Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2023 rok

Aktualizacja akapitu
2023-09-21 13:33:26
Agnieszka Matusik
Treść:

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1a oraz art.29 ust.3 pkt 3d ustawy Prawo budowlane 
 
                          


Data zgłoszenia: 21.07.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2466/2, 2402/17, 2487/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.07.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 14
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Górecki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 24.07.2023r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 21/12
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ryszard Laszkiewicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 24.07.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnic - dz. nr 579
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agata i Marek Garwol
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.07.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.07.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1603
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Bieniek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  07.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.07.2023r.
Adres  obiektu: Piwniczna - Zdrój - dz. nr 1263/14
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Teresa Włodarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  10.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 24.07.2023r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 117/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogusława Mikulec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.07.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 909/6, 908/1, 907/1, 906/1, 905/1, 941/1, 902/1, 901/1, 901/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci elektroenergetycznej NN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.07.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 203, 153
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci elektroenergetycznej NN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 25.07.2023r.
Adres  obiektu: Niskowa - dz. nr 783/2, 782/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 25.07.2023r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 599/10, 599/11, 599/12
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.07.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 75/8, 74/6, 74/8,  74/7, 74/4, 241/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.08.2023r.-umorzenie


Data zgłoszenia: 25.07.2023r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 637/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bartosz Dzwonek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 25.07.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 172/8, 172/9, 173/1, 379/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.07.2023r.
Adres  obiektu: Podrzecze - dz. nr 161/2, 171, 252
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.07.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 832
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci elektroenergetycznej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Dariusz Lasyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.07.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 580/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Kostecka 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.07.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.07.2023r.
Adres  obiektu: Łęka Siedlecka - dz. nr 241/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogumiła Pres 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  09.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  26.07.2023r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 518/1, 535, 553/9, 553/10, 553/6, 370/1, 626, 656, 660, 661, 663/19, 627, 628, 630/2, 663/14, 663/15, 630/4, 630/3, 670/1, 691, 703, 690
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.07.2023r.
Adres  obiektu: Czyrna - dz. nr 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  26.07.2023r.
Adres  obiektu: obr. 2 miasta Grybowa - dz. nr 339, 295, 340/1, 340/2, 341/3, 341/4, 342/2, 496
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 26.07.2023r.
Adres  obiektu: Łącko  - dz. nr 915
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przedszkola   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Faron 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 26.07.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1826
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Edward Dziorny  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  26.07.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa  - dz. nr 164/1, 164/3, 166/4, 1293, 167/16, 167/17, 1330
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 27.07.2023r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 366/66
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika i Wiesław Halaś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 27.07.2023r.
Adres  obiektu: Kamionka Mała - dz. nr 3058/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Rumin
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  10.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  27.07.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 134/3, 134/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Leszek Czaja
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.07.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 939/8
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Edyta Obrzud
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.07.2023r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 1362/1, 1362/2, 1363, 1364, 1365, 1354/1, 1353/1, 1352/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  27.07.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 264/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Witold Ogorzały
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 27.07.2023r.
Adres  obiektu: Krynica Słotwiny - dz. nr 192
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Bulanda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 27.07.2023r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 564/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jacek Gałysa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.07.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Wielka - dz. nr 121/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Leśniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.07.2023r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 756/5
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tadeusz Wąchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.07.2023r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 366/31, 366/59, 366/135, 366/136, 366/34, 532/17, 532/37, 532/36, 366/42, 366/130, 366/129, 366/83, 366/131, 881/7, 881/5, 366/133
Opis zgłaszanego obiektu:  budow oraz przebudowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   28.07.2023r.
Adres  obiektu: Krynica Zdrój - dz. nr 1109, 1108, 1118, 1114, 1117, 70, 49, 48/1, 48/2, 47/2, 47/6, 47/7, 41, 51, 52, 2493/1, 2493/2, 114, 115/4, 115/3, 121, 119/4, 124/2, 125/3, 126/2, 2493/3, 129/2, 132/3, 2493/4, 190, 183, 184, 199/2, 256, 254/3, 252/1, 250, 249, 246/2, 243, 229, 221/1, 222/1, 1451, 1453/4, 1002/2, 1908/5, 1908/9
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  28.07.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 744/8
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna i Andrzej Biedrawa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  28.07.2023r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 778/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisława Guzowska-Niepsuj
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:   28.07.2023r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 555/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa i Krzysztof Gruca
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  28.07.2023r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 320/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Krzak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  09.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  31.07.2023r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 668/14
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogusława i Tadeusz Frączek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.07.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 446/23
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria i Eugeniusz Wójtowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  31.07.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 568/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zygmunt Lelito
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.07.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 790
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janina i JerzyDąbrowscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  31.07.2023r.
Adres  obiektu: Wyskitna - dz. nr 201
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesław Mól
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.07.2023r.
Adres  obiektu: Wiola Marcinkowska - dz. nr 67/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marian Zwoliński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  01.08.2023r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 415/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Górowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  01.08.2023r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 326/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Kożuch
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  01.08.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 582/25
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Sobczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  01.08.2023r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 756/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Teresa Wąchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  11.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  01.08.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1526/7
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna Dąbrowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  02.08.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 270/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Ogórek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  02.08.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 860
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Borek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  02.08.2023r.
Adres  obiektu: Krynica Wieś - dz. nr 1703, 1296, 1702, 1703, 1710, Powroźnik - dz. nr 36
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: ZPHU "INEX" sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  03.08.2023r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 1002/7, 1002/8
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Głowacki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.08.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 1199/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Roman Luksa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.08.2023r.
Adres  obiektu: Zubrzyk - dz. nr 39/3, 251, 40, 42
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociagowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Masspol sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   03.08.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Wielka - dz. nr 155//9
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Wrona
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   03.08.2023r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 753/11
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Faron
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  03.08.2023r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1997, 1998, 2001, 2002, 3696/1, 2006, 2007, 2009/10, 2009/3, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 1891, 3704, 1876/1, 1876/2, 1877, 1878/1, 1878/3, 1878/4, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884/6, 1884/9, 1884/10, 1884/4, 1885/2, 1885/3, 1885/4, 1886/3, 1886/4, 1886/7, 1886/5, 1886/6, 3705/2, Powroźnik - dz. nr 624, 248/12, 248/4, 248/1, 235/2, 235/5, 235/4, 235/3, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 239/1, 239/4, 239/5, 239/7, 239/8, 240/6, 240/5, 240/3, 240/8, 241/7, 241/8, 241/5, 241/1, 241/2, 241/3, 253, 314, 313, 260/4, 260/3, 260/2, 256/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  03.08.2023r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 524
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Kowalski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.08.2023r.
Adres  obiektu: Lipie - dz. nr 150/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Basta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.08.2023r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 163/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mariusz i Ewelina Głód
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.08.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 215/8, 225, 323/1, 323/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Stary Sącz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   07.08.2023r.
Adres  obiektu: Kunów - dz. nr 194/5, 195/2, 197/1, 192/2,  660, 205/2, 204/2, 204/1, 202/1, 200, 199/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.08.2023r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 350/6, 351/4, 351/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   07.08.2023r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 678/3, 678/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.08.2023r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 431/1, 431/2, 431/8, 431/9
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   07.08.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Brzeziny - dz. nr 43/2, 43/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  07.08.2023r.
Adres  obiektu: Piorunka - dz. nr 112/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Kachniarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.08.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1646
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Klaudia Guzdecka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.08.2023r.
Adres  obiektu: Czerniec - dz. nr 231
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zbigniew Franczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  07.08.2023r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 143/13, 143/15
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Panczykowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   07.08.2023r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 315
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Gołyźniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.08.2023r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 70/6, 81, 71/1, 67/5, 66/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  07.08.2023r.
Adres  obiektu: Wyskitna - dz. nr 18/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Kolek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   07.08.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 853, 1301/2, 929, 848, 852, 849, 890, 905/1, 904/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:    07.08.2023r.
Adres  obiektu: Królowa Polska - dz. nr 231/6
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Jelito
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  08.08.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 241/2, 174, 129/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.08.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 48/2, 48/3,  48/4, 46/6, 46/2, 46/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.08.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 51, 1264,44/6, 44/5, 44/4, 44/2, 44/1, 41/5, 41/2, 41/6, 41/10, 41/7, 39/19, 27, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 16, 45, 48/1, 48/10, 48/2, 49/9
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   08.08.2023r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 644/4
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Kacper Klag
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.08.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 930/6, 904, 928/13, 928/11
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Poręba
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.08.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 644/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Jarząb
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   10.08.2023r.
Adres  obiektu: Piorunka - dz. nr 112/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lucyna Kachniarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.08.2023r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 1531/3, 1532/5, 1532/6, 1532/7, 1532/3, 1533, 1532/4, 1524, 1534
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z oo
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 553, 760/4, 809/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 336/14
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Nadleśnictwa
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Nadleśnictwo Stary Sącz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   11.08.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 642/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Dorula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Brzezzna - dz. nr 528/6
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Kożuch
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   11.08.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 525/2
Opis zgłaszanego obiektu:     instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Międlar
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 525/1
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Gasparski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  22.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 522
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Gasparski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 525/3
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zbigniew Zieliński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 1135, 1147/5, 1147/6, 1147/11, 1147/12, 1149/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Librantowa - dz. nr 346/14
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Librantowa - dz. nr 346/12
Opis zgłaszanego obiektu:    budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 212, 214/8, 214/7, 237, 477/2, 225/3, 225/4, 466/2, 241/5, 241/6, 241/9, 241/8, 241/15, 241/12, 241/14, 242, 465/4, 465/5, 243/1, 243/2, 464/1, 249/5, 249/6, 250/2, 250/3, 250/4, 465/2, 465/3, 244, 226/4, 226/1
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1756/2, 1757, 1758, 1796/1, 1796/2, 1795, 1789, 1790/4, 1790/10, 1790/8, 1790/6, 1785/2, 1785/1, 1784/3, 1784/6, 1786, 1787/6, 1787/4, 1787/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 911/10
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Wadowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Łęki - dz. nr 161
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Maciaś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  11.08.2023r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 180/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Prusak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   11.08.2023r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 45, 46/1, 53/3, 54/2, 54/4, 54/5, 163/5, 174/4, Miłkowa - dz. nr 222/3, 222/7, 224, 277/1, 278/3, 278/6, 280/1, 281, 293
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Korzenna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  14.08.2023r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 404/19
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Magdalena Bieryt
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.08.2023r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 327/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimierz Lorek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.08.2023r.
Adres  obiektu: Podole Górowa - dz. nr 362/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Hajduk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.08.2023r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dfz. nr 1170/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agata i Jan Czajka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  16.08.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 903/10
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Rdzawska, Stanisław Rdzawski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   16.08.2023r.
Adres  obiektu: Zubrzyk - dz. nr 182, 190, 125, 184, 126, 131
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: MASSPOL sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  16.08.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1378, 4251/7
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Ligara
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.08.2023r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 31/2
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Bojarska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   17.08.2023r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 673/5, 673/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  18.08.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 7/1, 6/4, 6/7, 6/1, 5, 14, 22/9, 22/5, 22/8, 22/7, 22/6, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 1, 17, 21, 23/21, 24/1
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej ś/c   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  18.08.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 59/11,  59/13, 58/18, 58/1, 58/2, 58/3, 57/8, 57/9, 57/15
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:    18.08.2023r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 615/5
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimierz Wilk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  18.08.2023r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 252, 253, 255/2, 255/3, 257, 258/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  18.08.2023r.
Adres  obiektu: Polna - dz. nr 431
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Obrzut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 21.08.2023r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 187/11, 187/15, 187/14
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.08.2023r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 158/1, 159, 161/4, 161/5, 161/7, 162, 164, 165, 166, 167, 168/5, 168/6, 168/7, 168/3, 168/4, 169/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.08.2023r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 1513/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mariusz Witek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 21.08.2023r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 271/7, 271/9, 265, 281, 283, 285, 287, 2386, 2387, 2392, 468
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c   
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.08.2023r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 2052/2, 2052/1, 2051/2
Opis zgłaszanego obiektu:   budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 21.08.2023r.
Adres  obiektu: Klimkówka - dz. nr 13/5, 13/8, 13/9, 13/10, 13/12
Opis zgłaszanego obiektu:  rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Klaudia i Marcin Zielińscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 22.08.2023r.
Adres  obiektu: Michalczowa - dz. nr 281/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jolanta i Tomasz Augustyńscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.08.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 97/9, 97/18, 97/19, 98/2, 98/5, 98/7, 98/9, 98/10
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.08.2023r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr  613/9, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 803/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.08.2023r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 809/1, 809/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Iwona Wolak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.08.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 581/4, 582/16, 582/19, 582/22, 582/23
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c  
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.08.2023r.
Adres  obiektu: Podrzecze - dz. nr 160/1, 183/4, 183/6, 184/2, 226/1, 226/2, 227
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.08.2023r.  
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 633/5, 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 635, 636/4, 636/5, 725/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.08.2023r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 1376
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ireneusz Kogut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.08.2023r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 954/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Gołyźniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 23.08.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 895/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Marzena Pachut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.08.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1533/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Janowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 23.08.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1500
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Jasiurkowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.08.2023r.
Adres  obiektu:  Łącko - dz. nr 1572/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Ochoda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.08.2023r.
Adres  obiektu:  Łącko - dz. nr 911/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Wadowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 23.08.2023r.
Adres  obiektu:  Łącko - dz. nr 769
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Nosal
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.08.2023r.
Adres  obiektu: Niecew - dz. nr 46, 59/3, Lipnica Wielka - dz. nr 54, 110, 111/1, 158/4, 158/5, 158/8, 158/9, 158/47, 158/54, 158/58, 158/59, 158/63, 158/64, 159, 163/2, 174, 216, 245/3, 247/1, 252, 253, 259, 260/6, 260/8 261, 267/7, 284/1, 284/2, 286/2, 290/1, 290/2, 309/1, 313/3, 316/10, 316/4, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6, 321/1, 322/2, 323, 325, 326/1, 326/2, 340, 352/1, 3522, 352/3, 353/2, 361, 362, 367, 368/1, 368/2, 374, 375/11, 387/1, 387/2, 388/2, 388/9, 388/18, 388/20, 388/21, 390, 400/5, 400/11, 401, 498/1, 499, 529, 540/3, 341/2, 553/1, 554, 556, 730/4, 732/2, 732/3, 732/4, 733, 737/1, 761, 764/5, 764/6, 765, 769/6, 769/5, 770/5, 770/6, 770/7, 775, 776, 780/4, 780/5, 780/6, 781/1, 781/3, 781/4, 784/2, 785/1, 785/2, 804/2, 804/3, 804/4, 804/7, 812, 815, 817/3, 833/2, 836, 839, 846/1, 847, 851/6, 853, 857/9, 861, 862/2, 862/1, 863/2, 863/1, 864/3, 864/6, 864/7, 864/8, 867/1, 868, 872/1, 1098, 873/8, 874, 878/2, 878/4, 878/5, 878/6, 883/1, 883/2, 883/8, 960/2, 961, 971, 972/1, 972/2, 973, 974/2, 974/3, 974/4, 975/4, 978, 983, 984/3, 984/4, 984/5, 984/6, 984/7, 986, 988, 1002, 1015/1, 1018, 1020, 1038, 1047, 1052, 1053/2, 1067/5, 1068, 1069, 1085/2, 1085/4, 1085/7, 1085/8, 1085/9, 1092/1, 1092/2, 1082
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sadeckie Wodociągi sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.08.2023r.
Adres  obiektu: Gródek nad Dunajcem - dz. nr 252/4, 252/17, 66/6, 66/3, 66/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24.08.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 90/14, 249/3, 90/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  24.08.2023r.
Adres  obiektu: Posadowa Mogilska - dz. nr 288/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka Filip
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24.08.2023r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 613
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.08.2023r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 976/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:Agata Gryzło
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  25.08.2023r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 75/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Paluch 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.08.2023r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 375/12
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Justyna Sieradzka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  25.08.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 102/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Iwona Sus
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  25.08.2023r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 515, 544/3, 545/1, 545/3, 545/5, 547/5, 549/1, 550, 552/1, 552/2, 552/3, 552/4, 552/5, Łosie - dz. nr 1/1, 1/2, 1/4, 2, 3/3, 6, 7/1, 7/2, 7/7, 8/2, 10, 11/1, 11/5, 11/6, 11/7, 14/6, 14/17, 14/18, 15/1, 15/2, 16/3, 16/7, 16/12, 18, 19/2, 20, 25/2, 25/7, 25/10, 26/3, 33/1, 34/2, 35/2, 35/3, 36/2, 37/3, 37/5, 37/7, 37/9, 37/10, 37/11, 37/13, 37/17, 37/18, 38/6, 38/9, 38/10, 38/12, 38/14, 38/16, 43/1, 43/2, 44/1, 45, 51, 53, 54/1, 54/3, 54/7, 54/8, 54/10, 54/11, 55/9, 55/10, 56/2, 56/3, 57/4, 57/5, 59/9, 60, 63/1, 63/2, 64/3, 64/4, 64/5, 72/2, 74/6, 47/8, 74/14, 78/2, 78/5, 78/6, 78/9, 79/1, 79/2, 79/3, 80/6, 80/11, 80/12, 81/2, 81/4, 81/7, 81/8, 81/9, 81/13, 83/1, 83/5, 83/7, 84/5, 84/6, 85/12, 87/1, 87/2, 89/1, 89/6, 90/2, 90/6, 90/9, 90/10, 90/16, 90/18, 91/22 92, 93/3, 93/4, 93/6, 116/1, 116/2
Opis zgłaszanego obiektu:budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łabowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.08.2023r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 900/4, 900/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata i Krzysztof Polańscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.08.2023r.
Adres  obiektu: obr. 4 miasta Grybowa - dz. nr 975/1, 976/5, 976/7, 976/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.08.2023r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 184, 185/3, 185/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.08.2023r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 440/8
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzna Goj-Polańska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.08.2023r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 273/11, 273/12
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Pałka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.08.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 257/5 
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Opoka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 28.08.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 244/3, 347/1, 537/7, 537/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 28.08.2023r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 31/1, 31/2, 280
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 30.08.2023r.
Adres  obiektu: Świdnik - dz. nr 220/3
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Długopolski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 30.08.2023r.
Adres  obiektu: Łyczanka - dz . nr 268/12, 267/2, 29/1, 257/6, 257/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 30.08.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 270/2
Opis zgłaszanego obiektu:  wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Ogórek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 30.08.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 270/2
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urszula Łyczewska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 31.08.2023r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 377/4
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Owsianka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 31.08.2023r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 415/1, 416, 417, 340, 439, 437, 490, 731, 818/3, 1326/3, 1400, 1777, 177/1, 418/1, 419/1, 329, 330/3, 330/5, 331, 332/2, 332/4, 327/2, 352/1, 327/1, 327/3, 325/3, 326/6, 324/1, 325/2, 326/3, 326/2, 431, 480, 281, 271/8, 271/7, 2397, 2392, 271/9, 271/10, 278/5, 278/6, 278/4, 279, 271/11, 271/1, 2341, 265, 271/5, 272, 2342, 274/1, 434, 441/1, 441/4, 438, 441/5, 437, 466, 448, 443, 444, 447, 445/2, 479/1, 479/2, 446, 479/3, 481, 556, 554, 559, 560, 561, 566, 483, 2400, 2402, 2401, 480, 577/3, 575, 576/1, 582/1, 656/1, 2315, 2314, 568/2, 590, 568/4, 582/1, 655/4, 657/1, 658/1, 662, 658/2, 665, 735/1, 661/1, 741/1, 741/2, 664, 737, 738, 660, 740, 754, 753/1, 744/3, 2404, 1045, 2405, 750/1, 751/1, 752/1, 817/3, 818/3, 2408, 823/3, 823/4, 817/4, 826/1, 825, 746/1, 748/1, 2406, 2407, 830, 831/1, 829/2, 832, 833/81, 837, 836, 835/2, 943/1, 928/1, 929/4, 932/5, 931/1, 910/1, 850, 849/2, 1045, 849/1, 933, 844, 944/7, 2300/4, 2300/3, 2300/2, 834/2, 834/3, 943/2, 944/2, 944/3, 940/2, 946, 947/2, 947/1, 948/7, 948/5, 1016/1, 1114, 1110, 1105, 1107/2, 1107/1, 1109/8, 1111, 1109/7, 1196/3, 1196/1, 1283, 1202/4, 1200/2, 1197, 1201, 1196/3, 1198/2, 1199/2. 1273/8, 1270, 1272, 1271, 1280/1, 1269/2, 1273/8, 1278, 1277/3, 1276/4, 1277/4, 1279/10, 1279/9, 1279/6, 1279/7, 1279/8, 1279/1, 1311/1, 1279/11, 1279/4, 1262, 1261/2, 1280/1, 1260/1, 1307/2, 1282/7, 1282/8, 1282/6, 1282/5, 1284/1, 1284/4, 1284/7, 1285, 1286/1, 1289., 1290, 2139, 2299/1, 2299/2, 2298, 2297, 1297, 2269/1, 1322/1, 1322/2, 2325, 1311/3, 1299, 1316, 1315/8, 2440, 1320, 1324/4, 1341/2, 1339, 1336, 1341/1, 1325/2, 1342/3, 1342/2, 1331, 1332, 1326/6, 1327, 2438, 1330, 1348, 1349/1, 1349/11, 1349/10, 1349/9, 1352/2, 1353, 1352/5, 1352/4, 1349/8, 1368/1, 1380/2, 1391/2, 1379, 1376, 1375, 1401, 1374, 1402, 1373, 1372, 1405, 1407, 1408, 1409, 1410/1, 1406/1, 1399/1, 1399/2, 1396, 1398, 1393/4, 1375, 1374, 1420/5, 1406/2, 1420/4, 1420/2, 1420/1, 1418/4, 1418/5, 1416/1, 2327, 1419/1, 1443/2, 1442/1, 1441, 1443/4, 1437/1, 1457/4, 1457/3, 1457/8, 2437, 1426/2, 1491/1, 1460, 1490/2, 1448/1, 1417, 1447/6, 2473, 1490/1, 1495, 1497, 1518, 1517, 1491/1, 1514, 1512/4, 1513/2, 1522/2, 1522/1, 1521/2, 1519, 1520, 1562, 1577/3, 1571/2, 1561/4, 1548/1, 1568/3, 1563/1, 1569/2, 1569/1, 1568/6, 1572, 1567/2, 1568/5, 1567/1, 1661/1, 1653, 1618, 1657, 1658, 1661/1, 1660/1, 1669/8, 1665/1, 1666, 1668, 1669/1, 1670/5, 1679, 1680, 1678/1, 1671/5, 1685/4, 1685/3, 1685/2, 1685/1, 1671/4, 1686, 1669/11, 1669/4, 1669/10, 2331, 1691, 1692/1, 1696/1, ,1503/1, 435/1, 430/1, 1702/3, 1700/3, 1702/2, 1700/4, 429/1, 428/3, 425/3, 424/4, 1781, 1780, 2357, 1699/5, 2313, 1774, 2358, 1699/7, 1699/9, 1782, 1781, 1780, 1774, 273/3, 1706/2, 1672, 1675, 1677, 1638/3, 1655, 1670/6, 1525, 1346/2, 1326/5, 1326/1, 1109/9, 948/6, 841/1, 743, 578, 1565/6, 2403, 526/1, 1794/4, 1791, 1788, 1786, 1787, 1805 oraz Biała Nizna - dz. nr 1969/2 i 1971
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 31.08.2023r.
Adres  obiektu:  Mystków - dz. nr 314/6, 314/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 31.08.2023r.
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 1016/3, 1016/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 31.08.2023r.
Adres  obiektu: Kamionka Mała - dz. nr 3023/1, 3024/4, 3024/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 31.08.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 206/7, 205/1, 209, 214/1, 213/3, 214/4, 213/2, 426
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji santarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 31.08.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 398/8
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Sromek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 31.08.2023r.
Adres  obiektu: Bartkowa - Posadowa - dz. nr 183/3
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Krężelewska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 01.09.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 580/10
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Klaudiusz Stojda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  01.09.2023r.
Adres  obiektu: Librantowa - dz. nr 401/6
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Chramęga
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  01.09.2023r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 691
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Bochenek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  01.09.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 87/3, 86/2, 86/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  01.09.2023r.
Adres  obiektu: Łacko - dz. nr 1572/2
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Ochoda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  01.09.2023r.
Adres  obiektu:  Łącko - dz. nr 819/2, 819/6
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Bieryt
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.09.2023r.
Adres  obiektu: Lącko - dz. nr 1501
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Rosiek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.09.2023r.
Adres  obiektu:  Łącko - dz. nr 1819
Opis zgłaszanego obiektu: wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Arendarczyk-Pacholarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.09.2023r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 404/11, 404/12, 404/13, 404/19
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.09.2023r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 250/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa i Jan Gołyźniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.09.2023r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 611/4, 611/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 04.09.2023r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 65/2, 62/3, 62/2, 61/1, 45/1, 45/2, 44/4, 64
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.09.2023r.
Adres  obiektu: Klęczany - dz. nr 1/24
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Bałuszyńska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 04.09.2023r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 2008/1, 2008/10, 1821, 1836, 1848, 1858/1, 1858/2, 1857/5, 1857/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.09.2023r.
Adres  obiektu: Łacko -dz. nr 767/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wojciech Łagos
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 05.09.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 2062
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Trembecki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 05.09.2023r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 189
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Hajduk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 05.09.2023r.
Adres  obiektu: Polany - dz. nr 250/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Witek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  05.09.2023r.
Adres  obiektu: Muszynka - dz. nr 43/1, 43/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Tyc
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.09.2023r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 317
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dawid Gałysa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.09.2023r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 327/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Golonka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  05.09.2023r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 319/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata Gałysa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.09.2023r.
Adres  obiektu: Polna - dz. nr 65/2, 64/5, 64/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   05.09.2023r.
Adres  obiektu: Kunów - dz. nr 84/2, 94/7, 94/4, 94/5, 97/1, 97/3, 94/9, 95/1, 650, 245/2, 245/1, 246/3, 241/3, 241/2
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Chełmiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.09.2023r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 95/1, 95/5,   95/6, 99, 100, 195, 101/3, 101/5
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.09.2023r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 155/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Szkaradek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 06.09.2023r.
Adres  obiektu: Stróze - dz. nr 705
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata i Marek Tabiś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.09.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 704
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata i Bartłomiej Jędrusik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.09.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 815
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni święs
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  06.09.2023r.
Adres  obiektu: Stróze - dz. nr 860
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna i Feliks Gryzło
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.09.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 863
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Dybiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 06.09.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 634/8
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zbigniew Król
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 06.09.2023r.
Adres  obiektu: Gostwica - dz. nr 1106/1, Stadła - dz. nr 204, 188/6,  189/7, 190/19
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Natalia Gargas
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.09.2023r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 261, 313, 314, 256/1, 256/2, 262
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.09.2023r.
Adres  obiektu: Królowa Polska - dz. nr 250/1, 250/4, 460/1, 460/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.09.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 679/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maciej Plata
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.09.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 32/2, 27, 65/4, 64, 65/3, 65/2, 65/1, 66/8, 66/12, 66/4, 66/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Gargas
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  07.09.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 8/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bartłomiej Damasiewicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 08.09.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 537/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Garaś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.09.2023r.
Adres  obiektu: Krynica Zdrój - dz. nr 1908/9, 1914, 2278/6, 2276/5, 1915/3, 1916, 2274/4, 1921/2, 1921/1, 
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.09.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 257/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lidia i Roman Gonciarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.09.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 235/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Kotlarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.09.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 135
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Helena i Adam Jawor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.09.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 136
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Gonciarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.09.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 730, 756/3, 756/1, 756/2, 758
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 11.09.2023r.
Adres  obiektu: Binczarowa - 2, 85, 127, 157/4, 158, 160/3, 160/7, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 162/8, 162/9, 162/16, 162/17, 162/19, 163, 164/1, 164/3, 164/5, 164/9, 164/10, 164/11, 165/1, 165/6, 165/7, 165/8, 165/15, 165/16, 165/17, 165/18, 165/20, 165/25, 166, 167/2, 167/3, 167/4, 168/1, 168/2, 168/5, 168/6, 168/7, 169/1, 171/3, 171/4, 171/5, 172/4, 173/2, 173/4, 173/5, 173/6, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182/2, 182/4, 182/5, 182/6, 183, 184/4, 184/5, 185/1, 185/3, 185/4, 186, 187, 188/1, 188/2, 189, 190/1, 190/3, 190/4, 191/1, 192/2, 193, 194, 225, 312, 313/1, 330/5, 331/2, 331/4, 332/1, 333, 334/1, 335, 336, 338/2, 338/3, 338/4, 339, 341/2, 343, 344/3, 344/4, 344/5, 344/6, 345, 346/2, 347/1, 347/3, 347/4, 348, 349, 350/3, 351/2, 351/3, 352, 353/1, 353/4, 353/5, 354, 355/1, 356/1, 356/2, 356/3, 356/4, 356/6, 356/8, 356/14, 356/15, 356/18, 356/19, 356/20, 356/21, 356/22, 356/23, 357/9, 366/1, 366/2, 367/1, 367/4, 367/5, 368/2, 368/3, 368/4, 369/3, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 370/12, 370/14, 371/1, 371/4, 371/5, 372/1, 372/6, 372/7, 372/9, 372/13, 372/14, 373/3, 373/4, 374, 376/1, 376/2, 377, 379/4, 379/5, 380/1, 380/2, 380/4, 381/1, 381/2, 382, 383/1, 383/2, 395, 401/2, 404/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 11.09.2023r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 91/16, 91/5, 92/3, 92/2, 334/1, 92/4, 92/5, 91/2, 91/7, 88/2, 88/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 11.09.2023r.
Adres  obiektu: Długołeka Świerkla - dz. nr 21, 587
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.09.2023r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 261/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna i Michał Janisz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 12.09.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Brzeziny - dz. nr 93
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agata Woźniak, Katarztyna Woźniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.09.2023r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 480
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Bulanda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  12.09.2023r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 1002/7, 1002/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.09.2023r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 158/10
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata i Grzegorz Górka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.09.2023r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 207
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Słaby
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 13.09.2023r.
Adres  obiektu: Podole-Górowa - dz. nr 390/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Jasińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.09.2023r.
Adres  obiektu: Bartkowa-Posadowa - dz. nr 412/2, 419/20, 400/22, 400/21, 403/26, 403/25
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: SUNJACHT sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.09.2023r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 402/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Budaj
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.09.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 270/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Opałka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.09.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 270/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Opałka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.09.2023r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 811/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Koszkul
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.09.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 679
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz Berowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 14.09.2023r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1283/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Bocheński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 14.09.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 135/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Cebula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 14.09.2023r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 205/6, 205/8, 205/5, 204/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 14.09.2023r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 577/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agata Kurcz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 14.09.2023r.
Adres  obiektu: Krynica - Zdrój - dz. nr 55
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Czesław Semla
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.09.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 15.09.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 719/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ryszard Śmietana
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.09.2023r.
Adres  obiektu: Podrzecze - dz. nr 182/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata i Przemysław Kumor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.09.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 636/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Cisowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.09.2023r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 438/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogdan Majerski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.09.2023r.
Adres  obiektu: Piwniczna - Zdrój - dz. nr 2915/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Skowroński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.09.2023r.
Adres  obiektu: Krynica Zdrój - dz. nr 325, 380/2, 327, 378/3, 137/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.09.2023r.
Adres  obiektu: Gostwica - dz. nr 826/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sławomir Matyaszek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.09.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 487/1, 487/3, 488, 490, 492, 493
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.09.2023r.
Adres  obiektu: Jasienna -  dz. nr 564/2, 656, 573/5, 573/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34