2015 rok


Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane


 
Data zgłoszenia  Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Adres  obiektu      Opis zgłaszanego obiektu     Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu
01.07.2015r. Gmina Łabowa 

 

 

Łabowa – dz. nr 43, 40/17, 40/25, 40/26, 414/1, 420, 421/4, 421/5, 421/6, 424/4, 424/5, 424/6, 424/8, 424/9, 425, 426, 432/3 i 432/9

rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami    31.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
03.07.2015r.

Barbara i Andrzej Tokarczyk

Przysietnica – dz. nr 290/3

rozbudowa budynku mieszkalnego o drugi lokal mieszkalny wraz z infrastrukturą techniczną

  27.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
03.07.2015r.

Jarosław Górka

Chomranice – dz. nr 138

budowa budynku mieszkalnego

  20.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
03.07.2015r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu

Marcinkowice

budowa sieci kanalizacji sanitarnej

  05.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
06.07.2015r. Aneta Hełmecka Łyczana - dz.nr 202 rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    29.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.07.2015r. Małgorzata i Rafał Leśniak Trzetrzewina - dz. nr 845/3 budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną   27.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.07.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Dąbrowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej   27.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.07.2015r. Sylwia i Kazimierz Bagniccy Rytro - dz. nr 37/1 rozbudowa budynku mieszkalnego   04.08.2015r. - decyzja sprzeciwu
10.07.2015r. Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 1429/5, 1429/14, 1429/15 i 1431/9 budowa kanalizacji sanitarnej    24.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.07.2015r. Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Królowa Górna - dz. nr 922/4 i 483/3 budowa kanalizacji sanitarnej    29.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
15.07.2015r. Gmina Grybów Ptaszkowa rozbudowa sieci oświetlenia tras biegowych wraz z siecią  wodociągową   29.07.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
16.07.2015r. Gmina Łącko Wola Kosnowa budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego    06.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
16.07.2015r. Gmina Łącko Łącko budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego    06.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
16.07.2015r. Tauron Dystrybucja S.A. Krynica-Wieś budowa linii elektroenergetycznej zasilającej budynek mieszkalny    27.07.2015r. - decyzja sprzeciwu
17.07.2015r. Tomasz Cebula Łęki - dz. nr 341/1 budowa budynku mieszkalnego z infrastrukturą techniczną    27.07.2015r. - decyzja sprzeciwu
20.07.2015r. Karolina i Jakub Robel Kamianna - dz. nr 45/4 rozbudowa budynku mieszkalnego    29.07.2015r. - decyzja sprzeciwu
 24.07.2015r.  Tauron Dystrybucja S.A. Zabrzeż  budowa sieci napowietrznej SN z przyłączem    07.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
 24.07.2015r. Iwona i Adam Krępa Krynica-Wieś - dz. nr 402/2 budowa budynku mieszkalnego    20.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
 24.07.2015r. Magdalena Moń-Tojka i Łukasz Tojka Piwniczna-Zdrój - dz. nr 4265/3 i 4265/5 budowa budynku mieszkalnego    25.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
 24.07.2015r. Karolina Kaniewska Szczawnik - dz. nr 323/3, 338/6 i 434/1 budowa budynku mieszkalnego    04.08.2015r. - decyzja sprzeciwu
27.07.2015r. Edward Sulicz Marcinkowice - dz. nr 141/6 budowa budynku mieszkalnego    24.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
29.07.2015r. Marcin Bogaczyk Piwniczna-Zdrój - dz. nr 2504/3 i 6056/5 budowa budynku mieszkalnego    20.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
30.07.2015r. Robert Smoter Tylicz budowa sieci telekomunikacyjnej    05.10.2015r. - decyzja sprzeciwu
03.08.2015r. Maria i Marian Hasior Krasne Potockie - dz. nr 169/1 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego   17.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
05.08.2015r. Jolanta Faron Muszyna - dz. nr 1932/1 budowa budynku mieszkalnego z urządzeniami budowlanymi   10.08.2015r. - decyzja sprzeciwu
07.08.2015r. Anna Zwolińska-Wieczorek
Andrzej Wieczorek
Wola Marcinkowska - dz. nr 67/4 budowa budynku mieszkalnego z urządzeniami budowlanymi   20.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.08.2015r. Marcin Grzegorz Ziemnik, Trzetrzewina - dz. nr 299/3 i 299/4 budowa sieci elektroenergetycznej nn    01.09.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
17.08.2015r. Tauron Dystrybucja S.A. Muszyna - dz. nr 1386/4, 1362/1, 1308/8,1308/17, 3642/3, 1348/1, 3643/2, 3643/3, 1336/1 budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nn    01.09.2015r. - decyzja sprzeciwu
18.08.2015r. Joanna i Wojciech Gargaś Brzezna - dz. nr 537/2 budowa budynku mieszkalnego z urządzeniami budowlanymi    26.08.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
18.08.2015r. Małgorzata i Wojciech Gal Mochnaczka Wyżna - dz. nr 81 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego    27.08.2015r. - decyzja sprzeciwu
21.08.2015r. Waldemar Piekarski Rdziostów - dz. nr 19/1, 22/1, 32/1, 32/2, 32/4, 32/5 budowa sieci wodociągowej z przyłączami    14.10.2015r. - decyzja sprzeciwu
24.08.2015r. Gabriela Obrębska Florynka - dz. nr 353/4 rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego    15.09.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
27.08.2015r. Karolina i Wojciech Gądek Rytro - dz. nr 926/2 budowa budynku mieszkalnego    19.10.2015r. - decyzja sprzeciwu 
28.08.2015r. Dunajec Sp. z o.o. Bartkowa Posadowa - dz. nr 521/1 i 521/3 budowa sieci kanalizacyjnej     13.10.2015r. - decyzja sprzeciwu
28.08.2015r. Małgorzata Bocheńska Librantowa - dz. nr 475/9 budowa budynku mieszkalnego    06.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
01.09.2015r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Powroźnik - dz. nr 398, 399, 393/5, 400, 438/21, 439/3, 430 i inne budowa sieci elektroenergetycznej nn do oświetlenia traktu pieszo-jezdnego     20.10.2015r. - decyzja sprzeciwu
03.09.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - dz. nr 224/4, 223/7, 222/4, 221/9 rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami    22.09.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
03.09.2015r. Karolina i Jakub Robel Kamianna - dz. nr 45/4 rozbudowa budynku mieszkalnego   30.10.2015r. - decyzja sprzeciwu 
07.09.2015r. Marcin Ziemnik Trzetrzewina - dz. nr 299/3 budowa budynku mieszkalnego   29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
08.09.2015r. Mariusz Garwol
Natalia Garwol
Przysietnica - dz. nr 179/9 budowa budynku mieszkalnego    25.09.2015r. - decyzja sprzeciwu
09.09.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Kunów - dz. nr 50/3, 49/4, 643 i 21 rozbudowa sieci wodociągowej   29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
10.09.2015r. Robert Wolak Muszynka - dz. nr 200/3 budowa budynku mieszkalnego    01.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
18.09.2015r. Gmina Nawojowa Nawojowa budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nawojowa-Podkamienne-Żeleźnikowa Wielka-Działy   09.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.09.2015r. Wojciech Barankiewicz Dąbrowa - dz. nr 140/16 budowa budynku mieszkalnego   06.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
21.09.2015r. Jan Biernat Krynica-Zdrój - dz. nr 276 rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego
   13.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
22.09.2015r. Paulina i Daniel Jabroccy Stadła - dz. nr 363/10 budowa budynku mieszkalnego    07.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
23.09.2015r. Anna i Piotr Chojeccy Tęgoborze - dz. nr 101/10 nadbudowa budynku mieszkalnego    12.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
23.09.2015r. Krzysztof Liber Barcice - dz. nr 242, 241/2 i 241/1 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej    10.11.2015r. - decyzja sprzeciwu
25.09.2015r. Gmina Podegrodzie Stadła - dz. nr 356, 357/8, 360/10, 360/11, 360/12, 362/5, 363/2, 363/4, 363/10, 363/11, 363/12, 363/13 i 363/14 rozbudowa sieci wodociągowej    07.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
28.09.2015r. Gmina Nawojowa Frycowa - dz. nr 822 i 864/2 oraz Homrzyska - dz. nr 27 budowa oświetlenia drogi Frycowa-Złotne    09.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
28.09.2015r. Małgorzata i Dariusz Kmak Kamionka Wielka - dz. nr 755/3 budowa budynku mieszkalnego    29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
01.10.2015r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju Czyrna - dz. nr 52/6, 154, 163/1 budowa sieci wodociągowej   29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
05.10.2015r. Jadwiga i Maksymilian Bołoz Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 575/16 budowa budynku mieszkalnego   27.10.2015r. - decyzja sprzeciwu
05.10.2015r. Jan Biernat Krynica Słotwiny - dz. nr 276 przebudowa budynku mieszkalnego    23.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
06.10.2015r. Agnieszka i Rafał Basiaga Kamionka Wielka - dz. nr 75/1, 75/2, 76/4, 76/5, 76/7 budowa sieci elektroenergetycznej    14.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.10.2015r. Irena Oleksy Krasne Potockie - dz. nr 137/1, 137/2, 139 budowa sieci wodociągowej z przyłączami   29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
09.10.2015r. Tauron Dystrybucja S.A. Krużlowa Niżna budowa sieci energetycznej z przyłączami    23.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
09.10.2015r. Krzysztof Bereś
Januszowa - dz. nr 241/5
budowa budynku mieszkalnego   02.11.2015r. - decyzja sprzeciwu 
14.10.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Wielogłowy rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej    04.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
14.10.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Kunów budowa sieci kanalizacji sanitarne wraz z przepompowniami i zasilaniem energetycznym    16.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
15.10.2015r. Gmina Podegrodzie Mokra Wieś - dz. nr 633/1, 632, 631/3, 631/1, 629/1, 627, 626, 625/4, 625/3, 624/1, 623, 622, 618/1, 875/2 budowa sieci oświetlenia ulicznego    23.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
16.10.2015r. Spółka Wodno-Kanalizacyjna w Rytrze Rytro budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa zbiornika na wodę pitną    16.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
16.10.2015r. Barbara i Tomasz Duszyńscy
Młodów - dz. nr 40
rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego   04.11.2015r. - decyzja sprzeciwu 
21.10.2015r. Gmina Podegrodzie Mokra Wieś - dz. nr 120/2, 120/3, 120/4, 121/1, 121/2, 122, 128, 129, 130, 134 i 135 budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami   05.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
21.10.2015r. Tauron Dystrybucja S.A. Biała Niżna budowa sieci energetycznej   13.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
27.10.2015r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu Żeleźnikowa Wielka budowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej   29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
27.10.2015r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu Żeleźnikowa Mała budowa sieci energetycznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej   29.10.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
27.10.2015r. Waldemar Piekarski Rdziostów - dz. nr 19/1, 22/1, 32/5, 32/4, 32/1, 32/2 budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami   20.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
03.11.2015r. Karolina i Wojciech Gądek Rytro - dz. nr 926/2 budowa budynku mieszkalnego    30.12.2015r. - pismo nie wnoszące  sprzeciwu  
03.11.2015r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Jastrzębik i Złockie budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej    22.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
03.11.2015r. Bogumiła i Zbigniew Stasz Tylicz - dz. nr 1217/10 budowa budynku mieszkalnego    09.11.2015r. - decyzja sprzeciwu
04.11.2015r. Tauron Dystrybucja S.A. Korzenna budowa sieci energetycznej wraz z przyłączami   15.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu  
06.11.2015r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Muszyna rozbudowa sieci wodociągowej    16.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
06.11.2015r. Jadwiga i Maksymilian Bołoz Żeleźnikowa Wielka budowa budynku mieszkalnego   18.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
09.11.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne i Trzetrzewina budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa strefowej przepompowni ścieków wraz z zalicznikowym zasilaniem energetycznym    20.11.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
17.11.2015r. Leszek Rutkowski Piwniczna-Zdrój  - dz. nr 3383 i 3385 budowa odcinka sieci energetycznej   01.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu 
19.11.2015r. Miasto i Gmina w Piwnicznej-Zdroju Piwniczna-Zdrój - dz. nr 1283/5, 1277/1, 1277/2 i 893 budowa sieci oświetlenia ulicznego     27.11.2015r. - decyzja sprzeciwu
19.11.2015r. Anna i Jerzy Adamczyk Tylicz - dz. nr 678/3 budowa budynku mieszkalnego   08.12.2015r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu  
19.11.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - Nowe Osiedle rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   09.02.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu   
25.11.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Świniarsko - Zajezdnia Autobusowa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej   15.02.2016r. - pismo nie wnoszące   sprzeciwu  
02.12.2015r. Sylwia Tokarczyk Piorunka - dz. nr 89 budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną   29.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
03.12.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Chełmiec - ul. Łączna rozbudowa kanalizacji sanitarnej   15.03.2016r. - decyzja sprzeciwu  
03.12.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Januszowa - dz. nr 55/1, 55/8, 48, 52/5, 52/2 rozbudowa sieci wodociągowej    28.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
07.12.2015r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie Muszyna -dz. nr 997/2, 1218, 886/2, 894/2, 1212, 864, 1211/1, 887, 888/2, 889/1, 874, 1163/1, 1194, 997/2, 811/2, 806/7 i 806/6 budowa sieci wodociągowej wraz z remontem   15.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
08.12.2015r. Sądeckie Wodociągi sp. z o.o. Cieniawa - dz. nr 1241/1, 1242, 1243, 1244/1 i 1271 budowa kanalizacji sanitarnej   15.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
08.12.2015r. Józef Sułkowski Podegrodzie - dz. nr 678/2 przebudowa budynku mieszkalnego     24.12.2015r. - decyzja sprzeciwu 
09.12.2015r. Bernardyna Petryla Krynica-Zdrój - dz. nr 245/4 przebudowa budynku mieszkalnego   07.01.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
09.12.2015r. Elżbieta i Bogdan Biroś Jazowsko - dz. nr 777/4 budowa budynku mieszkalnego    25.01.2016r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu
11.12.2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu Biczyce Górne budowa sieci wodociągowej   18.12.2015r. - pismo nie wnoszące sprzeciwu

 

 

redaktor: Aneta Selwa
data publikacji: 2020-12-04 | 12:43
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-04 | 12:43