Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu / VI kadencja / 2023

Dodanie nowej wiadomości
2023-09-21 13:24:52
Małgorzata Horowska
Data rozpoczęcia:
21-09-2023
Tytuł:
Uchwała Nr 1843/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 września 2023 r.
Numer:
1843/2023
Krótki opis:
w sprawie zamówienia publicznego nr PZD-ZAM.261.45.2023.WB.
Treść:

w sprawie zamówienia publicznego nr PZD-ZAM.261.45.2023.WB.

Na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605/ w związku z § 2 ust. 1 Uchwały Nr 1828/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uchwala się co następuje:

§ 1. W postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację drogi dojazdowej (wewnętrznej) do Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach, nr postępowania PZD-ZAM.261.45.2023.WB zatwierdza się wybór najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę: Pana Andrzeja Gamonia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą HYDROTECHNIKA Andrzej Gamoń, z siedzibą Łukowica 181, 34-606 Łukowica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki:
uchwala_1843.pdf
Treść uchwały
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34