Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2022 rok

Aktualizacja akapitu
2022-08-10 13:15:39
Katarzyna Burdacka
Treść:

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1a oraz art.29 ust.3 pkt 3d ustawy Prawo budowlane 
 

 


Data zgłoszenia:  08.06.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz.nr 316/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.06.2022r.
Adres  obiektu: Złockie - dz. nr 78/10, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   08.06.2022r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr 1749, 1768/4, 1712/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  08.06.2022r.
Adres  obiektu: Trzycierz - dz. nr 223/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz Pawlik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 359, 360, 361/1, 361/14, 361/13, 361/11, 362/3, 362/4, Wola Marcinkowicka - dz. nr 163, 65/3, 65/6, 67/1, 67/3, 67/4, 67/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 59, 72, 77/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 966
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Betlej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 540/8
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krysztof Migacz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 906, 908/7, 909, 918
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   09.06.202r.
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 137/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Stańczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 345/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tadeusz Hadała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   09.06.202r.
Adres  obiektu: Krynica Słotwiny - dz. nr 132
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Cieraciew
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 734, 735
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Burnagiel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Gródek nad Dunajcem - dz. nr 193/1, 195/10, 195/7, 195/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 337/4, 338/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Justyna i Mateusz Jarosz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Gaboń - dz. nr 45, 172/2, 171/8, 171/6, 170/2, 176/6, 169/4, 106, 13/5, 13/2, 13/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 229/2, 229/3, 239/1, 239/2, 240/5, 240/6, 243/2, 244, 245, 248/1, 248/3, 248/4, 248/8, 248/9, 248/10, 248/12, 248/11, 248/13, 248/14, 250/1, 250/2, 250/4, 250/5, 251/1, 251/3, 252/4, 253/3, 254/4, 254/18, 255/4, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 256/2, 256/4, 256/5, 257/1, 257/2, 259/1, 260/5, 260/7, 260/9, 261, 262/2, 262/6, 263/2, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/7, 265/9, 266/1, 266/2, 268/3, 268/4, 269/5, 269/11, 271/1, 274/8, 274/10, 275/1, 275/2, 276, 277/1, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 278, 279/1, 279/2, 279/6, 279/7, 279/9, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 303/2, 303/4, 303/5, 303/6, 304/7, 304/8, 311/1, 311/4, 311/5, 311/8, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, 312/14, 314/1, 317/1, 317/2, 318, 324/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Stary Sącz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 77/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wioleta Radomińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz . nr 678/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna Michałek - Nowak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1194/2, 1194/1, 1145/8, 1146, 1148, 1169/1, 405/1, 1150
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 423, Niskowa - dz. nr 44, 294/7, Biczyce Dolne - dz. nr 189, 188, 187, 186/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 662/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku rekreacji indywidualnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michalina Baran
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 375/8, 376, 378/1, 504/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Belmonte Hotel sp. z o.o. sp. akcyjna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu:rój - Bartkowa Posadowa - dz. nr 419/5, 419/15, 419/16, 419/23, 426/16
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  "Dunajec" sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 305/2, 570, 577/2, 578/2, 579/2, 586/5, 586/6, 935/1, 935/3, 984, 994/5, 994/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Przydonica - dz. nr 866, 870/1, Miłkowa - dz. nr 51/2, 51/1, 55, 56, 52/1, 52/2, 54, 59/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.06.2022r.
Adres  obiektu: Łososoina Dolna - dz. nr 420/6, 420/9, 420/11, 420/25, 420/26, 420/27, 438/13, 438/15, 438/23, 438/30, 438/31, 438/32, 438/33, 438/34, 438/36, 438/38, 438/40, 438/49, 439
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacyjnrj
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łososina Dolna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.06.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 420/3, 420/4, 420/5, 420/6, 420/8, 420/9, 420/11, 420/15, 420/16, 420/21, 420/25, 420/26, 420/27, 420/31, 420/33, 420/34, 421, 425/5, 429, 431/2, 431/3, 431/4, 431/5, 431/6, 431/9, 432/2, 432/3, 432/4, 432/6, 432/7, 432/10, 432/11, 432/13, 432/18, 432/20, 432/21, 433/1, 433/2, 433/4, 433/6, 433/7, 433/8, 433/9, 437, 438/4, 438/13, 438/15, 438/23, 438/30, 438/31, 438/32, 438/34, 438/36, 438/38, 438/40, 438/49, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 547/7, 547/12, 547/18, 547/19, 547/20, 547/21, 547/23
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łososina Dolna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.06.2022r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Wyżna - dz. nr 202/53, 202/47, 202/46, 383/4, 383/5, 202/85, 211/19
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.06.2022r.
Adres  obiektu: Bartkowa Postadowa - dz. nr 615/5, 614/4, 605, 577/4, 577/3, 576/2, 576/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.06.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 360/3, 360/5, 362/2, 362/6, 377, 378/1, 378/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   13.06.2022r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 250/7, 250/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 238/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janina Stafińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Skrudzina - dz. nr 156/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Czerpak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Moszczenica Wyżna - dz. nr 400, 408/4, 417/2, 417/7, 417/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Podole Górowa - dz. nr 149; Bartkowa Posadowa - dz. nr 533/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 568/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Irena Groń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 572/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna i Henryk Górka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Januszowa - dz. nr 17/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego do 70m2 z infrastrukturą techniczną 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Wojtalik-Brożyna i Aleksander Brożyna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 680/2, 680/4, 681/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 95/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tadeusz Zieliński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  15.06.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Polska - dz. nr 357/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Karolina Gruca
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.06.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 186, 188, 190, 191, 192/3, 193/7, 193/6, 200, 194/3, 203/3, 204/2, 204/1, 198/1, 199/1, 215/1, 211/5, 211/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.06.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 240/1, 234, 264, 265/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  15.06.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 163/13
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Weronika i Łukasz Pawlik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  15.06.2022r.
Adres  obiektu: Kunów - dz. nr 32/5, 32/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.06.2022r.
Adres  obiektu: Czyrna - dz. nr 182
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.06.2022r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 368/13
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Oleś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   17.06.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 29/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urząd Miejski w Grybowie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.06.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 336/26
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewelina Igielska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   17.06.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 336/20
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Justyna Kwoka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   17.06.2022r.
Adres  obiektu: Januszowa - dz. nr 164/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Rafał Sromek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  20.06.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 479/4, 493/1, 494
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   20.06.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 177/2, 177/3, 176/2, 176/1, 177/1, 178, 180/1, 181/1, 207, Gródek - dz. nr 1840/1, 1840/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.06.2022r.
Adres  obiektu: Gródek nad Dunajcem - dz. nr 133/25
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota i Roman Dzięgiel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.06.2022r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 224/13, 224/10, 222, 220/8, 220/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  20.06.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 368/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marta Pociecha 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.06.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 202/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Robert Prusak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   22.06.2022r.
Adres  obiektu: Klęczany - dz. nr 126/3, 127, 138, 139,  140, 141, 284, 42
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   22.06.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 348/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Kostecki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.06.2022r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 537
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zosia Szpilowska, Stanisław Szpilowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  22.06.2022r.
Adres  obiektu: Krzyżówka - dz. nr 53/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka i Andrzej Oleszyccy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 923, 213, 430/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 208/1, 208/2
Opis zgłaszanego obiektu:budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 176/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Smoleń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 155/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Wójs
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  23.06.2022r. 
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 172
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Orzeł
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.  
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 987/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Baran
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.  
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 985/2, 1007/3, 1007/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.  
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 99/4, 103/2, 104, 115/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.  
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 69
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni Myjak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24.06.2022r.
Adres  obiektu: Wyskitna - dz. nr 198/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Mól
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  27.06.2022r.
Adres  obiektu: Złockie - dz. nr 284/12
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Tyliszczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   27.06.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyzna - dz. nr 349/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Jędrusik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.06.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 336/15, 336/17
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Roman Kwoka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.06.2022r.
Adres  obiektu: Wawrzka - dz. nr 110/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Masztafiak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  27.06.2022r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 474/1, 474/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Purgal
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.06.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 416/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogumiła Pawlik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  27.06.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 159/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Klaudia Król
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   27.06.2022r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 137
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Plata
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  27.06.2022r.
Adres  obiektu: swiniarsko - dz. nr 1369
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Rafał Szczęsny
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  28.06.2022r.
Adres  obiektu: Kunów - dz. nr 32/2, 32/5, 643
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociagowej z przyłaczami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: B&G Invest Basiaga i Gawlikowski sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.06.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 7/6, 6/1, 2/2, 2/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  29.06.2022r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 224/1, 221/10, 217/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.06.2022r.
Adres  obiektu: Świdnik - dz. nr 321, 318/1, 318/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.06.2022r.
Adres  obiektu: Trzycierz - dz. nr 111/5, 32, 31/2, 31/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.06.2022r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 1594/2, 1594/3, 1594/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.06.2022r.
Adres  obiektu: Roztoka Brzeziny - dz. nr 458/26, 458/8, 461, 467/2, 467/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.06.2022r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 247/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Aneta i Paweł Pucharscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.06.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 933/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Podwika
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.06.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1035, 1034, 1018/1, 1018/2, 1000/1, 1219/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  29.06.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 49/1, 48/8, 48/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  30.06.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3574/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Stafiński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  01.07.2022r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 592
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Kasprzyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.07.2022r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 471/1, 471/5, 583, 249/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  01.07.2022r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 1461, 1462/3, 1462/4;  Królowa Górna - dz. nr 993/2, 1/3, 1/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.07.2022r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 1352/4, 1352/5, 1352/6, 1352/7, 1203, 1342/2, 1342/1, 1352/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  01.07.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 337, 336/28, 336/10, 912, 338/2, 339
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.07.2022r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 275/3, 304, 305, 272, 271/3, 268, 264/19, 264/18, 28/1, 28/2, 262/1, 261/3, 261/1, 174, 138, 137
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.07.2022r.
Adres  obiektu: Powtroźnik - dz. nr 170/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jacek Jarząb
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.07.2022r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1487
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Władysław Plechta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.07.2022r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 777
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sławonir Kusiak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   04.07.2022r.
Adres  obiektu: Krynica Wieś - dz. nr 257/2, 259/6, 259/13, 352/2, 353/9, 355/2, 356/2, 397/2, 398/3, 398/11, 399/2, 401/3, 402/1, 402/4, 402/6, 402/9, 402/10, 402/11, 402/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji deszczowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Krynica-Zdrój
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   04.07.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 205/3, 205/1, 206/7, 206/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.07.2022r.
Adres  obiektu: Kunów - dz. nr 206/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Michalik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.07.2022r.
Adres  obiektu: Kamionka wielka - dz. nr 2583/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Halina i Julian Rolka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.07.2022r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 555/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jarosław Mierniczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.07.2022r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 594
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Ciapała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.07.2022r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 319/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Barnach
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.07.2022r.
Adres  obiektu: Popowice - dz. nr 192/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata i Krzysztof Pych
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   04.07.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 328/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Golonka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   04.07.2022r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 194/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Kuzieł
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.07.2022r.
Adres  obiektu: Olszana - dz. nr 270, 289/2, 271/5, 272, 297, 271/6, 712, 324, 328, 327/1, 327/2, 334/1, 343, 335, 336/1, 336/2, 337, 454/1, 453
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  05.07.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 511/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogdan Gad
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.07.2022r.
Adres  obiektu: Krynica Słotwiny - dz. nr 514/2, 503/2, 503/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   06.07.2022r.
Adres  obiektu: Gródek nad Dunajcem - dz. nr 112
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Chryczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.07.2022r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 139/3, 139/4, 138
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  06.07.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 821/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Bulanda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  06.07.2022r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne  - dz. nr 286/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Pikuła
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  07.07.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 575/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Dadał
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.07.2022r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 340/7, 444/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  07.07.2022r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 720, 721, 774, 807/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  08.07.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 306/11, 306/13
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   08.07.2022r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 770/13, 771/4, 770/12
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.07.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3278/1, 3278/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.07.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 715/6, 715/3, 715/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.07.2022r.
Adres  obiektu: Roztoka-Brzeziny - dz. nr 43/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Pławecki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.07.2022r.
Adres  obiektu: Przydonica - dz. nr 961/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Włodzimierz Biernacki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.07.2022r.
Adres  obiektu: Przydonica - dz. nr 178/4, 176, 168/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.07.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 4324, 4264/6, 4325
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.07.2022r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 298/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   11.07.2022r.
Adres  obiektu: Słowikowa - dz. nr 354/1, 354/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  12.07.2022r.
Adres  obiektu: Polany - dz. nr 27/11, 27/4, 27/19, 27/16, 27/12, 27/14, 27/13
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   12.07.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 236/5, 236/6, 236/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  12.07.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 948/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dawid Macałka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  12.07.2022r.
Adres  obiektu: Jamnica - dz. nr 312, 328, 635
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  12.07.2022r.
Adres  obiektu: Wawrzka - dz. nr 162/14, 162/18
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  12.07.2022r.
Adres  obiektu: Posadowa Mogilska - dz. nr 46/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika Zwolenik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  12.07.2022r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 721/1, 719/3, 719/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  12.07.2022r.
Adres  obiektu: Kadcza - dz. nr 236, 246/6, 247, 248, 250/1, 508, 639/9, 639/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łącko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.07.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 793/2, 792/2, 792/7, 791/1, 758, 779/1, 779/2, 780, 782
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.07.2022r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 224/6, 224/13
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.07.2022r.
Adres  obiektu: Tropie - dz. nr 68, 69/4, 70/6, 70/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacyjnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Delong
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.07.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 644, 645, 588/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.07.2022r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 120/3, 120/1, 149, 55/10, 50/6, 55/9, 55/4, 55/13, 55/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   13.07.2022r.
Adres  obiektu: Frycowa - dz. nr 97/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcin Kmak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.07.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 197
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.07.2022r.
Adres  obiektu: Złockie - dz. nr 63
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kinga Miętus
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.07.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 574/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Szczecina-Perwenis
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.07.2022r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 47, 52, 75/6, 75/7, 75/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  14.07.2022r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 272/4, 230, 325/1, 326/3, 326/1, 326/7, 326/8, 326/9, 326/12, 326/13, 326/17, 326/19, 326/27
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Robert Nędza
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  15.07.2022r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 236/2, 1187/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika Poczkajska, Krzysztof Poczkajski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  18.07.2022r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 834
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Henryk Skrzypek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  18.07.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 119/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Irena Serafin
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  18.07.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 602/18
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Nawojowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  18.07.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 559/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Magdalena Liszka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  18.07.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2983/10
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Zielińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  19.07.2022r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 17/15
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.07.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 126, 123, 14, Biczyce Górne - dz. nr 201, 168, 167/3, 167/2, 167/1, 166/11, 166/10, 166/9, 166/3, 166/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  19.07.2022r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 393/26, 393/25
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  19.07.2022r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 748/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Edyta Łoś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  19.07.2022r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 10/7
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Sroka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.07.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 242/2, 241/1, 347/1, 238/1, 236, 235, 203/1, 201, 200, 196/1, 512/1, 514/1, 194, 193, 191, 190/18, 188/7, 483/1, 176, 115/1, 114/1, 113, 113, 3/3, 3/2, 643/2, Gostwica - dz. nr 848, 850/4, 826/1, Brzezna - dz. nr 726/32, 723, 725, 724/4, 521/40, 726/27, 726/28, 237, 110/1, 685, 675/2, 675/1, 200, 537/1, 553, 549, 665/1, 665/2, 666/1, 664/7, 664/8, 552, 664/9, 664/10, 662/3, 661/4, 660/7, 653/3, 652, 576/7, 576/3, 576/1, 926, 575/5, 574/4, 575/2, 575/3. Chochorowice - dz. nr 382, 320, 319, 267, 266, 372, 371, 370/1, 369/1, 54, 248/5, 248/4, 321, 363, Podrzecze - dz. nr 464, 24/2, 77, 24/1, 23, 22, 21/2, 20, 19, 17/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   20.07.2022r.
Adres  obiektu: Krynica Słotwiny - dz. nr 408/6, 414/2, 413
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.07.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 260, 257/3, 256/6, 252/1, 248/6, 248/15, 248/14, 248/13, 247, 415/1
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Kamionka Wielka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.08.2022r.-decyzja umorzenia


Data zgłoszenia:  20.07.2022r.
Adres  obiektu: Klimkówka - dz. nr 205/18, 205/20
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota i Rafał Pawlik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  20.07.2022r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 495, 526/7, 527
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  20.07.2022r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 490/5, 490/11, 490/13
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  20.07.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3791
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gabriela i Tadeusz Wiatr
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.07.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 120/6, 120/2, 120/3, 120/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.07.2022r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nrt 404/6, 404/5, 404/13, 404/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  21.07.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 939/2,941/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marta Porębska, Stanisław Porębski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.07.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 715
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku produkcyjnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Obrzud
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  21.07.2022r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 293/6, 294/3, 294/5, 294/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.07.2022r.
Adres  obiektu: Gaboń - dz. nr 30/4, 30/5, 30/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   21.07.2022r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 319/1, 319/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.07.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 480/9
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Gasiorowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.07.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec -dz. nr 609/10, 610/11, 611/9
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Teresa Oczkowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   21.07.2022r.
Adres  obiektu: świniarsko - dz. nr 101/6, 174, 223/3, 223/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   21.07.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 433/13, 433/14, 434/2, 460/3, 467/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.07.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr  551/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata Jabłońska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.07.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 390/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Ziemnik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.07.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 756/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Hybel-Urbanik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.07.2022r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 391/19, 391/30, 178/10, 178/9, 178/6, 179, 178/7, 178/8, 634, 183/12, 183/5, 183/4, 183/3, 183/2, 183/9, 175/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  21.07.2022r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Wyżna - dz. nr 201/15, 201/16, 201/19, 201/21
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:   PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  22.07.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 194/7, 194/8, 193, 196/3, 965, 196/6, 196/14
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.07.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 161/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Wąsowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  25.07.2022r.
Adres  obiektu: Zagórze - dz. nr 346/1, 347/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria i Henryk Wolak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  25.07.2022r.
Adres  obiektu: Zawadka - dz. nr 157/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Pacholarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   25.07.2022r.
Adres  obiektu: Białawoda - dz. nr 107/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Bocheński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  25.07.2022r.
Adres  obiektu: Niskowa - dz. nr 321
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Leśniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.07.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  26.07.2022r.
Adres  obiektu: Bogusza - dz. nr 92/5, 95/4, 95/7, 95/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.07.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 202/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Robert Prusak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  26.07.2022r.
Adres  obiektu: Jasienna - dz. nr 489, 490, 492/1, 492/5, 492/4, 492/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  26.07.2022r.
Adres  obiektu: Krynica Słotwiny - dz. nr 408/6, 414/2, 422/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  28.07.2022r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 151/8, 151/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  28.07.2022r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr 224/1, 230, 233/4, 232/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   28.07.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 16/3, 17/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  28.07.2022r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 943/1, 943/2, 835/2, 834/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   28.07.2022r.
Adres  obiektu: Barcice -dz. nr 936, 938/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.07.2022r.
Adres  obiektu: Kotów - dz. nr 25/3, 25/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.07.2022r.
Adres  obiektu: Roztoka wielka - dz. nr 33/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michalina Horowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.07.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 225/10
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Mikulec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:    29.07.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 225/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Kołodziej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  29.07.2022r.
Adres  obiektu: Krynica Wieś - dz. nr 374
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Konieczny
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  29.07.2022r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 150, 152, 163/3, 163/4, 163/5
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.08.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  29.07.2022r.
Adres  obiektu: Wyskitna - dz. nr 88/11, 88/8, 88/6, 154, 94/1, 94/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  01.08.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 20/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bernadeta Michalik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.08.2022r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 204/5, 204/3, 204/1, 204/4, 205/1, 205/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.08.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 578/9, 578/15, 578/22
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Augustyn Bochenek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.08.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 578/11, 578/16
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Benedykt Bochenek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   02.08.2022r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 426, 424/8, 424/11, 424/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.08.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 896/7, 933/1, 1090/3, 1090/5, 1090/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.08.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 578/2, 578/13
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wojciech Bochenek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.08.2022r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 407/1, 407/3, 407/4, 408, 409/3, 409/4, 409/22
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.08.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 757/1, 260/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  03.08.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 362/3, 1407/6, 363/6, 1403/7, 1403/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  03.08.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne  - dz. nr 206/8
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Urban
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  03.08.2022r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 2271/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa budynku mieszkalnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Beata i Mateusz Michalik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  03.08.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 38/10, 38/8, 38/2, 57/13, 57/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  03.08.2022r.
Adres  obiektu: Gródek nad Dunajcem - dz. nr 114/15/, 
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Konrad Górski, Piotr Górski, 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.08.2022r.
Adres  obiektu: Niskowa - dz. nr 310/3
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Cecylia Uroda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.08.2022r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 1258/6
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesxław Cempa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.08.2022r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 1258/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alicja Batko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.08.2022r.
Adres  obiektu:  Stadła - dz. nr 347/1, 485/1, 379/1, 175/1, 463/4, 460/1, 450/3, 450/4, 114/4, 422/1, 421/3, 380/1, 418/1, 415/3, 415/4, 415/7, 415/8, 387/1, 386/1                                                                                                                                                                                                                                       Brzezna - dz. nr 855/2, 879/28, 879/27, 855/1, 855/3, 110/1, 788, 650/5, 901/1, 237, 772/1, 284/1, 762, 764/1, 764/2, 752/1, 752/2, 752/4, 767/6, 757, 768/1, 770/3, 741/1, 730/7, 742/2, 742/8, 739/5, 745/6, 745/5, 685, 642/1, 209/3, 641, 640,                                           639, 638/1, 634/8, 721, 719/1, 719/2, 719/3, 719/4, 714/4, 714/1, 713/1, 713/2, 712/1, 722, 633/1, 633/2, 710/2, 709/1, 709/4, 708/4, 708/2, 708/1, 707/6, 707/1, 916/5, 916/6, 916/13, 701/19, 701/10, 687/22, 687/12, 687/13, 684/1, 675/2,                                                 674/11, 672/5, 672/6, 662/10, 661/10, 521/40, 237, 528/4, 528/3, 525/9, 525/8, 525/4, 525/3, 525/2, 525/1, 522, 549, 843/2, 511, 548/2, 547, 545/4, 545/1, 544/1, 544/2, 539, 200, 531/1, 531/2, 530/2, 530/1, 529/1, 529/1, 450, 472/3, 466/1,                                              465/9, 556, 558, 559, 560, 561/1, 544/2, 545/4, 546/1, 568, 551/10, 569, 551/3, 552, 885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Podrzecze - dz. nr 136/1, 121/1, 159, 136/3, 241/9, 164/7, 164/6, 77, 65, 64/4, 63, 112/1, 111/1, 111/4, 110/1, 56/17, 110/12, 109, 87/19, 58, 54/1, 132/1, 131/1, 133/5, 129/7, 127/1, 126/1, 125/1, 124/2, 124/1, 124/7, 463/1, 263/1
Opis zgłaszanego obiektu: sieć gazowa z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.08.2022r.
Adres  obiektu:  Tylicz - dz. nr 614, 616
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowo-mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcin Rusiniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.08.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 616
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcin Rusiniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.08.2022r. 
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 460, 461
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Kazimierz Przybylski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.08.2022r.
Adres  obiektu:  Binczarowa - dz. nr 283/1, 285/2, 285/3, 285/4
Opis zgłaszanego obiektu: sieć gazowa z przył.
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.08.2022r. 
Adres  obiektu:  Muszyna - dz. nr 191/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Skwarło
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.08.2022r.  
Adres  obiektu: Wawrzka - dz. nr 92/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Święs
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.08.2022r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 463
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Pawłowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.08.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 248/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grażyna Rogalska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.08.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 197
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Sadowy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.08.2022r.  
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 377, 381
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka Dulkiewicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.08.2022r.  
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 245/1, 245/2, 125, 262/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.08.2022r. 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 05.08.2022r.  
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 05.08.2022r.
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia:05.08.2022r. 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 05.08.2022r. 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia:  
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34