Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2022 rok

Aktualizacja akapitu
2022-05-13 14:43:38
Agnieszka Seryło
Treść:

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1a oraz art.29 ust.3 pkt 3d ustawy Prawo budowlane 

 


Data zgłoszenia:  14.03.2022r.
Adres  obiektu: Czaczów - dz. nr 208/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mariusz Mierek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.03.2022r.
Adres  obiektu:  Mszalnica - dz. nr 73/1, 73/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sabina Janiszewska , Robert Janiszewski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.03.2022r.
Adres  obiektu: Januszowa - dz. nr 315/12, 316, Piątkowa - dz. nr 208/2, 208/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  15.03.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 185/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  15.03.2022r.
Adres  obiektu: Jelna - dz. nr 146/1, 146/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  15.03.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 1276/2, 1279/1, 1279/5, 1279/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.03.2022r.
Adres  obiektu: Przydonica - dz. nr 698/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Zięcina
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  15.03.2022r.
Adres  obiektu: Mokra Wieś - dz. nr 54, 118, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 142/11, 142/12, 142/13, 143/1, 143/3
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  15.03.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 419, 416/4, 416/5, 416/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  15.03.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 528/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogumił Kędroń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  15.03.2022r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 921/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Gruca
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.03.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 1300/1, 1301, Wyskitna - dz. nr 102
Opis zgłaszanego obiektu: budowa kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  16.03.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 206/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jolanta Myjak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.03.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 172
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Orzeł
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  16.03.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 174
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy6 Młynarzczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:   16.03.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 175
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dawid Leśniara
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  16.03.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 145/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Władysław Mordarski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  16.03.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 168/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Dziedzic
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:   16.03.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 630/1, 615, 611/2, 611/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.03.2022r.
Adres  obiektu: Posadowa Mogilska - dz. nr 69/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.03.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 662/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Jakubowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.03.2022r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 1258/2, 1258//7, 1258/12, 1258/6, 1258/11
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.03.2022r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 112/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.03.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 893/4, Przysietnica - dz. nr 393, 400, 399, 398, 397, 410, 396, 394, 382
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.03.2022r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 575/7, 576/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Nieć
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.03.2022r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 1154/14
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Kłębczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.03.2022r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr. 174, 175/10, 175/7, 176/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.03.2022r.
Adres  obiektu: Łyczanka - dz. nr 283, 284, 293/1, 294/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  17.03.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 441
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mirosław Hamernik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  17.03.2022r.
Adres  obiektu: Krynica - Zdrój - dz. nr 854/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wioletta Śliwińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  17.03.2022r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1468/1, 1468/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  18.03.2022r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 1391
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grupa Harper sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  18.03.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr  571, 572, 573/1, 573/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  21.03.2022r.
Adres  obiektu: Witowice Górne - dz. nr 29/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Joniec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  21.03.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 311/13, 347, 346, 339/8, 343, 342, 331/3, 331/1
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  21.03.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 1203, 1168, 1198, 1195/2, 1197/2, 1197/1, 1195/3, 1195/4, 1195/5, 1211/4, 1211/6, 1206/1, 1211/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.03.2022r.-decyzja umorzenia


Data zgłoszenia:  22.03.2022r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 389/2, 389/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   22.03.2022r.
Adres  obiektu: Stróze - dz. nr 141, 158, 160
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.03.2022r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 52
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Gałęziowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  23.03.2022r.
Adres  obiektu: Popardowa - dz. nr 318, 327
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  23.03.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 699/4, 846, 872/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  23.03.2022r.
Adres  obiektu: Moszczenica Nizna - dz. nr 193/9, 301/16, 372
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  23.03.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3571/4, 3571/7, 3572/4, 4292/3, 4319/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  23.03.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 186/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  23.03.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 216/3, 216/7, 216/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.03.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  23.03.2022r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 197/9, 197/10, 197/11, 197/12, 197/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24. 03.2022r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1505/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika i Marian Głód
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  24. 03.2022r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 33/15
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcin Mężyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  24. 03.2022r.
Adres  obiektu: Kryżlowa Nizna - dz. nr 490/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sylwia Turska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24. 03.2022r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 921/8
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urszula Gruca
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24. 03.2022r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 478/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Przemysław Liszka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24. 03.2022r.
Adres  obiektu: Biała Nizna - dz. nr 478/8
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maciej Motyka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.03.2022r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 399/1, 60/1, 186, 185/2, 185/1, 183, 182, 181, 180
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  25.03.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 219/12, 219/13, 219/14
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.03.2022r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 556/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Leśnik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   25.03.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 338/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Święs
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.03.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 1541/8, 1541/9, 1541/10, 1543
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.03.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 291/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Gawrońska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.03.2022r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 386
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bożena Święs
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   28.03.2022r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 594/14
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Gruca
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.03.2022r.
Adres  obiektu: Biała Nizna - dz. nr 651/17
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Karpińska , Artur Karpiński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  28.03.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 503
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alicja i Adam Krok
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.03.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 398/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Jamro
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   28.03.2022r.
Adres  obiektu: Trzycierz - dz. nr 43
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wioletta Wisniewska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.03.2022r.
Adres  obiektu: Koniuszowa -dz. nr 455/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Damasiewicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.03.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3863/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Grząbiel-Mikulska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  29.03.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 327/39, 327/60, 327/72
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.03.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 282/6, 282/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.03.2022r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 281/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mieczysław Leśniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   30.03.2022r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 153/3, 153/9, 153/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.03.2022r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 79/6, 203, 221/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   30.03.2022r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 324/4, 324/13, 324/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Żelazko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.03.2022r.
Adres  obiektu: Posadowa Mogilska - dz. nr 166/6, 166/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.03.2022r.
Adres  obiektu: Trzycierz - dz. nr 59/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.03.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2276, 4320/1, 4320/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  31.03.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 335/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jolanta Kurek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  31.03.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 433, 472/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Kamionka Wielka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   31.03.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 433, 405/2, 405/1, 425/2, 425/1, 424, 365/11, 365/8, 368, 340/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci elektroenergetycznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Kamionka Wielka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.03.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 650/1, 78/4, 650/2, 650/3, 650/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.04.2022r.
Adres  obiektu: Lipnica wielka - dz. nr 111
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Przemysław Żarnowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.04.2022r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 3/13, 3/14, 3/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jacek Gargula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.04.2022r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 179/3, 180/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Magdalena i Grzegorz Woźniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.04.2022r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 131/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Mordarska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.04.2022r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr 620/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata i Adam Hotloś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.04.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr  2391/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata Bajtel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.04.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 1247
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Kruczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.04.2022r.
Adres  obiektu: Witowice Dolne - dz. nr 337/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Teresa Żołna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.04.2022r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 1342/1, 1343/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ignacy Śledz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.04.2022r.-decyzja umorzenia


Data zgłoszenia:  04.04.2022r.
Adres  obiektu: Tęgoborze -dz. nr 320/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kamila Nieć
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.04.2022r.
Adres  obiektu: Niskowa - dz. nr 194
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Zaryczny
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  05.04.2022r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 957/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Góra
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2022r.-decyzja umorzenia


Data zgłoszenia:  05.04.2022r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 2277, 2282, 2286/1, 2304, 2303/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  05.04.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 80/2, 80/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika i Dariusz Żelasko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.04.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 744/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zygmunt Biedrawa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  05.04.2022r.
Adres  obiektu: świniarsko - dz. nr 556/3, 556/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.04.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 1297/12, 1297/13
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  06.04.2022r.
Adres  obiektu:  Nawojowa - dz. nr 984/8
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Robert Waligóra
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.04.2022r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 576/24
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Norbert Zięcina
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  06.04.2022r.
Adres  obiektu: Zawadka - dz. nr 73/1, 73/5, 73/8, 74/4, 74/5, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 180/1 Łososina Dolna - dz. nr 350/6, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 352/1, 353/1, 354/6, 354/7, 354/8, 414/1, 416, 630, Bolsko - dz. nr 312/1, 314/4, 314/5, 314/7, 314/8, 314/9, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 326/6, 344/3, 344/4, 345/1, 345/4, 347/4, 349, 457
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łososina Dolna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  06.04.2022r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 185/2, 185/1, 135/2, 135/8, 135/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.04.2022r.
Adres  obiektu: Polany - dz. nr 124/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mieczysław Urban
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  08.04.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 643/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Janiczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.04.2022r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 329/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Ciapała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   08.04.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 261
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimiera Molanda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.04.2022r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 250/2, 251/2, 268/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  08.04.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 866, 862, 878/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.04.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3452
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Bukowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.04.2022r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 262
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Buliszak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.04.2022r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 263, 235/1, 166/26, 166/27, 166/34
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.04.2022r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 10/6, 174, 223/3, 223/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paulina Sowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  11.04.2022r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 83/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta i Piotr Myjak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   11.04.2022r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 395/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Górowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  12.04.2022r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 112/7, 112/5, 112/9, 112/8, 112/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  12.04.2022r.
Adres  obiektu: Michalczowa - dz. nr 170, 169/4, 169/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  12.04.2022r.
Adres  obiektu: Wola Krogulecka - dz. nr 86/1, 85/2, 84, 77, 75, 73, 72
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  12.04.2022r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 723, 813, 812, 814/2, 811, 810, 851/3, 851/4, 851/2, 882, 881, 880, 879, 878, 876, 875/4, 875/2, 1038, 1037, 1070, 1066/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Kamionka Wielka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  12.04.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - 1214/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna i Maciej Kołc
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  12.04.2022r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 37/10, 37/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.04.2022r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 408/6, 407/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.04.2022r.
Adres  obiektu: Bartkowa-Posadowa - dz. nr 652/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna i Michał Górscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.04.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 373
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Orlecka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.04.2022r.
Adres  obiektu: Wyskitna - dz. nr 637/1, 172, 249
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.04.2022r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 590/4, 590/6 
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   13.04.2022r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 574/8, 574/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.04.2022r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 119/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Szymon Pawlik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  29.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.04.2022r.
Adres  obiektu: Januszowa - dz. nr 315/1, 315/3, 315/4, 315/10, 315/11, 315/13, 315/14
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.04.2022r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 553/3, 553/2
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łabowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.04.2022r.
Adres  obiektu: Czaczów - dz. nr 452/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Popiela
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  19.04.2022r.
Adres  obiektu: Rąbkowa - dz. nr 19/5, 14, 22/4, 22/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  19.04.2022r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 546/8, 546/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grażyna Mikołajczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  19.04.2022r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 123/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Eugeniusz Zaczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  19.04.2022r.
Adres  obiektu: Jasienna - dz. nr 615
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Hojnor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  19.04.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 430/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lucyna i Piotr Szewczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.04.2022r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 543/10
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Czesław Michalik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  20.04.2022r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 118, 119/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej krytego lodowiska
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Krynica-Zdrój
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.04.2022r.
Adres  obiektu: Krzyżówka - dz. nr 26, 27, 53/6, 53/5, 53/4, 53/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  21.04.2022r.
Adres  obiektu: Łyczana - dz. nr 235/4, 233, 215, 214/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.04.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 725/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Arkadiusz Czop
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   21.04.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 816/19
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Stachoń-Zgrzywa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   21.04.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 287/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Wojtas
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  21.04.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 676/2, 677/13, 678/2, 679
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  21.04.2022r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 185/17, 185/16, 186/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  29.04.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.04.2022r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 565/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Leona Jasińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.04.2022r.
Adres  obiektu: Piorunka - dz. nr 64/3, 65/3, 65/2, 65/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.04.2022r.
Adres  obiektu: Bogusza - dz. nr 396/10, 396/12, 396/15
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   22.04.2022r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 1143, 1144, 1147, 1156
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesław Czop
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.04.2022r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 452/30, 452/31
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.04.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 38/10, 38/8, 38/2, 57/13, 57/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  25.04.2022r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 480
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Radzik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.04.2022r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 427/11, 427/12, 427/13
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  25.04.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 1632/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  25.04.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 734/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wioleta Tabor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.04.2022r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 319/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Łaboda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.04.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 734/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bożena Lelito
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.04.2022r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 4/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Słaby
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.04.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 482, 448/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Kamionka Wielka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  26.04.2022r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 543/11, 543/13, 543/15, 543/19
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   26.04.2022r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 281/1, 281/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  26.04.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 544/14, 544/15, 555
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Stary Sącz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  27.04.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 1547/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Burnat
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   27.04.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 611/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Danuta Polaczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   27.04.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 607/4, 607/6, 607/5, 607/7, 607/10, 608; Mszalnica  - dz. nr 589/3, 623
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:   27.04.2022r.
Adres  obiektu: Rdziostów - dz. nr 203/8
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisława Sromek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.04.2022r.
Adres  obiektu: Jastrzębik - dz. nr 296/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Domagalska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.04.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 727/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Löcken
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.04.2022r.
Adres  obiektu: Rdziostów - dz. nr 203/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Patryk Zapiór
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.04.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 323
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Cisowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.04.2022r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 103, 80, 111/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  28.04.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 571/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Natalia Ruchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 28.04.2022r. 
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 282/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Poręba
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  28.04.2022r. 
Adres  obiektu: Piwniczna Zdrój - dz. nr 3911
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Chmielowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  28.04.2022r. 
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 64/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Pałubiak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.04.2022r.
Adres  obiektu: Klęczany - dz. nr 107/5, 107/8, 107/9
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Piwowar
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   29.04.2022r.
Adres  obiektu: Jastrzębik - dz. nr 146/8, 146/7, 146/6, 129, 123/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  29.04.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 196/3, 196/5, 196/6, Ptaszkowa - dz. nr 1391
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  29.04.2022r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 814/12, 814/14, 814/16
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  29.04.2022r.
Adres  obiektu: Binczarowa - dz. nr 82/2, 78, 480, 481, 482/2, 358/2, 359/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  29.04.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 1145/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gabriela Skura
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   29.04.2022r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 1007/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia i Jan Główczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.04.2022r.
Adres  obiektu: Roztoka Wielka - dz. nr 12, 21/2, 24, 29/257, 29/258, 29/259, 30/2, 31/3, 32/1, 32/2, 32/3, 40/255, 41/1, 41/2, 41/3, 45/1, 45/2, 46/2, 46/4, 50/1, 51/2, 53/4, 53/8, 53/12, 53/13, 53/14, 53/18, 53/21, 53/22, 54, 56, 57/2, 61/1, 61/4, 68/2, 68/3, 68/5, 68/8, 68/9, 69/1, 69/4, 69/6, 70, 71/1, 71/2, 72, 76/2, 76/10, 76/11, 76/13, 86/2, 86/10, 89/2, 89/3, 89/4, 90/2, 90/3, 90/4, 91/2, 91/3, 95, 95, 96/1, 96/8, 97, 98, 99, 104/1, 104/2, 105/3, 105/4, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 107/3, 111, 112, 114/1, 114/2, 115/3, 115/4, 115/6, 117, 118, 121/1, 122/2, 123, 125/1, 125/2, 125/5, 126, 131/3, 131/5, 131/6, 131/7, 132, 133/1, 133/2, 135/1, 136/2, 137/1, 138/3, 138/5, 138/6, 138/8, 140/3, 140/4, 141, 142, 143, 144/1, 144/2, 145/268, 146/2, 146/3, 149, 150/1, 150/2, 150/3, 151, 152/4, 152/5, 152/7, 152/10, 153/1, 153/2, 153/6, 153/7, 154/12, 155/7, 155/9, 155/10, 155/12, 156/3, 156/4, 159/2, 159/3, 159/4, 160/1, 160/2, 163, 166/6, 167, 171/3, 171/4, 173/10, 173/11, 174/2, 174/3, 175, 177/2, 177/4, 177/5, 178/15, 178/28, 181/7, 181/8, 181/11, 194, 198/1, 194, 198/5, 199, 200
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łabowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   29.04.2022r.
Adres  obiektu: Pwiniczna - Zdrój - dz. nr 1720, 1210/2, 1208, 1207/6, 1193/4, 1722/4, 1210/4, 1209, 254/10, 1195
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  29.04.2022r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 1217/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Edyta Sarata
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.04.2022r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 695/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Rafał Korczański
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  29.04.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 290/6, 290/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alicja i Krzysztof Sieradzcy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  29.04.2022r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 472, 471
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Szarek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.05.2022r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 75/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agata i Andrzej Wolińscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3500/2, 3498/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Leokadia Lachner
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 270/16
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Kowalik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 734/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Helena Wójcik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 176/1, 177/2, 177/3, 495, 515, 526/7, 527
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   04.05.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 166/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Helena Woźniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 123
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mariusz Wójs
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 166/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Helena Woźniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 128/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Jabłońska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   04.05.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Polska - dz. nr 420
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka i Grzegorz Wolak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 1300/2, 330/17, 330/15, 330/4, 330/5, 
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Witold Mikołajewski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Składziste - dz. nr 25/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata Trojan
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 580/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Sławek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 1342/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla myjni kontenerowej bezdotykowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ignacy Śledz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 187/5, 187/6, 187/7, 188/6, 650
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 188/7, 650
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Janczowa - dz. nr 276
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tadeusz Kempa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Łyczana - dz. nr 219
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Oleksy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 986/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Południak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Czaczów - dz. nr 70/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Angelina Cycoń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 103/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Jurczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   05.05.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 298/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Liliana i Janusz Wańczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  06.05.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 219/12, 219/13, 219/14
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji  sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Bogdanowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  09.05.2022r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 154/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna i Antoni Szkarłat
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  09.05.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 291/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Obrzut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  09.05.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3285, 3284/4, 3284/3, 3284/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.05.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 1461/1, 1461/2, 1072
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.05.2022r.
Adres  obiektu: Kamionak Wielka - dz. nr 850/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Irena i Paweł Mróz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.05.2022r.
Adres  obiektu: Bogusza - dz. nr 422/15
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Karol Jurczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.05.2022r.
Adres  obiektu: Mała Wieś - dz. nr 706/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogusława Pasiut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.05.2022r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1050
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Sikorska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia:  
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34