Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu / VI kadencja / 2021

Dodanie nowej wiadomości
2021-11-25 15:20:44
Małgorzata Horowska
Data rozpoczęcia:
25-11-2021
Tytuł:
Uchwała Nr 1146/2021 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 listopada 2021 r.
Numer:
1146/2021
Krótki opis:
w sprawie zamówienia publicznego nr ZP.272.36.2021
Treść:

w sprawie zamówienia publicznego nr ZP.272.36.2021

Na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Podejmuje się decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę bonów towarowych w formie elektronicznych kart podarunkowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, nr postępowania ZP.272.36.2021. Jednocześnie zatwierdza się przedłożoną Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego specyfikację warunków zamówienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Zarządu ds. Zamówień Publicznych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki:
uchwala_1146.pdf
Treść uchwały
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34