Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Petycje / Wykaz petycji

Aktualizacja akapitu
2022-11-24 12:56:31
Bożena Dąbrowska
Tytuł:
PETYCJE WNOSZONE DO ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
Treść:

LP.

Skan petycji

Dane z petycji

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu w interesie której petycji jest składana
(w przypadku postępowania zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy
o petycjach)

Dane 
dotyczące przebiegu postępowania w tym zasięgu opinii
i proponowany termin

załatwienia

Sposób załatwienia petycji

1.

SKAN

17.11.2015r.

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp. k. reprezentowana przez komplementariusza: Radcę Prawnego Jacka Świecę 

25.11.2015 r.– petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Komunikacji
i Transportu oraz poproszono
o ustosunkowanie się Powiatowego Rzecznika Konsumentów
do wniesionej petycji.

17.12.2015 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi 

2.  SKAN 22.03.2017r. Elżbieta Borowska
Posel na Sejm RP
24.03.2017r. - petycja prowadzona przez Dyrektora Biura Rady i Zarządu

21.04.2017r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

3. SKAN 05.09.2018r.

Osoba Prawna
Szulc-Efekt Sp. z oo
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

07.09.2018r. – petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa

16.11.2018 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

4. SKAN

26.02.2019r.

13.03.2019r.
-uzupełnienie

Radna Gminy Chełmiec
Iwona Kantor

15.03.2019r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

18.04.2019 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

5. SKAN 11.04.2019r.

Sołtys Kunowa
Władysława Nowak

18.04.2019r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

 29.04.2019 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

6. SKAN 02.04.2019r. Mieszkania wsi Paszyn 05.04.2019r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

 07.06.2019 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

7. SKAN 23.07.2019r. Mieszkania wsi Gródek 12.08.2019r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

13.09.2019 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

8. SKAN 24.09.2019r. Renaty Sutor 27.09.2019r. - petycja zatrudniona przez sekretarza Powiatu Nowosądeckiego

25.11.2019 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

9. SKAN 14.10.2019r. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

25.11.2019r. - petycja została przekazana
do jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosądeckiego,
w których możliwe jest zastosowanie terminala płatniczego, tj. robić:

  • Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
    w Nawojowej,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,
  • Powiatowego Zarządu Dróg
    w Nowym Sączu.

25.11.2019 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

10. SKAN 18.11.2019r. Mieszkania Wyskitnej 10.12.2019r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

23.12.2019 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

11. SKAN 10.01.2020r.

Andrzej Słowiński
Radny Gminy Łabowa

Mieszkania wsi Kamianna i Kotów

23.01.2020r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

06.02.2020 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

12. SKAN 21.03.2020r. Koalicja
Polska Wolna od 5G
01.04.2020r. - pozyskanie petycji
do Gmin z terenu Powiatu Nowosądeckiego
do rozpatzrenia według właściwości

03.04.2020 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

13. SKAN

03.06.2020r.

(25.06.2020 r. uzupełnij)

Sołtys wsi Myślec 03.07.2020r. - petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

24.08.2020 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

14. SKAN 28.07.2020r.
Mieszkania Wsi Moszczenica Wyżńa
21.08.2020r. - petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

29.09.2020 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

15. SKAN 11.03.2021r. 1547K 17.03.2021r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

30.03.2021 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

16. SKAN 29.07.2022r. Brak zgody na publikację danych 05.08.2022r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

02.09.2022 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

17 SKAN 29.07.2022r. Brak zgody na publikację danych 05.08.2022r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

02.09.2022 r. Przekazano odpowiedź

Skan odpowiedzi

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

18 SKAN 12.09.2022r. Brak zgody na publikację danych 15.09.2022r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

12.11.2022 r. Przekazano odpowiedź
Skan odpowiedzi 

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

19 SKAN 12.09.2022r. Brak zgody na publikację danych 15.09.2022r. - petycję otrzymał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

21.11.2022 r. Przekazano odpowiedź

skan odpowiedzi 

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

20 SKAN 05.10.2022r. Brak zgody na publikację danych 11.10.2022r. - petycję otrzymał Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

10.11.2022 r. Przekazano odpowiedź 

Skan odpowiedzi 

WERSJA DOSTĘPNA CYFROWO

21 SKAN 13.10.2022r.  Brak zgody na publikację danych

19.10.2022r. pismo
do wnioskodawcy
o uzupełnienie braków formalnych

4.11.2022r. - petycję otrzymał Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

 
           
           
         
Pliki:
zbiorcza_petycja_za_2016.pdf
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

zbiorcza_petycja_za_2017.pdf
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 roku

zbiorcza_petycja_za_2018.pdf
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

zbiorcza_petycja_za_2019_zarzad.pdf
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

zbiorcza_petycja_za_2020_zarzad.pdf
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku

zbiorcza_petycja_za_2021_zarzad.pdf
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34