Biuro Obsługi Teleinformatycznej

Dyrektor Wydziału: Adam Zaremba

Kompetencje i zadania:
 Do podstawowych zadań wydziału należy:

Do podstawowych zadań Biura należy:

 1. koordynacja działań z zakresu informatyzacji Starostwa oraz ochrony programów użytkowych,
 2. opracowanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji Starostwa,
 3. zarządzanie technologiami informatycznymi,
 4. bieżąca obsługa systemów informatycznych,
 5. utrzymanie i obsługa techniczna infrastruktury informatycznej Starostwa,
 6. administrowanie sieciami teleinformatycznymi,
 7. administrowanie dostępem do zbiorów danych w systemach informatycznych,
 8. administrowanie programami komputerowymi,
 9. rozwój systemów informatycznych,
 10. wdrażanie postępu technicznego w zakresie informatyzacji Starostwa,
 11. prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej w Starostwie,
 12. aktualizacja oprogramowania,
 13. archiwizowanie danych,
 14. weryfikacja i opiniowanie zakupów sprzętu komputerowego, materiałów komputerowych i oprogramowania dla Starostwa,
 15. zarządzanie licencjami programów komputerowych,
 16. przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi komputera, Bezpieczeństwa Sieci Teleinformatycznych i obsługi programów,
 17. zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych, przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie,
 18. nadzór informatyczny nad stronami internetowymi,
 19. nadzór informatyczny nad Portalami specjalistycznymi,
 20. prowadzenie ewidencji materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w Starostwie,
 21. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego w Starostwie,
 22. inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami wydziału.

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-03-06 | 14:00
data ostatniej modyfikacji: 2017-06-02 | 10:28