Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE

Komórka prowadząca:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa-Referat Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:

art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)

Opis:

Rejestr zawiera następujące informację: m.in. o zwierzętach prawnie chronionych (nazwa gatunku w języku polskim i łacińskim), źródło pochodzenia i cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli.

Udostępnienie:

Na ogólnych warunkach dostępu do informacji publicznej. Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji:

Marta Wiatr, pokój: 117, tel. 018 41 41 617

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:15
data ostatniej modyfikacji: 2023-09-28 | 13:00