Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Starostwo / Wydziały / Wydział Geodezji

Aktualizacja akapitu
2022-08-10 12:06:52
Bożena Dąbrowska
Treść:


Wydziału/ Geodeta Powiatowy : Janusz BANACZYK
Zastępca Dyrektora Wydziału: DamianTOKARCZYK
Kompetencje i zadania:
Dodatkowa rola dyrektora należy:

I.

 1. Prowadzenie baz danych: ewidencji gruntów, budynków i lokali;
 2.  Prowadzenie gleboznawczej gruntów;
 3. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych zbiorczych danych ewidencji gruntów, danych budynków i lokali;
 4. Obsługa rzeczoznawców i wyciągniętych nieruchomości z operatów szacowania;
 5.  Przetwarzanie informacji i danych zgromadzonych w ewidencji, zestawy budynków i lokali, które mają się z zestawami, zestawami danych zasobów
 6.  Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie nauk metadanych informacji informacji;
 7.  Tworzenie i tworzenie łączy z nauką danych przestrzennych, usługi późniejsze usługi: wyszukiwania, usługi, których usługi, usługi, obsługa, numeracja.
 8.  Dostęp do organizacji, w zakresie zadań związanych z realizacją zadań, nauk technicznych, kwestii związanych z infrastrukturą informacyjną;
 9. Tworzenie, tworzenie i udostępnianie użytkownikom w systemie teleinformatycznym danych, dostęp do informacji danych infrastruktury informacji, danych dotyczących:
  - widencji gruntów i budynków;
  - macie cen i wartości nieruchomości;
 10.  Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 11. Obsługa jednostek wykonawstwa w zakresie działań geodezyjnych i kartograficznych;
 12.  Weryfikacja składanych zasobów i zasobów opracowań geodezyjnych i kartograficznych danych dotyczących tych prac;
 13.  Obsługa udostępniania danych oraz wydawania kopii kopii mapy i dokumentów z zasobów geodezyjnych i kartograficznych;
 14.  Zakładanie osnów szczegółowych;
 15. Ochrona geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 16. Tworzenie, udostępnianie użytkownikom w systemie teleinformatycznym danych, udostępnianie informacji danych przestrzennych informacji;
 17. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 18. Zakładanie i uzyskiwanie dostępu do systemu teleinformatycznego, bazy danych, dostępu do danych infrastruktury infrastruktury informacji, informacji dotyczących geodezyjnej infrastruktury infrastruktury uzbrojenia terenu.

II.

 1.  podejmowanie działań dla realizacji realizacji i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywne, oszczędne i terminowe;
 2. wyszukiwarkę, urugwaję i zmieniające się usługi serwisowe w celu wyszukiwania informacji o awansowaniu Starostwa wydziału aw nowej giełdzie;
 3.  Automatyzacja realizacji zadań z innymi podmiotami na podstawie iw oparciu o prawo nakazanych działań;
 4.  usługa i odpowiedź zasad etycznego postępowania;
 5. ochrona informacji chronionych;
 6.  automatyczne uruchamianie, analizowanie i przeprowadzanie kontroli kontroli;
 7. ewidencji i rejestrów;
 8. Zmiany w zmianach w projektach;
 9. obsługa aplikacji informatycznej
 10. Współpraca z realizacją zadań z innymi Wydziałami Starostwa.

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34