Rejestr ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Komórka prowądzaca:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Podstawa prawna:

Art 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( tj. Dz. U. Z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Opis:

Rejestr zawiera następujące informacje: ewidencje szkół i placówek niepublicznych.

Udostępnienie:

Na ogółnych zasadach o dostępie do informacji publicznej. Osoba odpowiedzialna za udostępnienie infrmacji:

Renata Mróz, pokój: 314, tel. 018 41 41 814

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:08
data ostatniej modyfikacji: 2016-11-08 | 15:37