Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Prawo / Zarządzenia Starosty / VI kadencja / od 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości
2022-05-13 14:01:31
Bożena Dąbrowska
Data rozpoczęcia:
13-05-2022
Tytuł:
Zarządzenie Nr 32/2022 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 kwietnia 2022 r.
Numer:
32/2022
Krótki opis:
w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Treść:

w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.) oraz zarządzenia 419/02 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Nowosądeckim – zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się z dniem 14.04.2022 r. do składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności: Lekarza - przewodniczącego składu orzekającego - Pana Sebastiana Łopatę.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 14.04.2022 r.

Pliki:
z32-2022.pdf
treść zarządzenia
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34