Rejestr Zarządzeń Starosty Nowosądeckiego

 

Komórka prowadząca:

Biuro Rady i Zarządu

Podstawa prawna:

§21 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.

Opis:

Rejestr zawiera następujące informacje: zarządzenia wydawane przez Starostę Nowosądeckiego

Udostępnienie:

Na ogólnych warunkach dostępu do informacji publicznej. Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji:

Monika Dziedzina, pokój: 204, tel. 018 41 41 704

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:14
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-09 | 16:00