Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Prawo / Zarządzenia Starosty / VI kadencja / od 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości
2022-05-13 14:04:13
Bożena Dąbrowska
Data rozpoczęcia:
13-05-2022
Tytuł:
Zarządzenie Nr 34/2022 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 maja 2022 r.
Numer:
34/2022
Krótki opis:
w sprawie zmiany Planu finansowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na 2022 rok
Treść:

w sprawie zmiany Planu finansowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na 2022 rok

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) oraz art. 11 ust. 3 i art. 249 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Planie finansowym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na 2022 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie - zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki:
z34-2022.pdf
treść zarządzenia
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34