Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Petycje / Wykaz petycji

Aktualizacja akapitu
2022-08-05 14:08:54
Monika Pasiut
Tytuł:
PETYCJE WNOSZONE DO ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Treść:

Lp.

Skan petycji

Data złożenia petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie którego petycja jest składana (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Dane dotyczące 
przebiegu postępowania w tym zasięganych opinii i przewidywany termin
załatwienia

Sposób załatwienia petycji

1.

SKAN

17.11.2015 r.

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k. reprezentowana przez komplementariusza: Radcę Prawnego Jacka Świecę 

25.11.2015 r.– petycję otrzymał Dyrektor  Wydziału Komunikacji i Transportu oraz poproszono o ustosunkowanie się Powiatowego Rzecznika Konsumentów do wniesionej petycji.

17.12.2015 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi 

2.  SKAN 22.03.2017 r. Elżbieta Borowska
Poseł na Sejm RP
24.03.2017 r. - petycję otrzymała Dyrektor Biura Rady i Zarządu

21.04.2017 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

3. SKAN 05.09.2018 r.

Osoba Prawna
Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

07.09.2018 r. – petycję otrzymał Dyrektor  Wydziału Budownictwa

16.11.2018 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

4. SKAN

26.02.2019 r.

13.03.2019 r.
-uzupełnienie

Radna Gminy Chełmiec
Iwona Kantor

15.03.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

18.04.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

5. SKAN 11.04.2019 r.

Sołtys Kunowa
Władysława Nowak

18.04.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

 29.04.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

6. SKAN 02.04.2019 r. Mieszkańcy wsi Paszyn 05.04.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

 07.06.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

7. SKAN 23.07.2019 r. Mieszkańcy wsi Gródek 12.08.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

13.09.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

8. SKAN 24.09.2019 r. Renata Sutor 27.09.2019 r. - petycję otrzymał Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego

25.11.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

9. SKAN 14.10.2019 r. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

25.11.2019 r. - petycja została przekazana do jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego, w których możliwe byłoby zastosowanie terminala płatniczego, tj. do:

  • Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
  • Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Saczu.

25.11.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

10. SKAN 18.11.2019 r. Mieszkańcy Wyskitnej 10.12.2019 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

23.12.2019 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

11. SKAN 10.01.2020 r.

Andrzej Słowiński
Radny Gminy Łabowa

Mieszkańcy wsi Kamianna i Kotów

23.01.2020 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

06.02.2020 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

12. SKAN 21.03.2020 r. Koalicja
Polska Wolna od 5G
01.04.2020 r. - przekazanie petycji do Gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego do rozpatzrenia według właściwości

03.04.2020 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

13. SKAN

03.06.2020 r.

(25.06.2020 r. uzupełnienie)

Sołtys wsi Myślec 03.07.2020 r. - petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

24.08.2020 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

14. SKAN 28.07.2020 r. Mieszkańcy
Wsi Moszczenica Wyżńa
21.08.2020 r. - petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

29.09.2020 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

15. SKAN 11.03.2021 r. Mieszkańcy Wsi Brzezna oraz Uczestnicy drogi powiatowej 1547K 17.03.2021 r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

30.03.2021 r.  Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

Pliki:
zbiorcza_petycja_za_2016.pdf
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

zbiorcza_petycja_za_2017.pdf
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

zbiorcza_petycja_za_2018.pdf
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

zbiorcza_petycja_za_2019_zarzad.pdf
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

zbiorcza_petycja_za_2020_zarzad.pdf
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

zbiorcza_petycja_za_2021_zarzad.pdf
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34