2020 rok - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

2020 rok

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane

 

Data zgłoszenia  Imię i nazwisko lub nazwa inwestora  Adres  obiektu      Opis zgłaszanego obiektu   Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu
02.01.2020r. PSG sp. z o.o.

Kąclowa - dz. 94,93,88/5

budowa sieci gazowej z przyłączem  
07.01.2020r. PSG sp. z o.o. Świniarsko - dz. nr 103/2, 104/2, 105/2, 105/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 14.01.2020r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
08.01.2020r. Tauron Dystrybucja S.A. Łabowa - dz. nr 157/18, 158, 157/2, 157/1, 156/17, 155, 143, 156/2, 156/5, 152, 141/9 budowa stacji transformatorowej oraz przyłącza elektroenergetycznego kablowego   
08.01.2020r. PSG sp. z o.o. Muszyna - dz. nr 1154/8, 1150/4, 226/7, 226/6 budowa sieci gazowej z przyłączem  
10.01.2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Chełmcu Biczyce Górne - dz. nr 123/14, 123/15, 123/17 budowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami 21.01.2020r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
13.01.2020r. Irena Wrońska Rożnów - dz. nr 534, 533/9, 222/1, 222/3, 223/9, 223/10, 223/11, 223/12, 223/16 rozbudowa sieci wodociągowej 17.02.2020r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
14.01.2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej "Łososina"

Białawoda - dz. nr 25, 26/8, 26/10, 28/5, 28/6, 28/9, 28/14, 28/15, 33/1, 33/2, 35, 36, 39, 40/3, 40/4, 43/1, 49/1, 56, 60/3, 70, 72/3, 72/4, 73/3, 73/4, 73/6, 73/7, 73/9, 81, 85, 86/2, 86/3, 87/2, 88/5, 102/2102/3, 105, 106/2, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 108/2, 110/1, 110/6, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 136, 141/19, 143/4, 176/2, 177/4, 28/12, 86/1, 141/18

Bilsko - dz. nr 12/16, 13/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 15, 16/1, 16/6, 38/2, 40, 41, 42/1, 42/5, 42/7, 49, 65, 67, 80, 86, 87/1, 87/2, 92, 96, 97, 98, 101/6, 101/8, 102/1, 102/2, 102/3, 121, 122/2, 131, 256/1, 256/2, 258/3, 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 261/3, 262/2, 262/3, 263, 264, 267/1, 267/2, 268/4, 268/8, 270/1, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 276/2, 282/1, 282/2, 284, 286287, 447, 448/1, 448/3, 453

Rąbkowa - dz. nr 74/6, 75/10, 77/2, 77/5, 78/9, 82/7, 82/13

rozbudowa wodociągu rozdzielczego 19.02.2020r.-decyzja sprzeciwu 
15.01.2020r. PSG sp. z o.o. Klimkówka - dz. nr 23, 16/2, 16/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 21.01.2020r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
17.01.2020r. PSG sp. z o.o. Bogusza - dz. nr 130/11, 121/12, 121/10, 121/9 budowa sieci gazowej z przyłączem  
17.01.2020r. PSG sp. z o.o. Bogusza - dz. nr 376/1, 376/6, 376/7 budowa sieci gazowej z przyłączem  
17.01.2020r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 848/2, 848/3, 850/12, 850/14, 850/4 budowa sieci gazowej z przyłączem  
17.01.2020r. PSG sp. z o.o. Królowa Górna - dz. nr 492/1, 492/2 budowa sieci gazowej z przyłączem  
17.01.2020r. PSG sp. z o.o.

Mystków - dz. nr 1353/4, 1356/6, 1354/10, 1353/7, 1354/5, 1373/2, 1354/5, 1408/5, 1408/4, 1408/2, 1331/15, 1331/8, 1331/6, 1331/5, 1331/4

Kamionka Wielka - dz. nr 2928/9, 2928/6, 2928/5, 2928/3, 2928/4, 2928/2, 2928/7, 2928/8, 27/6

budowa sieci gazowej z przyłączem  
17.01.2020r. Tomasz Grybel Chełmiec - dz. nr 495/10 budowa sieci gazowej z przyłączem 22.01.2020r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
17.01.2020r. PSG sp. z o.o. Krużlowa Wyżna - dz. nr 364/16, 368/5 budowa sieci gazowej z przyłączem  
20.01.2020r. Gmina Łabowa Łabowa - dz. nr 387, 553/3 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 30.03.2020r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
24.01.2020r. Tauron Dystrybucja S.A. Muszyna - dz. nr 294/3, 292/4, 292/2, 290/2, 292/3, 1159/2, 1159/1, 1154/12, 1154/11, 328/1, 329/1, 329/2, 330/4, 331/9, 331/7, 331/10, 331/2, 1153/1, 3803 budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 12.03.2020r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
24.01.2020r. PSG sp. z o.o. Łososina Dolna - dz. nr 438/12, 438/28, 438/29 budowa sieci gazowej z przyłączem 29.01.2020r.-zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu
24.01.2020r. PSG sp. z o.o. Wielogłowy - dz. nr 554/9, 554/4, 555/5, 555/3, 555/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 29.01.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
24.01.2020r. PSG sp. z o.o.

Gaboń - dz. nr 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/7, 26, 24/1, 25

Gołkowice Górne - dz. nr 311/5, 312/3, 317/2, 308/5

budowa sieci gazowej z przyłączem 07.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
27.01.2020r. PSG sp. z o.o. Nowa Wieś - dz. nr 141/2, 142/2, 144/1, 144/3, 145/2 budowa sieci gazowej z przyłączem  
30.01.2020r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3980/1, 56/2, 58/3, 59/9, 4267/1, 63/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 10.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
31.01.2020r. PSG sp. z o.o. Przysietnica - dz. nr 122/7, 64, 123/2, 123/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
31.01.2020r. PSG sp. z o.o. Przysietnica - dz. nr 452/1, 452/6, 452/3, 452/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 10.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.02.2020r. PSG sp. z o.o. Radajowice - dz. nr 98/8, 98/1, 106, 112/1, 112/3, 113 budowa sieci gazowej z przyłączem  
04.02.2020r. PSG sp. z o.o. Łososina Dolna - dz. nr 551/15, 551/37, 551/36, 551/35, 551/34 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.02.2020r. PSG sp. z o.o. Skrzętla-Rojówka - dz. nr 157/2, 156/3, 156/6, 156/5, 155, 154, 151/5, 179, 151/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.02.2020r. PSG sp. z o.o. Gołkowice Górne - dz. nr 459/1, 482, 488/10, 488/12 budowa sieci gazowej z przyłączem  13.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
06.02.2020r. PSG sp. z o.o.

Biała Niżna - dz. nr  56/1, 56/2, 55, 57/1, 57/6, 77/2, 77/3

Grybów  obr. 2 - dz. nr 2353

budowa sieci gazowej z przyłączem 11.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
06.02.2020r. PSG sp. z o.o. Stróże - dz. nr 241, 313, 316, 315, 127, 322, 323, 324/1, 324/2, 324/5, 326 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
06.02.2020r. PSG sp. z o.o. Jamnica - dz. nr 317/3, 317/4, 317/5, 317/6, 318/1 budowa sieci gazowej z przyłączem 10.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
06.02.2020r. PSG sp. z o.o. Florynka - dz. nr 131/13, 131/14 budowa sieci gazowej z przyłączem 11.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
06.02.2020r. PSG sp. z o.o. Ptaszkowa - dz. nr 172/1, 174/1, 175 budowa sieci gazowej z przyłączem 13.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
06.02.2020r. PSG sp. z o.o. Ptaszkowa - dz. nr 1401/1, 1401/5, 1401/6, 1401/7, 1401/11, 1401/15 budowa sieci gazowej z przyłączem 13.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
06.02.2020r. PSG sp. z o.o. Gołkowice Górne - dz. nr 216/2, 216/9, 216/8 budowa sieci gazowej z przyłączem 13.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
10.02.2020r. PSG sp. z o.o. Muszyna - dz. nr 1901, 1902, 3702, 1910/3, 1910/2, 1910/1, 3704, 1890/2, 1890/3 budowa sieci gazowej z przyłączem  
10.02.2020r. PSG sp. z o.o. Czaczów - dz. nr 285/6, 285/5, 285/1, 285/2, 285/3 budowa sieci gazowej z przyłączem  
10.02.2020r. PSG sp. z o.o. Kąclowa - dz. nr 497/7, 497/11, 497/12 budowa sieci gazowej z przyłączem  
11.02.2020r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 555/1, 422/7, 422/5, 545/1, 233, 234/2, 177/13, 177/15, 176, 338/3, 328, 327/11, 327/10, 303/10 budowa sieci gazowej z przyłączem  
11.02.2020r. PSG sp. z o.o. Chomranice - dz. nr 356, 349, 345/1, 345/4, 346/4, 346/1, 346/5, 346/6 budowa sieci gazowej z przyłączem 17.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      
11.02.2020r. PSG sp. z o.o. Chełmiec - dz. nr 498/1, 499/13, 499/12, 499/10, 499/11 budowa sieci gazowej z przyłączem 17.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      
12.02.2020r. PSG sp. z o.o. Łabowa - dz. nr 490/2, 564/1, 560, 559/2, 558/2, 557/2, 555/2, 553/2, 553/1, 539, 538/3 budowa sieci gazowej z przyłączem  
12.02.2020r. PSG sp. z o.o. Biała Niżna - dz. nr 2593, 2591, 558/1, 555, 570, 554, 553, 552, 551, 550, 549, 545, 544 budowa sieci gazowej z przyłączem  
12.02.2020r. PSG sp. z o.o. Stróże - dz. nr 844, 848 budowa sieci gazowej z przyłączem  
12.02.2020r. PSG sp. z o.o. Mystków - dz. nr 1092/3, 1092/7, 1092/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 18.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.02.2020r. PSG sp. z o.o. Łęka Siedlecka - dz. nr 112/7, 113/1, 113/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 19.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.02.2020r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 59/9, 148/3, 225/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 18.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
12.02.2020r.           Eugeniusz Lis,  Kamila Oziembłowska,  Joanna                 i Krzysztof Zygmunt, Ewelina Zygmunt Podegrodzie - dz. nr 291/6, 291/9, 291/8, 291/7, 291/3, 291/2 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 03.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  
13.02.2020r. PSG sp. z o.o. Siołkowa - dz. nr  81, 82, 83/1, 83/2, 84/4, 84/3 budowa sieci gazowej z przyłączem  
13.02.2020r. PSG sp. z o.o. Stara Wieś - dz. nr 739/4, 739/3, 696/4, 696/3 budowa sieci gazowej z przyłączem  
13.02.2020r. PSG sp. z o.o. Szczawnik - dz. nr 218/2, 299, 321/2, 321/1, 320/2, 320/8, 320/7, 318/6, 320/4 budowa sieci gazowej z przyłączem  
13.02.2020r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 1312, 58/7, 58/17, 58/18 budowa sieci gazowej z przyłączem 21.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
14.02.2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Chełmcu

Piątkowa - dz. nr 208/1, 191

Januszowa - dz. nr 316, 315/12

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
18.02.2020r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 2391/5, 2389, 2384/4, 2384/5, 2391/7, 2391/12 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
18.02.2020r. PSG sp. z o.o. Korzenna - dz. nr 580/1, 580/3, 579, 578/4, 578/3 budowa sieci gazowej z przyłączem  
19.02.2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej "Łososina"

Białawoda - dz. nr 25, 26/8, 26/10, 28/5, 28/6, 28/9, 28/14, 28/15, 33/1, 33/2, 35, 36, 39, 40/3, 40/4, 43/1, 49/1, 56, 60/3, 70, 72/3, 72/4, 73/3, 73/4, 73/6, 73/7, 73/9, 81, 85, 86/2, 86/3, 87/2, 88/5, 102/2102/3, 105, 106/2, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 108/2, 110/1, 110/6, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 136, 141/19, 143/4, 176/2, 177/4, 28/12, 86/1, 141/18

Bilsko - dz. nr 12/16, 13/1, 14/1, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 15, 16/1, 16/6, 38/2, 40, 41, 42/1, 42/5, 42/7, 49, 65, 67, 80, 86, 87/1, 87/2, 92, 96, 97, 98, 101/6, 101/8, 102/1, 102/2, 102/3, 121, 122/2, 131, 256/1, 256/2, 258/3, 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 261/1, 261/2, 261/3, 262/2, 262/3, 263, 264, 267/1, 267/2, 268/4, 268/8, 270/1, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 276/2, 282/1, 282/2, 284, 286287, 447, 448/1, 448/3, 453

Rąbkowa - dz. nr 74/6, 75/10, 77/2, 77/5, 78/9, 82/7, 82/13

rozbudowa wodociągu rozdzielczego 24.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
19.02.2020r. PSG sp. z o.o. Chomranice - dz. nr 431/4, 431/3, 431/8, 431/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 24.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   
19.02.2020r. PSG sp. z o.o. Chomranice - dz. nr 42/4, 42/5, 49/1, 49/2, 45/2, 48/1, 48/3, 51, 52/8, 52/7, 52/9, 52/4, 53, 52/1, 59, 110/2, 110/3, 110/1, 110/6, 111/1, 111/2, 111/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 24.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
21.02.2020r. Tauron Dystrybucja S.A. Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 489, 490, 494, 525, 483, 518, 523, 524, 522, 481, 520, 519 budowa sieci elektroenergetycznej z przyłączami 31.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
21.02.2020r. PSG sp. z o.o. Chełmiec - dz. nr 569/3, 569/2, 569/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
24.02.2020r. PSG sp. z o.o. Krasne Potockie - dz. nr 4, 17/17, 17/14, 17/4, 19/3, 19/5, 5, 52/1, 52/2, 53, 51/4, 51/2, 51/3, 65/14, 65/15, 66/4, 66/3, 19/7, 19/8, 19/9, 20/2, 20/1, 20/3, 20/4, 19/6, 56/1, 56/13, 56/16, 56/17, 61/1, 61/2, 57/2, 59/2, 69/17, 69/18, 69/13, 69/19, 69/20, 69/25, 69/26, 69/28, 69/29, 69/8, 43/3, 43/5, 69/23, 79/5, 79/9, 79/8, 80/2, 77, 81/2, 82/8, 82/9, 82/10, 82/4, 112/4, 236, 211/3, 211/4, 212, 213, 191, 215/2, 215/1, 201, 194/2, 204/2, 204/1, 206/1, 207/6, 207/3, 196/1, 210/2, 210/1, 195, 220, 221, 222, 223, 224/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
25.02.2020r. PSG sp. z o.o. Kunów - dz. nr 55/5, 55/4, 647, 65/1, 64/1, 64/4, 64/3, 53/1, 117, 60 budowa sieci gazowej z przyłączem 28.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
25.02.2020r. PSG sp. z o.o.

Świniarsko - dz. nr 70/1

Chełmiec - dz. nr 696, 697

budowa sieci gazowej z przyłączem 28.02.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
26.02.2020r. PSG sp. z o.o. Kunów - dz. nr 33/5, 33/7 budowa sieci gazowej z przyłączem 03.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
26.02.2020r. PSG sp. z o.o. Kunów - dz. nr 36/2, 36/1, 648, 84/1, 84/3, 84/4, 84/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 03.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
26.02.2020r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 669/3, 684/2, 684/1, 666/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 10.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
27.02.2020r. Tauron Dystrybucja S.A. Grybów  obr. 4 - dz. nr  2078/2, 2078/1, 2082, 2087, 2097, 2095, 2093/2 budowa sieci elektroenergetycznej 18.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
27.02.2020r. PSG sp. z o.o. Kunów - dz. nr 47/3, 56/2, 56/1, 648, 90/13, 90/15 budowa sieci gazowej z przyłączem 04.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
04.03.2020r. Tauron Dystrybucja S.A.

Kąclowa - dz. nr 1354/1, 1362/2, 1354/1, 1363, 1365

budowa sieci elektroenergetycznej 12.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
04.03.2020r. Tauron Dystrybucja S.A. Nowa Wieś - dz. nr 529/1, 528/13, 528/18, 528/17, 531/6, 531/10, 531/2, 531/7, 531/8, 531/9 budowa sieci elektroenergetycznej  
04.03.2020r. Gmina Stary Sącz Stary Sącz - dz. nr 2837/4, 2837/8, 2837/9, 2839/1, 2837/2, 2840/1, 2840/2 budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami   
04.03.2020r. Andrzej Lorek Biczyce Górne - dz. nr 123/4, 123/17, 123/15, 123/14, 121/8 budowa sieci elektroenergetycznej 17.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.03.2020r. PSG sp. z o.o. Mostki - dz. nr 280, 235 budowa sieci gazowej z przyłączem 19.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
05.03.2020r. PSG sp. z o.o. Janczowa - dz. nr 396, 406, 456, 345/2, 345/1, 344, 342 budowa sieci gazowej z przyłączem 10.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 
06.03.2020r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Chełmcu

Chełmiec - dz. nr 387, 382/1, 382/2, 383, 384/3, 384/5, 385/1, 385/2, 392/3, 392/4, 447, 452/1, 716/2, 716/4, 770/10, 770/11, 770/12, 770/13, 770/14, 770/15, 770/16, 770/17, 770/18, 770/19, 770/20, 770/21, 770/22, 770/23, 770/24, 778

Biczyce Doone - dz. nr 224/13, 224/14, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9

budowa wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej  
11.03.2020r. PSG sp. z o.o. Mszalnica - dz. nr 548, 482, 563/14, 563/11, 563/10, 563/15 budowa sieci gazowej z przyłączem  
11.03.2020r. PSG sp. z o.o. Grybów - obr.3 - dz. nr 184/1, 183/3, 177/10 budowa sieci gazowej z przyłączem 25.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.03.2020r. PSG sp. z o.o. Ptaszkowa - dz. nr 1345/7, 1345/6, 1345/8, 1345/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 20.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.03.2020r. PSG sp. z o.o. Ptaszkowa - dz. nr 805/5, 805/10, 805/9, 805/2 budowa sieci gazowej z przyłączem 20.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
11.03.2020r. Gmina Łącko Zabrzeż - dz. nr 411, 436/4, 436/6, 436/9, 436/11, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 438/1, 523/1, 523/2, 523/5, 523/6, 523/7, 523/12, 523/14, 523/29, 525/8 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
12.03.2020r. PSG sp. z o.o. Powroźnik - dz. nr 633/3, 634/1, 157/12, 137/4 budowa sieci gazowej z przyłączem  
13.03.2020r. PSG sp. z o.o. Wielopole - dz. nr 173/3, 174/15, 244, 139, 135/6, 135/3, 135/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 17.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
13.03.2020r. Gmina Łososina Dolna

Świdnik - dz. nr 324/4, 324/3, 324/2, 324/1, 317, 321, 318, 322, 348/3, 349, 402/1, 400/2, 402/5, 365/2, 365/1, 350, 405, 401/2, 401/3, 406/20

Tabaszowa - dz. nr 170/2, 172/2, 172/5, 172/6, 172/7, 172/8, 203, 176/9, 176/8, 176/7, 176/5, 177/6, 177/5, 177/2

Zawadka - dz. nr 161/1, 195/3, 195/2, 195/1, 198, 257/1, 257/2, 257/3, 258/1, 258/2, 258/4, 259/2, 183/1

Znamirowice - dz. nr 136/4, 138/2, 140/6, 140/2, 139/1

rozbudowa wodociągu rozdzielczego  
17.03.2020r. PSG sp. z o.o. Łabowa - dz. nr 637/4, 638/3, 638/4, 638/5, 638/6 budowa sieci gazowej z przyłączem  
19.03.2020r. PSG sp. z o.o. Kamionka Wielka - dz. nr 848/2, 848/3, 850/12, 850/14, 850/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 03.04.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
19.03.2020r. PSG sp. z o.o. Kąclowa - dz. nr 94, 93, 88/5 budowa sieci gazowej z przyłączem 26.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
20.03.2020r. PSG sp. z o.o. Nawojowa - dz. nr 28/18, 28/19, 36/1, 39/2, 38/13, 38/12, 38/11, 38/1, 38/2, 38/3 budowa sieci gazowej z przyłączem 30.03.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
23.03.2020r. PSG sp. z o.o. Łazy Biegonickie - dz. nr 257/21, 257/18, 257/11 budowa sieci gazowej z przyłączem  
23.03.2020r. PSG sp. z o.o. Stary Sącz - dz. nr 3765/1, 3765/2, 3765/4, 3766/3, 3766/6, 3766/7, 3766/8 budowa sieci gazowej z przyłączem  
23.03.2020r. PSG sp. z o.o. Barcice - dz. nr 185/2, 186/2, 186/3, 237/7, 238/3, 238/6, 239/1, 239/2, 239/3, 239/4 budowa sieci gazowej z przyłączem 02.04.2020r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
23.03.2020r. Tauron Dystrybucja S.A. Kotów - dz. nr 42/3 budowa sieci elektroenergetycznej  
redaktor: Aneta Selwa
data publikacji: 2020-01-10 | 08:11
data ostatniej modyfikacji: 2020-04-03 | 14:51