Ewidencja gruntów i budynków

 

Komórka prowądzaca:

Wydział Geodezji  - Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 100 z 2000 r., poz. 1086 z póź. zm.)

Opis:

Ewidencja gruntów i budynków zawiera zbiór informacji o:
- gruntach (położeniu, granicach, powierzchni, rodzaju użytków gruntowych i klas gleboznawczych, oznaczeniu ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości w skład której wchodzą grunty),
- ich właścicielach (osobach fizycznych i prawnych) oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, miejscu ich zamieszkania lub ich siedziby.

Udostępnienie:

Na ogólnych warunkach dostępu do informacji publicznej.

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:06
data ostatniej modyfikacji: 2016-11-08 | 14:58