Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2023 rok

Aktualizacja akapitu
2023-01-30 12:05:22
Agnieszka Matusik
Treść:

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1a oraz art.29 ust.3 pkt 3d ustawy Prawo budowlane 
 
               


Data zgłoszenia: 02.01.2023r.
Adres  obiektu: Skrzętla-Rojówka - dz. nr 81/1, 81/2, 81/4, 83, 84, 97, 117, 116/4, 116/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kablowej elektroenergatycznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 02.01.2023r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 64, 14, 4, 86, 83/4, 83/3, 83/2, 82/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 03.01.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 576/8, 576/7, 576/6, 576/4, 576/5, 590/1, 590/2, 592
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 03.01.2023r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 443/1, 202, 447, 446/2, 448, 449
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.01.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 990/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Poręba
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.01.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 994
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Kowalik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.01.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko- Mała Wieś - dz. nr 697/6
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Artur Załubski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 04.01.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko- Mała Wieś - dz. nr 697/7
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Aleksander Adamczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 04.01.2023r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 2165/1, 2158, 2157, 2156, 2154, 2152, 2147/2, 2148/2, 2148/1, 2147/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci elektroenergetycznej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 04.01.2023r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 265/5, 265/2, 194, 264, 273
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 05.01.2023r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 54/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Justyna i Piotr Legutko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.01.2023r.- zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.01.2023r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 542/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogdan Lelito
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.01.2023r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 343/2, 343/1, 343/3
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 09.01.2023r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 443/1, 444, 445
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 09.01.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 329/1, 329/2, 328, 1420/6, 1420/7, 337/2, 417/21,  337/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Kamionka Wielka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.01.2023r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa -dz. nr 584/1, 584/2, 583, 264, 592, 593, 595, 632/1, 631/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci napowietrzno-kablowej elektroenergetycznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 09.01.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 101/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Jodłowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia:  09.01.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 101/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Danuta Jodłowska-Skórecka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 09.01.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 101/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Jodłowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 10.01.2023r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 683
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bernadetta i Dariusz Brończyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.01.2023r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 177/2, 177/3, 176/2, 176/1, 177/1, 178, 180/1, 181/1, 207, Gródek - dz. nr 1840/1, 1840/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.01.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 418/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wacław Żelasko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 10.01.2023r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 431, 452, 451, 314/10, 315, 317, 327/1, Przysietnica - dz. nr 6, 7, 8/1, 8/2, 1, Barcice Dolne - dz. nr 78, 77, 76/1, 76/2, 76/3, 75/4, 75/3, 75/1, 1
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 10.01.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 242/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 11.01.2023r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 1896, 1916/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marta Krok
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.01.2023r.
Adres  obiektu: Rytro - dz. nr 879/4, 891/2, 823/1, 829/1,  1053, 822
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 11.01.2023r.
Adres  obiektu: Podrzecze - dz. nr 17/2, 25/3, 48/1, 46/5, 15, 14, 45/4, 43/3, 43/5, 42/3, 42/5, 39/1, 38/1, 11/2, 11/1, 10/1, 36/1, 35/6, 35/4, 34/1, 34/2, 33/2, 32/2, 349/2, 31/2, 30/2, 29/2, 28/2, 27/2, 26/2, 1/2, 25/2, Niskowa - dz. nr 786/2, 783/2, 783/3, 782/3, 782/2, 781/2, 780/6, 780/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.01.2023r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 10/7, 9/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.01.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 1156/4, 710, 1157/1, 1126/1, 744/9, 744/3, 744/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.01.2023r.
Adres  obiektu:  Roztoka Wielka - dz. nr 153/1, 194, 151
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.01.2023r.
Adres  obiektu: Jelna - dz. nr 230/5
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Rembiasz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 13.01.2023r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 389/3
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alicja Garwol
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 13.01.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 349/15, 351, 352/6, 352/11, Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 318/20, 318/22, 318/23, 318/24, 318/26, 318/27, 319/2, 320, 321, 324, 592
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Nawojowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.01.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 419/11
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Mirek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.01.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 59/1, 60/1, 61, 62/4, 101
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.01.2023r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 446/9,  446/11, 446/22, 446/10
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.01.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 170/4
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wanda Rymarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.01.2023r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 380/11, 380/9, 380/7, 380/10
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.01.2023r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 35/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Tobiasz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.01.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 172
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  wielorodzinnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Roland Tobiasz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.01.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 288/21
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Klóska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.01.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 288/20
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zuzanna Baran
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 16.01.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 672/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.01.2023r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 188/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mieczysław Dudczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.01.2023r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 188/7
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Dudczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.01.2023r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 156/16
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesława Baran
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.01.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 116/1, 179, 183/1, 183/4, 183/5, 183/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Nadia i Rafał Pasiut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.01.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 98
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna i Patryk Gadzina
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.01.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 284/3, 285/2, 286/4, 286/6, 286/7, 289/11, 289/12, 287/5, 288/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.01.2023r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 160/9, 156/11, 154/6, 150/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.01.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz nr 227/10, Chełmiec - dz nr 415/21, 415/1, 415/13, 415/14, 415/15, 415/16
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.01.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1865
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowo-produkcyjnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Schronika i Hotele PTTK "Karpaty" sp z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.01.2023r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 1435/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Robert Gurgul
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 19.01.2023r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 662/5, 662/11
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni Jawor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.01.2023r.
Adres  obiektu: Cyganowice - dz. nr 2983/10
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Daniel Zieliński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.01.2023r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 164/9, 165/14, 165/10
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.01.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 87/3
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Kojs
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.01.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 156
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Górczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.01.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.01.2023r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 138/4, 138/6, 138/7, 138/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.01.2023r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 845
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Golonka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.01.2023r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 620
Opis zgłaszanego obiektu:    instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Gajewski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.01.2023r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 122/22
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Szepeta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.01.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 166, 186, 208/2, 209, 212
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 24.01.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 580/3
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Gładysz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 24.01.2023r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 349/11
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Jaworecka, Antoni Jaworecki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 24.01.2023r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 577/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Bucyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 24.01.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 119/12
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata i Rafał Lebda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34