Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

 

Komórka prowadząca:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa-Referat Rolnictwa i Leśnictwa

Podstawa prawna:

art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (teks jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750 z późn. zm.).§18 Rozporządzenie. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz.1559)

Opis:

Rejestr zawiera następujące informacje: rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Udostępnienie:

Na ogólnych warunkach dostępu do informacji publicznej. Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji:

pokój: 120, tel. 018 41 41 620

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:11
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-10 | 11:00