Wybory 2018

POSTANOWIENIE NR 200/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I z dnia 16 czerwca 2023 r.

 w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Nowosądeckiego

POSTANOWIENIE NR 199/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I z dnia 16 czerwca 2023 r.

 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Nowosądeckiego

POSTANOWIENIE NR 58/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

POSTANOWIENIE NR 57/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU I z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

Postanowienie 626/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I

z dnia 25 października 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

Pliki do pobrania

Postanowienie 621/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I

z dnia 21 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Pliki do pobrania

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezyden

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa małopolskiego

Pliki do pobrania

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego

Pliki do pobrania

Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Nowosądeckiego Okręg nr 6

Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Nowosądeckiego Okręg nr 6

Pliki do pobrania

  • Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Nowosądeckiego Okręg nr 6

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Nowosądeckiego sporządzony dnia 23 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nowym Sączu.

Pliki do pobrania

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 7

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 7, utworzonym dla wyboru Rady
Powiatu Nowosądeckiego sporządzone dnia 23 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nowym
Sączu.

Pliki do pobrania

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 6

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Rady
Powiatu Nowosądeckiego sporządzone dnia 23 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nowym
Sączu.

Pliki do pobrania

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 5

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 5, utworzonym dla wyboru Rady
Powiatu Nowosądeckiego sporządzone dnia 23 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nowym
Sączu.

Pliki do pobrania

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4, utworzonym dla wyboru Rady
Powiatu Nowosądeckiego sporządzone dnia 23 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nowym
Sączu.

Pliki do pobrania

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 3

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3, utworzonym dla wyboru Rady
Powiatu Nowosądeckiego sporządzone dnia 23 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nowym
Sączu.

Pliki do pobrania

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 2

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2, utworzonym dla wyboru Rady
Powiatu Nowosądeckiego sporządzone dnia 23 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nowym
Sączu.

Pliki do pobrania

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 1

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1, utworzonym dla wyboru Rady
Powiatu Nowosądeckiego sporządzone dnia 23 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Nowym
Sączu.

Pliki do pobrania

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU NOWOSĄDECKIEGO, Okręg nr 6

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU NOWOSĄDECKIEGO, Okręg nr 6
w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego, sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową
Komisję Wyborczą w Nowym Sączu.

Pliki do pobrania

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 1 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Nowosądeckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pliki do pobrania

Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu

Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu

Pliki do pobrania

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenieWojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranychdo rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego
oraz do SejmikuWojewództwa Małopolskiego

Pliki do pobrania

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO z dnia 17 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości podziału Powiatu Nowosądeckiego na okregi wyborcze.

Pliki do pobrania

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pliki do pobrania

Informacja dotycząca pełnienia dyżuru Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu w dniach 20-21 października 2018 r.

Informacja dotycząca pełnienia dyżuru Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu w dniach 20-21 października 2018 r.

Pliki do pobrania

Obwieszczenie

data publikacji: 2020-09-23 | 13:10
data ostatniej modyfikacji: 2023-06-16 | 15:29