. nr 3082/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Mirek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  20.10.2021r.
Adres  obiektu: Krynia Zdrój - dz. nr 2103/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Damian Piszczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   20.10.2021r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 538/103
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewelina Nawara
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.10.2021r.
Adres  obiektu: Radajowice - dz. nr 30
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.10.2021r.
Adres  obiektu: Łęka Siedlecka - dz. nr 294/3, 334, 296/3, 296/1, 296/2, 298, 301/2, 301/1, 303/3, 303/2, 308/3, 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Konuuszowa - dz. nr 27, 28/1, 29, 53/10, 53/9, 53/7, 53/8, 53/5, 53/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  21.10.2021r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 546/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Helena Bandyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  21.10.2021r.
Adres  obiektu: Radajowice - dz. nr 17/5, 17/10, 22, 68/4, 68/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  21.10.2021r.
Adres  obiektu:  Zbyszyce - dz. nr 257/7
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Tomasz Kuźma
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.10.2021r.
Adres  obiektu: Zbyszyce - dz. nr 257/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogusław Kuźma
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.10.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 234
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Wójcik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  21.10.2021r.
Adres  obiektu: Niskowa - dz. nr 69/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wanda Wilk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  21.10.2021r.
Adres  obiektu:  Stary Sącz - dz. nr 3283, 3285/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  21.10.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 712/6
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Weselak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  21.10.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 340/3
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Bochniarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia:  21.10.2021r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 288/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Władysław Stanek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  21.10.2021r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr  450/1, 475, 476/1, 449/7, 433, 448/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.10.2021r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 553, 760/10, 811/1, 811/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.10.2021r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 2391, 2392, 2393/4, 2394/1, 2395/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.10.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1693
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Edward Głód 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.10.2021r.
Adres  obiektu: Kryżlowa Niżna - dz. nr 150, 149/3, 149/2, 149/5, 149/11, 149/6, 149/7, 149/12, 149/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.10.2021r.
Adres  obiektu: Gołkowiece Dolne - dz. nr 135/2, 135/8, 149/1, 149/2, 151, 177/1, 177/6, 182, 183, 184, 185/2, 186, 226, 229/1, 243/1, 245, 247, 253/3, 254/18, 257/1, 260/10, 292/2, 293/2, 294, 295/1, 295/11, 296, 297/1, 298, 302, 303/3, 304/3, 312/9, 313/1, 313/3, 315/2, 318
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Stary sącz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.10.2021r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 314/6, 555, 326/2, 326/1, 328/2, 310, 369/1, 342/4, 342/5, 369/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   22.10.2021r.
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 965, 194/3, 194/8, 194/7
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: DAriusz Janus
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.10.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1693
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Edward Górka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  25.10.2021r.
Adres  obiektu: Znamirowice - dz. nr 274, 273/9, 273/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.10.2021r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 551/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata Jabłońska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  26.10.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 431/4, 431/16
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.10.2021r.
Adres  obiektu: Stańkowa - dz. nr 155/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dominik Oleksy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.10.2021r.
Adres  obiektu: Koniuszkowa - dz. nr 53/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alicja i Tadeusz Bulanda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 258/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sławomir Wyrostek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.10.2021r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 31/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Mateńczuk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1614
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Nosal
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  26.10.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 609/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Aleksander Dyrek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.10.2021r.
Adres  obiektu: Chochorowice - dz. nr 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 62/3, 62/4
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa budynku mieszklanego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Magdalena Królikiewicz, Marcin Królikiewicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  27.10.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 133/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogumiła Uryga
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.10.2021r.
Adres  obiektu:  Chomranice - dz. nr 359, 360, 361/1, 361/14, 361/13, 361/11, 362/3, 362/4,  Wola Marcinkowicka - dz. nr 163, 65/3, 65/6, 67/1, 67/3, 67/4, 67/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  27.10.2021r.
Adres  obiektu: Szczwnik - dz. nr 82
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Stec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   27.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1414/10, 1415/6, 1417/1, 1419/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.10.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 696/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Kwiatkowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.10.2021r.
Adres  obiektu: Miłkowa - dz. nr 222/3, 94/3, 365/1, 365/2, 365/3, 365/4, 263
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  27.10.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 31/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Bajerski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.10.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 482, 558/8, 569, 570/2, 571/4, 572/1, 578/8, 578/9, 578/13, 578/14, 578/15, 578/16, 578/19, 578/20, 578/24, 578/25, 579, 580/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.10.2021r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 456/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Paweł Porębski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.10.2021r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 112/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystian Popiela
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  28.10.2021r.
Adres  obiektu: Miłkowa - dz. nr 88/10, 88/12, 88/13
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  28.10.2021r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 682
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesław Czop
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  29.10.2021r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 121
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku obiektu sztucznego lodowiska
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urząd Miejski w Krzynicy - Zdroju
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  29.10.2021r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 946, 1283, 1370/1, 1371, 1411
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.10.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 133/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogumiła Uryga
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.11.2021r.-decyzja umorzenia 


Data zgłoszenia:  29.10.2021r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 236
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku szkoły podstawowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Chełmiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   29.10.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 263/13
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mateusz Tymczyszyn
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  29.10.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 696/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Kwiatkowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.11.2021r.-decyzja umorzenia 


Data zgłoszenia:  02.11.2021r.
Adres  obiektu: Czyrna - dz. nr 4,12,13/1,13/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  02.11.2021r.
Adres  obiektu: 7/15
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Michalik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  03.11.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 173/2, 174/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.11.2021r.
Adres  obiektu: Muszynka - dz. nr 200/3, 215/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  03.11.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3730, 2587/2, 3814/3, 3814/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.11.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1150/1, 1401/2, 1403, 2893
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 446/90
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Ząber
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 588
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Włodzimierz Wardęga
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:   04.11.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 320/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka Citak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 709/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Janisz 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:   04.11.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 112/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janina Kowalik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 1275
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Pierzchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 423
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bronisław Adamek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 774, 133/3, 102/1, 101/8, 103, 150/2, 150/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 288/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alicja Popiół
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 288/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agata Grochowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 288/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grażyna Grochowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 189
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urszula Wróbel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 161/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Zięcina
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 172/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Ptaszek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 185/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Krzyżak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 1051/1, 1052/6, 1052/4, 1052/2, 1059, 1060/2, 1060/1, 1058/2, 1058/1, 1057, 1056, 1462, 1463, 1061, 1066, 1065/2, 1065/1, 1064, 1063, 1070, 1069, 1068, 1067
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1187
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Konstanty
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 144/17
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimierz Majerz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 195, 200/4, 201
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  04.11.2021r.
Adres  obiektu: Binaczarowa - dz. nr 130/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zenon Kramarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  05.11.2021r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 353, 1111
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   05.11.2021r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 610/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacjami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sławomir Cisowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.11.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 691, 700
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.11.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 72/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Władysław Dudzik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  05.11.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 145
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lidia Fedko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  05.11.2021r.
Adres  obiektu: Lipie - dz. nr 136/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Basta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   05.11.2021r.
Adres  obiektu: Lipie - dz. nr 136/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna Basta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.11.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3285/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcin Deja
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  05.11.2021r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 1698, 1699, 814/2, 1700, 1701/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  05.11.2021r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 290/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Julia Bogatu
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  05.11.2021r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz.nr 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 197/9, 197/10, 197/11, 197/12, 197/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.11.2021r.
Adres  obiektu: Złockie - dz. nr 111, 168/5, 168/6, 232/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  08.11.2021r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 21/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zuzanna Burek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.11.2021r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 139, 137/2, 3, 133, 60, 6, 35/3, 35/1, 154/1, 146, 134, 145/2, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 156, 136, 169/1, 155/2, 168/3, 155/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:22.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.11.2021r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 180, 185, 333, 350, 360/4, 360/5, 360/6, 361/1, 361/2, 362/1, 362/2, 362/6, 362/7, 363/3, 363/4, 363/5, 364/1, 365/4, 377, 378/1, 378/2, 381/1, 381/2, 382, 384/1, 384/3, 384/5, 384/7, 384/8, 385/4, 385/5, 392/2, 392/5, 393/1, 394/1, 395/2, 395/3, 395/4, 395/5, 395/6, 395/7, 396/1, 397/1, 397/3, 397/8, 397/9, 398/1, 398/3, 398/5, 398/7, 398/9, 399/1, 399/2, 399/3, 401/1, 401/4, 401/5, 405, 406/6, 406/14, 406/15
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociagowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.11.2021r.
Adres  obiektu: Krynica Zdrój - dz. nr 677, 685, 689/5, 686, 689/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.11.2021r.
Adres  obiektu: przysietnica - dz. nr 252
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Joanna Garwol
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.11.2021r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 338/1
Opis zgłaszanego obiektu: nstalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa i Mateusz Nowak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.11.2021r.
Adres  obiektu: Binczarowa - 13/1, 12, 11, 6/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  09.11.2021r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 17/4, 17/6, 17/9, 17/12, 17/15, 77, 78, 79/2, 80, 81, 82, 85, 86
Opis zgłaszanego obiektu: budowa wodociągu rozdzielczego 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  09.11.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 494/5, 494/6, 494/14
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Kapała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   09.11.2021r.
Adres  obiektu: Świdnik - dz. nr 370/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Danuta Cebula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 103/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Frączek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Polna - dz. nr 26/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Damian Śliwa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 269/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zbigniew Tarasek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 726/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna i Daniel Skrzypiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Andrzejówka - dz. nr 288/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Kuraś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 654/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bronisław Migacz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 10, 11/2, 635, 26/2, 26/4, 25/8, 25/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3778, 3779/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1756, 1913, 1914, 
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 267/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łucja Karaszewska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 180, 1597/2, 1597/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dawid Hebda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: łososina Dolna - dz. nr 592/5, 589/8, 589/10, 589/17
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Niskowa - dz. nr 31/5, 30/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 460/3, 486/2, 486/1, 485, 484, 458/6, 458/4, 458/8, 446/1, 446/2, 476, 475/14, 475/5, 475/16, 475/13, 475/11, 475/10, 475/9, 475/8, 444/5, 444/7, 473/2, 469/1, 468/2, 468/3, 433/2, 433/14, 433/15, 437/1, 437/2, 433/11, 433/12, 433/10, 433/8, 433/20, 433/17, 433/18, 467/6, 467/2, 467/3, 467/4, 467/5, 467/11, 467/10, 465/23, 465/24, 465/22, 465/19, 465/21, 466/7, 466/3, 460/1, 431/1, 431/2, 428/3, 430/2, 431/4, 431/5, 431/6, 431/7, 431/9, 432/10, 431/11, 431/12, 432/9, 431/16, 431/13, 431/20, 432/68, 432/67, 432/44, 432/28, 432/29, 432/27, 432/42, 432/46, 431/18, 432/40, 432/35, 429/1, 427, 429/2, 425, 424/3, 424/4, 424/5, 424/6, 424/15, 424/16, 424/17, 424/7, 424/12, 424/27, 424/28, 424/29, 424/30, 424/18
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.11.2021r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 138
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Michalik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  12.11.2021r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 819/2, 820/9, 820/7, 820/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  12.11.2021r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 129/4, 131/2, 131/3, 131/5, 130, 132/9, 132/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  12.11.2021r.
Adres  obiektu: Biała Nizna - dz. nr 1004/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Łukasik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  12.11.2021r.
Adres  obiektu: Czerniec - dz. nr 358
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz Wójcik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  12.11.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 257/1, 370/1, 262/1, 265/4, 265/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Korzenna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.11.2021r.
Adres  obiektu: Wyskitna - dz. nr 21
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Zastępa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.11.2021r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 501/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Kasprzyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.11.2021r.
Adres  obiektu: Łyczana - dz. nr 293
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Edyta Jasińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.11.2021r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 534/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sylwia Kożuch
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.11.2021r.
Adres  obiektu: Wola Kurowska - dz. nr 171
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Eugenia Milcarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.11.2021r.
Adres  obiektu: Klimkówka - dz. nr 127/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Julia Dumana
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.11.2021r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 331/1, 331/2, 331/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w dwóch budynkach mieszkalnych
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Adamska , Anna i Jarosław Nalepa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.11.2021r.
Adres  obiektu: Kamionka Mała - dz. nr 3084
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Pogwizd
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.11.2021r.
Adres  obiektu: Klimkówka - 55, 56, 57
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.11.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 608/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Źrółka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.11.2021r.
Adres  obiektu: Juraszowa - dz. nr 27/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata i Bogdan Pasiut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.11.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 593
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Kasprzyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.11.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 80/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa i Wiesław Bielak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  18.11.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 589/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesław Czop
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  18.11.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1158
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mieczysław Sznajder
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  18.11.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1158
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcin Sznajder
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  18.11.2021r.
Adres  obiektu: świniarsko - dz. nr 721/4, 721/5, 721/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku produkcyjno-magazynowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TECH-STAL Łukasz Kozera
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   18.11.2021r.
Adres  obiektu: Klęczany - dz. nr 285/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesław Zachariasz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  18.11.2021r.
Adres  obiektu: Wojnarowa -dz. nr 11/12
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sylwester Zwolennik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  18.11.2021r.
Adres  obiektu: Posadowa Mogilska - dz. nr 105/8, 105/9, 108, 110/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  18.11.2021r.
Adres  obiektu: Świdnik - dz. nr 370/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Danuta Cebula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  18.11.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 1117
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimiera Kiełbasa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.11.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  19.11.2021r.
Adres  obiektu: Rytro - dz. nr 452/13
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku kompleksu hotelowego Perła Południa
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PBM Południe S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.11.2021r.
Adres  obiektu: Świniarsko -  dz. nr 606/13, 606/14, 69/1, 71/11
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.11.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 121, 125, 565/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.11.2021r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 438/29, 438/13, 438/15, 438/32, 438/33, 438/34
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.11.2021r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 320/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   19.11.2021r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 788/2, 788/1, 789/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.11.2021r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 10/3, 76, 77/9, 77/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.11.2021r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 164/7, 164/8, 176/1, 177/79, 177/80, 178, 196/1, 196/9, 196/10, 196/11, 197/1, 199/1, 199/2, 202, 203, 205/5, 205/7, 206/1, 208/4, 209/1, 210/2, 211/1, 211/2, 211/3, 211/6, 211/7, 211/8, 211/12, 212, 214/1, 214/6, 215/4, 219/7, 219/11, 246/5, 246/6, 246/7, 248/2, 255, 256/3, 257/7, 258, 259/2, 259/3, 262/3, 266, 274/1, 276/4, 288, 302, 309, 314, 515
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.11.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 402, 112, 575/4, 575/8, 575/7, 575/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.11.2021r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 118/5, 118/19, 119/6, 119/2, 119/3, 119/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.11.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 573/5, 573/8, 573/7, 574/9, 574/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   22.11.2021r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 67/17, 67/15, 64, 63/8, 63/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.11.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 41/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Ogiela
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.11.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2257/8
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Bundz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.11.2021r.
Adres  obiektu: Podole Górowa - dz. nr 177/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Groń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.11.2021r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 502, 503, 504
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.11.2021r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 452/71, 452/70, 452/69, 452/56, 452/39, 452/33, 452/30, 452/29, 452/28
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.11.2021r.
Adres  obiektu: Wyskitna - dz. nr 94/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jadwiga Krzeszowska-Kiełbasa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34