Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu / VI kadencja / 2023

Dodanie nowej wiadomości
2023-09-21 13:23:35
Małgorzata Horowska
Data rozpoczęcia:
21-09-2023
Tytuł:
Uchwała Nr 1841/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 września 2023 r.
Numer:
1841/2023
Krótki opis:
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego.
Treść:

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), w związku z Uchwałą Zarządu Powiatu Nowosądeckiego nr 1840/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego pn: „Zdrowe kości, zdrowe ciało - diagnostyka osteoporozy”, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do oceny merytorycznej ofert złożonych w konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego pn: \"Zdrowe kości, zdrowe ciało - diagnostyka osteoporozy\".

§ 2. Komisja konkursowa zostaje powołana w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Dorota Dobrowolska - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich;

2) Członek Komisji - Justyna Tokarczyk  - Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych;

3) Członek Komisji -  Bożena Mynarek -  Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Spotru;

4) Członek Komisji -  Beata Mikołajczyk - Dyrektor Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki:
uchwala_1841.pdf
Treść uchwały z załącznikiem
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34