Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Rada / Skład Rady / Józef Głód

Aktualizacja akapitu
2022-11-25 10:58:00
Bożena Dąbrowska
Treść:

Wojciech Nalepa

 

Rok urodzenia: 1982
Wykształcenie: wyższe
Zawód i miejsce pracy: radca prawny (Kr-2022)
Gmina: Stary Sącz
Dotychczasowa kariera:
radca prawny (KR-2022)
współpraca z Powiatowym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, doradca - specjalista do spraw prawno-organizacyjnych organizacji pozarządowych oraz konkursów grantowych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych - doradztwo i szkolenia (do 2014)
współpraca z Kancelarią Prawną Mec. Wiesławy Borczyk – obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (do 2014)
koordynacja projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych
kierownik Sądeckiego Ośrodka Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego (do 2012 r.)
ekspert Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego (II kadencji, (2008-2012) – organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa Małopolskiego
doradca, trener i wykładowca np. z zakresu: prawa organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne), prawa spadkowego, praw pacjenta, prawa konsumenckiego, prawa finansowego, pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową NGO’s.Obecnie radny Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji (od 2015 r.), członek Komisji Mienia i Infrastruktury; Komisji Budżetowej i Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej. Z ramienia Rady Powiatu Nowosądeckiego członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (od 2015 r.)

Rodzina: żona Gabriela, córka Liliana
Hobby: motoryzacja, bieganie, narciarstwo, kajakarstwo górskie, ogrodnictwo, czytanie

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34